HUS:n valtuusto on valinnut 14.10.2021 kokouksessaan toimikaudekseen uuden HUS:n hallituksen. Vantaan Vihreiltä HUS:n hallituksessa aloittaa lääkäri Olga Gilbert. Gilbert työskentelee Vantaan kaupungilla terveyskeskuslääkärinä ja on Vantaan lääkäreiden luottamusmies. Kuntavaaleissa ensi kertaa ehdolla ollut Gilbert toimii varavaltuutettuna vihreässä valtuustoryhmässä. Vihreitä HUS:n hallituksessa edustavat Gilbertin lisäksi Sanna Vesikansa ja Osmo Soininvaara.

“Kiitän Vihreitä tästä suuresta luottamuksen osoituksesta. On mahtavaa päästä työskentelemään kokeneiden vihreiden soteosaajien kanssa”, iloitsee Gilbert.

Gilbert haluaa hallituskautenaan vaikuttaa laadukkaan ja oikea-aikaisen erikoissairaanhoidon toteutumiseen sekä parempaan hoidonjatkuvuuteen HUS:n ja tulevien hyvinvointialueiden tiiviin yhteistyön myötä. Tavoitteena hänellä on väestön terveyden ja hyvinvoinnin lisääntyminen ja terveyserojen kaventuminen. Lisäksi Gilbert mainitsee HUS:n roolin yli 27 000 ihmisen työnantajana.

“Kaiken toiminnan perustana on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilökunta”, Gilbert summaa.

Vantaan Vihreät iloitsee Gilbertin valinnasta.

”On hienoa saada pitkästä aikaa Vantaalta vihreä edustaja HUS:n hallitukseen. Olgalla on tehtävään vaadittavaa poliittista silmää ja vahva substanssiosaaminen sotealalta”, kertoo Vantaan Vihreiden puheenjohtaja Hanna Valtanen.