Vantaalle valitaan tänään uusi kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja.

Uuden apulaiskaupunginjohtajan vastuisiin kuuluu asioita, joilla on ajallisesti hyvin pitkä vaikutus Vantaalla. Maankäytön suunnittelun, kaavoituksen sekä julkisten rakennusten ja kaupunkialueiden rakentamisen ja ylläpidon lisäksi hän vastaa ympäristönsuojelusta ja kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä.

”Tärkeintä on, että hyvä apulaiskaupunginjohtaja ymmärtää miten hänen toimensa vaikuttavat ympäristöllisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kaupungin syntymiseen – ja että hän on aidosti motivoitunut kestävän kaupungin rakentamiseen”, sanoo Mikko Viilo, vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja ja kaupunkitilalautakunnan jäsen.

 

Vihreä valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että tuleva apulaiskaupunginjohtaja:

  • Tiivistää Vantaata sisäänpäin, keskustojen ja joukkoliikennereittien ympärille. Hän toteuttaa rohkeasti uusia raideyhteyksiä ja kasvattaa kestävien kulkumuotojen suosiota myös rakentamalla sujuvia kävely- ja pyöräilyväyliä.
  • Arvostaa luontoa ja ymmärtää sen merkityksen asukkaiden viihtyvyydelle. Hän on sitoutunut luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen niin asutuksen ulkopuolisilla luontoalueilla kuin myös asutuksen keskellä, ja ymmärtää puuston merkityksen hiilinieluna.
  • Lisää uusiutuvan energian käyttöä niin kaupungin omassa toiminnassa kuin tukemalla yrityksiä ja asukkaita.
  • Kehittää kaupunkia tasapuolisesti ja ymmärtää kaupunkisuunnittelun tärkeyden eriarvoistumisen torjunnassa.
  • Varmistaa että käytössä on viihtyisät ja sisäilmaltaan terveet kaupungin tilat, esimerkiksi koulut ja päiväkodit.
  • Lisää puurakentamista sekä kaupungin omassa että yksityisessä rakentamisessa.
  • Vahvistaa kiertotaloutta niin kaupungin omassa toiminnassa kuin vantaalaisena yritysklusterina.
  • Rakentaa pitkäjänteistä, kestävää taloutta tuomalla maan vuokrausta voimakkaammin myynnin rinnalle.
  • Rakentaa monipuolista asuntokantaa kaikenkokoisten ja -tuloisten talouksien tarpeisiin.
  • Varmistaa hyvillä työnantajakäytännöillä henkilöstön saatavuuden ja työhyvinvoinnin.

 

”Niin Vantaan Vihreille kuin Vantaan asukkaille luonto on sydämen asia. Uutena asiana saimme 2021-2025 valtuustosopimukseen luonnon monimuotoisuudesta huolehtivan ohjelman ja odotammekin uudelta apulaiskaupunginjohtajalta konkreettisia tekoja luonnon monimuotoisuuden hyväksi”, lisää vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö.

 

Lisätietoja:

Eve Rämö, valtuustoryhmän puheenjohtaja
p. 044 9741458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi

Mikko Viilo, valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, kaupunkitilalautakunnan jäsen
p. 050 588 0109, mikko.viilo@vantaanvihreat.fi