Kaupunginvaltuuston julkisessa selostustilaisuudessa torstaina 8.4.2021 kaupunginjohtaja kertoi, että kaupunki on käynnistämässä koronan jälkihoitoon tähtäävän ohjelman laatimisen. Myös poliitikot ovat useissa yhteyksissä esittäneet kokonaisvaltaisen strategian laatimista koronarajoitusten aiheuttamien ongelmien korjaamiseksi. Vihreä valtuustoryhmä jättää maanantain 12.4.2021 valtuuston kokouksessa aloitteen ohjelmaan liittyen.

Ryhmä on huolissaan siitä, miten koronapandemian johdosta tehdyt rajoitukset ovat vaikuttaneet kaupungin asukkaisiin. Jo nyt on nähtävissä, että mielenterveyden ongelmat, perheiden jaksaminen, nuorten sosiaaliset ongelmat ja etäopetuksesta johtuvat haasteet koulunkäynnissä lisäävät palveluiden kysyntää. Ryhmä kannattaa lämpimästi koronapandemian jälkihoitoon panostavan ohjelman laatimista.

– Ohjelman on sisällettävä merkittävä taloudellinen lisäpanostus koronan aiheuttamien ongelmien ratkomiseen ja syntyneen palveluvelan korjaamiseen. Nyt tarvitaan nimenomaan lisäeuroja, olemassa olevien määrärahojen uudelleen kohdistaminen toimialojen sisällä ei ole riittävä panostus, kiteyttää valtuustoryhmän puheenjohtaja Anniina Kostilainen.

– Jos koronan haittojen vähentämiseen ei nyt panosteta, pahoinvointi ja syrjäytyneiden joukko näkyy vuosikymmenet lovena työllisyydessä ja monenlaisena avuntarpeena, muistuttaa valtuuston 2. varapuheenjohtaja Sirpa Siru Kauppinen.

Lisätietoja:
Anniina Kostilainen, valtuustoryhmän puheenjohtaja, 044 5840164, anniina.kostilainen@vantaanvihreat.fi
Sirpa Siru Kauppinen, valtuuston 2. varapuheenjohtaja, 040 5404691, sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi