Vantaan kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto käsittelivät maanantaina 25.10. koulukiusaamisen ja -väkivallan ehkäisyyn liittyviä aloitteita.

Kaupunginhallituksen käsittelyssä oli vihreän Joel Linnainmäen aloite kiusaamisvilkusta.
Kiusaamisvilkku on koulun pihalle asennettava valotolppa, jonka nappia painamalla saa aikuisen nopeasti paikalle, jos välitunnilla tapahtuu jotain pelottavaa. Tieto hälytyksestä menee heti myös välituntivalvojan rannekkeeseen. Kiusaamisvilkku syntyi tuotekehittäjä Jouni Hännisen ideasta vuosi sitten vantaalaisen Kytöpuiston koulun pihalla tapahtuneen vakavan väkivaltatilanteen jälkeen. Vilkkua pilotoidaan jo muutamissa kouluissa Seinäjoella ja Helsingissä.

Vantaan kaupunginhallitus suhtautui kuitenkin penseästi kiusaamisvilkkuun ja asiasta jouduttiin äänestämään. Vantaan Vihreät jäi ainoaksi ryhmäksi puolustamaan kiusaamisvilkun kokeilua vantaalaisissa kouluissa.

“Kiusaamisvilkku on jotain uutta, konkreettista, ja varsinkin pienille oppilaille turvaa tuovaa.
Se rohkaisee ilmoittamaan kiusaamisesta – eikä kiusatun tarvitse uskaltaa, vaan kuka tahansa voi painaa vilkkua. Jo pelkkä vilkun olemassaolo voi ehkäistä kiusaamista. Tätä pitäisi ehdottomasti kokeilla Vantaan kouluissa”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Vaula Norrena.

 

Oppilaita on kuunneltava

Valtuutettu Sirpa Kauppisen aloite “Lapset ja nuoret mukaan kouluväkivallan ehkäisyn toimintamallien valmisteluun” herätti valtuustossa tunteikkaan keskustelun ja yhteisen tahtotilan kuulla oppilaita itseään.

“Nuorilla itsellään on ymmärrys siitä mikä heidän sosiaalisessa piirissään voi vähentää kiusaamista ja väkivaltaa ja siksi heiltä on syytä kysyä ajatuksia. Myös vanhemmat olisi hyvä saada mukaan ratkaisujen etsintään. Oleellista on puuttua henkiseen, fyysiseen ja someväkivaltaan jo varhaisessa vaiheessa”, toteaa Kauppinen.

Koulukiusaamisen ja -väkivallan syitä on monia – esimerkiksi huono itsetunto ja kunnioituksen hakeminen väkivallalla. Kun valtarakenne on väkivaltaan perustuva, siitä kärsii koko yhteisö.

“Oleellista ei ole uhrin vaihtaminen uuteen uhriin, vaan väkivaltakulttuuriin puuttuminen”, muistuttaa Kauppinen.

Vihreiden pöytäkirjalausumasta tuli keskustelun myötä kaupunginvaltuuston yhteinen lausuma: “Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen toimintaohjelmaa valmisteltaessa on kysyttävä myös oppilailta koulukiusaamisen ja kouluväkivallan vähentämisestä. Oppilailla on näkemystä siitä miten heidän sosiaalisessa yhteisössään koulukiusaamiseen ja kouluväkivaltaan voi vaikuttaa.”

 

 

Lisätietoja

Vaula Norrena, kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu
p. 041 510 5636, vaula.norrena@vantaanvihreat.fi

Sirpa Siru Kauppinen, valtuutettu
p. 040 540 4691, sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi