Tällä viikolla kaupunginvaltuustossa on neuvoteltu ensi vuoden talousarviosta. Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin saadaan suuria parannuksia, kaupunkikulttuurin toimintoja turvataan, villieläinpelastusta selvitetään ja varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveystoimen rekrytointipulaan saadaan apuja. Neuvotteluissa koettiin kuitenkin myös pettymyksiä: Vihreiden vastustuksesta huolimatta alle 1,5-vuotiaiden kotihoidontuen kuntalisä lopetetaan ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi ei saatu tarvittavia resursseja.

 

Vihreitä onnistumisia: lisäresursseja lasten- ja nuorten mielenterveystyölle, kaupunkikulttuuriin kipeästi kaivattuja lisäeuroja

Vihreä ryhmä on jo vuosia vaatinut lisää resurssia nuorten mielenterveystyölle, nuortenkeskus Nuppiin. Helpotusta on tulossa myös perheneuvolan kriisiytyneeseen tilanteeseen lisärahoituksen myötä.

“Neuvotteluiden tuloksena saamme vihdoin Vantaalle toisen Nupin! Tämä tarkoittaa, että odotusaika nuorten mielenterveyspalveluun lyhenee vuoden 2022 aikana kuukausista 10 vuorokauteen. Olemme nuorten puolesta todella tyytyväisiä”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö.

Lasten ja nuorten tukemisen tarpeisiin vastattiin myös muilla tavoin. Esimerkiksi lukutaidon paraneminen saatiin valtuuston sitovaksi tavoitteeksi säännöllisesti seurattavan lukutaitomittarin avulla. Tämän lisäksi koulukiusaamisen torjunnassa otetaan käyttöön uusia keinoja uuden toimenpideohjelman myötä.

Vihreä ryhmä iloitsee myös sirkuskoulun ja Tikkurilan teatterin toimintamahdollisuuksien säilyttämisestä sekä kulttuuri-, asukas- ja nuorisopalveluiden avustusten lisäämisestä. Tämän lisäksi liikunnan avustuksiin suunnitellut leikkaukset peruttiin ja uudet liikuntatilojen maksuperusteet hyväksyttiin.

“Matalan kynnyksen harrastusten tilojen maksuttomuus lisää kaikkien lasten mahdollisuuksia harrastaa. Jatkossa talviliikuntakaan ei ole kiinni säästä, vaan luistelemaan ja laduille päästään varmasti joululomalla”, kertoo kaupunginhallituksen jäsen ja valtuutettu Vaula Norrena.

Myös Vantaan kaupungin työntekijöiden hyvinvointia saatiin edistettyä. Jatkossa henkilöstöä osallistetaan enemmän kaikessa toiminnassa ja työhyvinvointia seurataan mm. fiiliskyselyin. Lisäksi henkilöstön veto- ja pitovoimasta tehdään erillinen ohjelma.

Ensi vuoden suunnitelmassa huomioidaan myös kuntien vastuulla oleva tärkeä asia: luonnonvaraisten eläimiin liittyviin pelastus- ja neuvontapalveluihin on löydettävä ratkaisu.

 

Vihreiden työ jatkuu Vantaa-lisän ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen osalta

Kotihoidontuen Vantaa-lisä lakkaa 1.8.2022, kun valtakunnallisen perhevapaauudistuksen on tarkoitus tulla voimaan. Tämä jättää väliinputoajiksi ne perheet, joihin syntyy vauva ennen 1.9.2022. Nämä perheet eivät ole oikeutettuja pidempään ansiosidonnaiseen päivärahaan eivätkä Vantaa-lisään.

“Lakkauttamispäätös leikkaa perheiden toimeentuloa kohtuuttomasti ja kuormittaa jo ennestään tiukilla olevia varhaiskasvatuksen yksiköitä”, summaa Rämö vihreän ryhmän tunnelmia.

Vantaan Vihreät vaatii edelleen Vantaa-lisän jatkoa koko vuodeksi 2022. Asiasta äänestetään valtuuston budjettikokouksessa joulukuussa.

Myös luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on tehtävä enemmän. Luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi tarvitaan lisää luontokartoituksia sekä on seurattava eläin- ja kasvilajien määrän kehitystä. Lajikirjon paikantaminen on tarpeen niin ilmastotyössä kuin asemakaavoituksessa ja siksi Vihreät esittivät asiaan lisää resursseja. Valitettavasti näiden tavoitteiden edistämiseksi ei saatu vaadittavia resursseja.

“Ilahduttavasti sentään nurmikon leikkuuta voidaan vähentää, jotta apilat ja ketokukat ehtivät kukkia pölyttäjien ruoaksi”, kommentoi Norrena budjetin luonnon ja ympäristön turvaamisen pieniä iloja.

Vihreiden työ Vantaan hyvinvoinnin edistämiseksi siis jatkuu vielä. Viimeisen sanan budjettiin ja neuvottelutulokseen antaa Vantaan kaupunginvaltuusto kokouksessaan 13.12.

“Luvassa on oikea jännitysnäytelmä, joten kannattaa seurata kokousta Vantaa-kanavan kautta”, vinkkaa Rämö.

 

Lisätietoja:
Eve Rämö, valtuustoryhmän puheenjohtaja, p. 044 974 1458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi
Vaula Norrena, kaupunginhallituksen jäsen, p. 041 510 5636, vaula.norrena@vantaanvihreat.fi