Valtuutetut Rämö ja Pajunen tekivät maaliskuussa 2021 aloitteen kotihoidontuen kuntalisän kehittämisestä Vantaalla.

“Syksyllä 2020 oli jo vilautettu mahdollisuutta kuntalisän kokonaan lakkauttamiseen. Siksi pohdimme vaihtoehtoja, jotka palvelisivat perheitä paremmin. Tarkoituksena oli saada lisää tietoa ja vaihtoehtoisia malleja syksyn 2021 budjettineuvotteluihin”, kertoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö.

Vantaan hallintosäännössä sanotaan:
“Kaupunginhallituksen on valmisteltava vastaus aloitteeseen, jossa on vähintään 15 valtuutetun allekirjoitus, viimeistään puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä ja se on annettava valtuustolle tiedoksi. Aloitteet, jotka merkitsevät uuden määrärahan ottamista talousarvioon tai määrärahan korottamista, on käsiteltävä seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä.”

“Nyt aloitteeseen vastaaminen on kestänyt vuoden. Emme saaneet pyytämäämme lisätietoa syksyn budjettineuvotteluihin. Näyttää siltä, että aloitteeseen vastaamisessa on tarkoitushakuisesti viivytelty”, toteaa Rämö.

Viranhaltijat valmistelivat suoraan vuoden 2022 budjettiin Vantaa-lisän lakkauttamista – ja jättivät Rämön ja Pajusen aloitteeseen vastaamatta. Päätöksentekoon valmisteltiin siis vain virkamiesvalmistelussa oleva tuen lakkauttaminen, eikä lainkaan valtuutettujen aloitteessaan pyytämää kotihoidon tuen kehittämistä.

“Kuitenkin kyseessä oli aloite, jonka avulla Vantaa olisi voinut innovatiivisesti kokeilla mallia, jossa molemmat vanhemmat voivat käyttää kuntalisää joustavasti eri pätkissä – näin Vantaa olisi saanut tietoa tulevan perhevapaauudistuksen toiminnasta”, lisää kaupunginhallituksen jäsen Vaula Norrena.

Näin viranhaltijat ovat ottaneet itselleen poliittisen päätöksentekijän roolin – valmistelemalla vain sellaista, joka sopii heidän ajatuksiinsa tulevista päätöksistä. Olisiko valtuusto viime syksynä päättänyt lakkauttaa kuntalisän jos heillä olisi ollut tiedossa aloitteemme vastaus? Tätä emme saa ikinä tietää.

Tällainen toiminta on ei noudata hallintosääntöä. Sen lisäksi, että vastaus on annettava kuuden kuukauden kuluessa, on se myös annettava ilman aiheetonta viivytystä. Vihreänä ryhmänä lupaamme, että jatkossa jätämme pöytäkirjaan merkinnän aina kun aloitteeseemme vastaaminen on kestänyt yli hallintosäännön määrittelemän kuuden kuukauden.

Vihreät jättivät asiakohtaan seuraavan pöytäkirjalausuman:
“Vantaan hallintosäännön mukaan vähintään 15 valtuutetun allekirjoittamaan aloitteeseen on valmisteltava vastaus puolen vuoden kuluessa sen jättämisestä. Tämä aloite on jätetty maaliskuussa 2021. Sen vastauksessa on viivytelty niin kauan, että sen mahdollinen vaikutus budjettineuvotteluihin syksyllä 2021 on jäänyt toteutumatta. Kotihoidontuen kuntalisän lakkautus 1.8.2022 leikkaa toimeentuloa niiltä perheiltä, joiden lapsi on syntynyt kevään 2021 – elokuun 2022 välisenä aikana, koska he eivät käytännössä ehdi saada kuntalisää, eivätkä myöskään 1.8.2022 voimaan tulevan perhevapaauudistuksen uutta päivärahaa.”

 

Lisätietoja:

Eve Rämö, valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 044 9741458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi

Vaula Norrena, kaupunginhallituksen jäsen, valtuutettu
puh. 041 5105636, vaula.norrena@vantaanvihreat.fi