Vantaan kaupunki on ilmoittanut ryhtyvänsä veloittamaan käsittelymaksun (50 e/alkava tunti) rakennusten kuntoraportteja tilaavilta kuntalaisilta. Maksullisuutta perustellaan julkisuuslain perusteella salassa pidettävän tiedon raporteista poistamisesta aiheutuvalla työllä. Vihreät ovat järjestelmällisesti esittäneet, että rakennusten kuntoraportit ja sisäilmatutkimukset tulisi julkaista kaupungin verkkosivuilla.

Sekä kaupunginvaltuustossa että teknisessä lautakunnassa on käyty keskustelua rakennusten kuntotietojen julkisuudesta. Kaupunki on vakuuttanut, että sisäilmaa koskevien tietojen jakamisessa pyritään suurimpaan mahdolliseen lainsäädännön mahdollistamaan avoimuuteen.

– On vaikea nähdä, miten avoimuus toteutuu tilanteessa, jossa kuntalainen tai vanhempainyhdistys joutuu maksamaan saadakseen käyttöönsä rakennuksen kuntotiedot, toteaa teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Anniina Kostilainen.

– Julkisten asiakirjojen maksullisuus asettaa kuntalaiset täysin epätasa-arvoiseen asemaan, jos tietoja saadakseen pitää maksaa näin valtavia kuluja. Miten tämä käy yksiin myöskään sen kanssa, että esimerkiksi kaupungin luottamushenkilöillä on laaja tiedonsaantioikeus? Aikooko kaupunki veloittaa myös luottamushenkilöitä tiedonsaantioikeuden käyttämisestä, hämmästelee teknisen lautakunnan jäsen Emmi Pajunen.

Rakennusten kuntoa koskeva tieto tulee olla mahdollisimman kattavasti julkisesti saatavilla. Kaupunki ei voi yksipuolisesti määritellä, että kaupungin koostamat sisäilmatiedotteet ja kuntoraporttien koosteet ovat riittävä julkisesti saatavilla oleva aineisto.

– Vihreä valtuustoryhmä tulee jättämään asiasta aloitteen maanantain valtuuston kokouksessa ja vaatimaan, että kaupunki muuttaa käytäntöään pikaisesti. Kuntotietojen maksullisuus on ristiriidassa avoimuuden periaatteen kanssa. Luottamuksen rakentaminen edellyttää avoimuutta, Pajunen ja Kostilainen toteavat.

Lisätietoja:
Anniina Kostilainen, teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja, valtuustoryhmän puheenjohtaja, 044 5840164, anniina.kostilainen@vantaanvihreat.fi
Emmi Pajunen, teknisen lautakunnan jäsen, 045 6750201, emmi.pajunen@vantaanvihreat.fi