Kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.9. käsiteltiin aloitetta neuropsykiatrisesti oireilevien lasten hoitopoluista. Kaupunki toteaa aloitevastauksessaan Eve Rämön ja Sirpa Kauppisen aloitteeseen, että perheet tarvitsevat sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon palveluja ja ilmiön laaja-alaisuus haastaa nykyistä palvelurakennetta. Nepsy-lasten ja heidän perheidensä avuntarpeen on todettu kasvavan koko ajan ja palveluihin muodostuvan pullonkauloja.

“Sote-uudistus tuo tilanteeseen mukanaan uusia haasteita, mutta myös mahdollisuuksia kehittää toimintaa ja palvelukokonaisuutta. Aloite on nostanut esiin puutteita ja kehittämiskohteita, joihin toivomme uuden hyvinvointialueen tarttuvan”, kertoo Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö.

“Tuen puutteet koulussa ja oppilashuollon niukkuus syventävät ongelmia. Vanhempien huolet tulisi kuulla – edes lähetettä ei aina saa ja jonot ovat pitkiä. Huostaanotto ei ole oikea ratkaisu paikkaamaan terveyspalveluiden puutteita”, toteaa valtuutettu Sirpa Siru Kauppinen.

“Kokonaisuutena voidaan todeta, että aloite nostaa näkyväksi sen, miten lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen on liian vähän resursseja. Tämän lisäksi myös hoitopolku on pirstaleinen ja palveluverkossa on aukkoja. Myös palveluiden jonot aiheuttavat haasteita ja ruuhkautumisen vuoksi avun saamiseen menee liian pitkään”, selventää Rämö.

Vihreät vaativat, että hoitopolku tehdään toimivaksi viipymättä. Oikea-aikainen tuki säästää niin kaupungin resursseja kuin vähentää perheiden kohtaamia ongelmia. Jopa viidennes lasten huostaanotoista johtuu siitä, että tarvittavaa psykiatrista hoitoa ei anneta ajoissa tai sopivaa hoitomuotoa ei ole tarjolla.

 

Lisätietoja:
Eve Rämö, valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 044 9741458
eve.ramo@vantaanvihreat.fi

Sirpa Siru Kauppinen
sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi