Maanantaina 29.11. käydään Vantaan poliittisten ryhmien kesken budjettineuvottelut vuotta 2022 varten. Vantaan Vihreät selvitti budjettiesityksen hyvinvointivajeita.

Hyvinvointiin ja mielenterveyteen tarvitaan lisää resursseja

Sosiaali- ja terveystoimessa tarvittaisiin pelkästään lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi 12 miljoonan euron edestä lisävakansseja terveydenhoitoon ja varsinkin vanhuspalveluihin. Tämä on toimialan oma laskelma. Perhe- ja sosiaalityöhön ja lastensuojeluun sekä varhaiskasvatuksen psykologipalveluihin tarvitaan niinikään tuntuvaa lisäresurssia. Perheneuvolan keskimääräinen jonotusaika on nyt peräti 150 vrk.

Myös nuorten mielenterveyspalveluissa jono nuortenkeskus Nuppiin on jo kuukausia. Jotta odotusaika lyhenisi edes 30 vuorokauteen, tarvitaan toinen Nuppi, jonka tulisi sijaita Länsi-Vantaalla. Tämä maksaisi noin miljoona euroa vuodessa, jolla saataisiin 12 mielenterveyden ammattilaista nuorten avuksi.

”Vihreät on ainoana ryhmänä jo vuosien ajan ajanut lisäresursseja nuorten mielenterveyteen. Nyt on vihdoin muidenkin ryhmien herättävä nuortemme pahoinvointiin”, toteaa vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö.

Myös kotihoidontuen Vantaa-lisän säilyminen viime vuonna oli vihreän ryhmän taistelun tulos. Ja nyt saamme taistella siitä uudestaan”, jatkaa Rämö.

Kotihoidontuen Vantaa-lisä on mahdollistanut alle 1,5-vuotiaiden lasten hoidon kotona 160 €/kk/lapsi Vantaa-lisän avulla (valtion kotihoidontuen lisäksi). Jos nämä taaperot vietäisiin päivähoitoon, heidän aiheuttama kustannus kaupungille olisi noin 1400 €/kk/lapsi. Vantaa ei säästöesityksessään huomioi yhdenkään lapsen siirtymistä päivähoitoon lisän poistamisen myötä. Vihreä ryhmä pitää säästötavoitetta epärealistisena. Kuntalisän hintalappu on 2,1 miljoonaa euroa 2022.

Vihreät katsoo, että kuntalisää tulisi jatkaa ainakin 2023 asti, jolloin valtakunnallinen perhevapaauudistus tekee kuntalisästä tarpeettoman, kun pienimmätkin lapset ovat perhevapaamallin piirissä. Uusi perhevapaamalli mahdollistaa lasten kotona hoitamisen 1,5 vuoden ikään asti.

Kaupunkikulttuurin alalle saatava helpotusta

Vantaa on viime vuosina leikannut myös hyvinvointia tuottavasta kaupunkikulttuurin toimialasta kovalla kädellä. Vuodelle 2022 esitetty säästö- ja tuottotavoite on moninkertainen verrattuna muihin toimialoihin.

Vihreät esittää, että kaupunkikulttuurin budjetin tulee jatkossa kasvaa samassa suhteessa kuin muidenkin toimialojen budjetit. Ensi hätään mm. koronan kurittamien taide- ja teatterilaitosten on saatava tukea vuokranmaksuahdinkoonsa.

”On häpeä, että Vantaa käyttää vähiten rahaa kulttuuriin 21 suurimman kaupungin joukossa Suomessa – tähän on saatava muutos”, toteaa vihreiden toinen budjettineuvottelija Vaula Norrena.

Kaupunkiympäristön tulot ja luontotyö kärsii resurssipulasta

Esimerkiksi energiaremontteihin, kiertotalouden edistämiseen sekä luonnon lajikirjon selvittämiseen tulee saada lisää resursseja.

“Tontinluovutuksista saadaan paljon enemmän tuloja kaupungille, jos henkilöstöä voidaan lisätä. Suunnittelutöistäkin voitaisiin säästää, jos olisi enemmän omia tekijöitä”, toteaa Mikko Viilo, kaupunkitilalautakunnan jäsen ja valtuustoryhmän varapuheenjohtaja.

“Myös eläinpelastustyö uhkaa jäädä hoitamatta alueuudistuksessa, jos siihen ei satsata mitään”, jatkaa Viilo.

Kouluja ei saa unohtaa

Koulut ovat saaneet valtiolta hyvin koronatukea perustoimintaan. Sen lisäksi tarvitaan myönteisen erityiskohtelun ohjelmaa ja lisää keinoja kiusaamisen torjuntaan. Esitämme kokeiluna K-0-toimintaa. Sen avulla puututaan pitkittyneisiin koulukiusaamistapauksiin ulkopuolisen osaajan avulla.

Vihreät on löytänyt myös tulonlähteitä budjetinlisäyksille

Esimerkiksi sallimalla henkilöstölle vapaaehtoisia palkattomia vapaapäiviä nykyistä joustavammin saataisiin Vantaan kokoisessa kaupungissa yli neljän miljoonan euron säästöt vuodessa. Lisäksi mahdollistamalla lomarahan vaihto vapaaksi saadaan noin 2,4 miljoonan säästöt.

 

Lisätietoja:
Eve Rämö, valtuustoryhmän puheenjohtaja, p. 044 974 1458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi
Vaula Norrena, kaupunginhallituksen jäsen, p. 041 510 5636, vaula.norrena@vantaanvihreat.fi
Mikko Viilo, valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, p. 050 588 0109, mikko.viilo@vantaanvihreat.fi