Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Vuosi sitten kävimme talousarvion lähetekeskustelua kriisitunnelmissa. Saman kriisin äärellä olemme edelleen, nyt vain tottuneempina poikkeustilanteeseen.

Kuluneet puolitoista vuotta ovat olleet vantaalaisille monella tapaa vaikeita. Jokainen meistä on saanut omakohtaisesti kokea koronarajoitusten raskauden. Joihinkin rajoitukset ovat iskeneet rajummin kuin toisiin. Koulupudokkaat, perheväkivallan uhrit, yksinäisyyteensä äärellä uupuneet, jaksamisen kanssa kamppailevat koululaiset ja opiskelijat, terapiaan jonottavat lapset ja aikuiset, työssään uupuneet, työnsä menettäneet, toimeentulonsa kanssa kamppailevat. Monella vantaalaisella on nyt todellinen hätä, ja meidän on pystyttävä auttamaan heitä.

Viime vuonna rakensimme kovalla kiireellä talouden sopeutusohjelman siinä pelossa, että kaupungin talous on vakavan uhan alla. Toimialat kasasivat nopeat säästösuunnitelmat ja tulevien vuosien säästöpakettia neuvoteltiin kovan paineen alla. Kaikeksi onneksi taloutemme ei romahtanutkaan ja valtio tuli runsaasti vastaan koronatukien muodossa. Säästösuunnitelmat kuitenkin jatkuvat, vaikka kaupungin taloustilanne on huomattavasti uskottua vakaampi.

Miten nämä kaksi asiaa sopivat yhteen? Samanaikaisesti leikkaamme jo ennestään ohuista palveluistamme kun kaupunkilaisten palvelutarve – ja palveluvelka kasvavat. Uskallan arvata, että huonosti sopivat.

Meidän on pystyttävä arvioimaan kaupungin taloustilannetta uudestaan – ei pelkästään suorien euromääräisten kustannusten näkökulmasta vaan myös epäsuorien kustannusten näkökulmasta. Jos nyt jätämme avun tarpeessa olevat kuntalaiset yksin epätoivoisen pitkiin palvelujonoihin, joudumme maksamaan jo lähitulevaisuudessa kovan laskun syrjäytymisestä, järeämpien palvelujen tarpeesta ja pahoinvoinnin lisääntymisestä. Nyt on pakko toimia. Tarvitsemme koronan jälkien korjaamisen riittävät taloudelliset resurssit. Esitämmekin, että koronan jälkien korjaamiseksi laadittavaan ohjelmaan varataan talousarvion kehyksen ylittävä lisäresurssi, jolla varmistetaan ohjelman tehokas toteutus muita peruspalveluita vaarantamatta. Ohjelman toteutus tulee käynnistää jo tänä vuonna lisätalousarvion avulla.

Vihreä valtuustoryhmä ei hyväksy talousarvion valmistelun jatkamista viime vuonna laadittujen leikkauslistojen pohjalta. Taloustilanteen koheneminen, voimakkaasti kasvanut palvelutarve sekä työntekijöiden kokema kuormitus ovat kaikki sellaisia tekijöitä, jotka pakottavat tarkastelemaan kaupungin taloustilannetta uudelta pohjalta. Kehyksen laadintaa varten linjatut säästösuunnitelmat eivät enää palvele tarkoitustaan ja niitä on tarkasteltava kriittisesti uudelta pohjalta.

Kaupunki ei voi jatkaa loputtomasti leikkausten tiellä. Vantaan taloutta on pystyttävä vahvistamaan tuloja kasvattamalla. Tarvitsemme lisää yrittäjyyttä, lisää työpaikkoja ja lisää työllisyyttä. Koronatilanteen helpottaessa yli kriisiajan kurottavia visioita. Tässä työssä tarvitsemme tulevaisuudenuskoa luovia,kaupungin maan arvoa nostavia ja kunnianhimoisen kaupunkikehityksen mahdollistavia kärkihankkeita. Tarvitsemme elinvoimaa lähiöihin ja uutta liiketoimintaa. Tarvitsemme arvokkaan lähiluontomme turvaavia rakentamisen ratkaisuja ja kuntalaisia kunnioittavaa ja kuuntelevaa keskustelukulttuuria.

Anniina Kostilainen
valtuustoryhmän puheenjohtaja