Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnalle esitettiin 11.10.2021 kokouksessa, että kotihoidontuen kuntalisästä luovuttaisiin kokonaan 1.1.2022 alkaen. Tällä hetkellä lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan vanhempainrahakauden päättymisestä seuraavan kuukauden alusta lukien perheen nuorimmasta lapsesta 160 euroa/kk siihen asti, kunnes lapsi saavuttaa yhden vuoden ja kuuden kuukauden iän (1 v 6 kk).

Vuosi sitten kuntalisää leikattiin talousarvion yhteydessä noin 50 euroa/kk valtuuston päätöksellä ja nyt tuki halutaan poistaa kokonaan. Vihreän ryhmän aloitteesta asia jätettiin yksimielisesti lautakunnan kokouksessa pöydälle.

”Päätös tuen jatkumisesta tulisi tehdä osana ensi vuoden talousarvioneuvotteluiden kokonaisuutta eikä irrallisena päätöksenä. Tämän lisäksi vihreä lautakuntaryhmä vastustaa jyrkästi tuen lakkauttamista kokonaisuudessaan”, selventää kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsen sekä vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö

Lakkauttamispäätöksessä ei huomioida lainkaan niitä kuluja, jotka aiheutuvat kotona hoidettavien lasten ja heidän sisarustensa siirtyessä varhaiskasvatuspalveluihin. Tämän lisäksi päiväkodit Vantaalla ovat pääsääntöisesti täynnä. Tästä johtuen varhaiskasvatusta ei usein saa lähipalveluna ja investointipaineet uusien päiväkotien rakentamiseksi ovat suuret.

”Erityisesti pienimpien lasten varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää laadukasta hoitoa. Nykyisessä tilanteessa, jossa päiväkodeissa ei ole riittävästi pätevää henkilökuntaa, on kyseenalaista se, miten varhaiskasvatuksessa voidaan varmistaa varhainen, turvallinen vuorovaikutus ja hoiva sekä pysyvät ihmissuhteet. Esitystä tehdessä on arvioitava vaikutuksia lapsiin nimenomaan lapsen edun näkökulmasta”, toteaa vihreiden lautakuntaedustaja Gurmann Saini.

Muutoksia kotihoidontuen kuntalisään tuleekin siis pohtia vasta vanhempainvapaauudistuksen yhteydessä. Perheet siirtyvät uuden perhevapaan piiriin elokuussa 2022 alkavien vanhempainvapaiden myötä. Tämä kahden eri systeemin päällekkäisyys tulee huomioida järjestelmän muutoksia pohdittaessa, jotta perheet ovat myös siirtymäkaudella tasa-arvoisessa asemassa keskenään.

 

 

Lisätietoja:

Eve Rämö, kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsen, valtuustoryhmän puheenjohtaja
p. 044 9741458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi

Gurmann Saini, kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan jäsen, varavaltuutettu
p. 044 0411997, gurmann.saini@vantaanvihreat.fi