Vantaan kaupunginhallitus käsitteli koronasta toipumisohjelmaa. Vihreä valtuustoryhmä teki jo keväällä aloitteen koko kaupunkia koskevasta koronasta toipumisohjelmasta ja sen vaatimasta lisärahoituksesta, joka sai kannatusta myös muilta ryhmiltä.

Nyt toipumisohjelma on valmis. Ohjelmassa esitetään korjaavia toimia erityisesti terveys- ja mielenterveyspalveluihin, nuorten pahoinvointiin sekä kouluissa syntyneeseen oppimisvajeeseen.

Vihreä valtuustoryhmä pitää ohjelmaa positiivisena, mutta näkee rahoituksessa puutteita:

”Ohjelma on kerrassaan hyvä! Mutta budjettivalmistelun perusteella näyttää, että ohjelman vaatima rahoitus olisi suureksi osaksi pois talousarvion normaalikasvusta”, toteaa vihreän ryhmän kaupunginhallituksen neuvottelija Vaula Norrena.

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala saisi 4,3 miljoonaa euroa koronasta toipumistoimenpiteisiin vuonna 2022. Samalla tuo raha olisi kuitenkin pois toimialan normaalista määrärahojen kasvusta, vaikka sen tulisi olla kovasti kasvavassa kaupungissa samaa 3,5% luokkaa kuin esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimessa on. Nyt kasvatuksen toimialabudjetin kasvuksi on hahmoteltu vain 2,4 %, joka sisältää myös koronasta toipumisohjelman.

Vihreä valtuustoryhmä esitti, että syksyn budjettikäsittelyssä tulee huolehtia, että koronasta toipumisohjelman rahoitus tulee normaalin budjetin lisäksi. Tämä kirjattiin kaupunginhallituksen yhteisenä tahtona pöytäkirjalausumaksi näin: ”Talousarviokäsittelyn yhteydessä huolehditaan, että koronasta toipumisohjelman rahoitus tulee lisärahoituksena kunkin toimialan normaalin palvelutarpeen kasvun päälle.”

”Kiitämme Vantaan poliittisia ryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja halukkuudesta panostaa hoito- ja palveluvelan parantamiseen! Toivomme, että talousarvioneuvotteluissa tämä tahto myös tulee todeksi”, summaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö.

 

Lisätietoja:

Vaula Norrena, kaupunginhallituksen jäsen, 041 5105636, vaula.norrena@vantaanvihreat.fi
Eve Rämö, valtuustoryhmän puheenjohtaja, 044 9741458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi