Vihreä lautakuntaryhmä esitti kasvatuksen- ja oppimisen lautakunnan kokouksessa Kulomäen opetuspisteen tilakorjauksen hankesuunnitelmaa palautukseen. Kokoomuksen, demareiden ja vasemmistoliiton tuella tehtiin lopulta yksimielinen päätös asiakohdan pöydällepanosta, jotta seuraavaan kokoukseen mennessä voimme selvittää hankkeen vihreitä mahdollisuuksia nykyistä enemmän.

Vihreät näkevät, että hankesuunnitelmassa on iso puute: suunnitelmaa laatiessa ei ole lainkaan huomioitu ekologisuutta, energiatehokkuutta, energiaomavaraisuutta tai kaupunginvaltuuston hyväksymää resurssiviisauden tiekarttaa. Lisäksi hankesuunnitelmasta puuttuu tavoitteita hiilineutraalista Vantaasta. Vihreät näkevät, että peruskorjauksen yhteydessä tulisi nämä asiat jo lähtökohtaisesti selvittää.

“Koulujen tulisi olla nykyaikaisia sekä pedagogisesti että terveellisiä koulurakennusten osalta. Koulurakennus on tärkeässä osassa oppimisympäristöä, joka vaikuttaa oppilaiden oppimiskokemukseen”, toteaa kasvatuksen- ja oppimisen lautakunnan jäsen sekä vihreä varavaltuutettu Gurmann Saini

Huomionarvoista on, että peruskorjauksia tehdään parinkymmenen vuoden välein. Parin viikon kestävä lisäselvitys on parempi, kuin monen kymmenen vuoden perässä laahaaminen koulurakennuksen nykyaikaisuudessa. Jokaisessa peruskorjauksessa tulisi pohtia suunnitelmien nykyaikaisuus ja se, että ne vastaavat myös tulevaisuuden tarpeita. Ilmastokysymystä taikka koulurakennuksen ekologista terveellisyyttä emme voi lykätä kymmenien vuosien päässä olevaan seuraavaan korjaukseen.

“Koko rakennus kuitenkin ilmentää aikuisten sovellettua ymmärrystä siitä mikä on hyvää ja oikein. Jos rakennus ilmentää kestävää kehitystä, rakentamisen hyvää laatua ja energiaomavaraisuutta se julistaa joka päivä sitä mitä pidämme tärkeänä ja arvossa”, summaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö.

 

Lisätietoja:

Eve Rämö, valtuustoryhmän puheenjohtaja, kasvatuksen- ja oppimisen lautakunnan jäsen
puh. 044 9741458
eve.ramo@vantaanvihreat.fi

Gurmann Saini, kasvatuksen- ja oppimisen lautakunnan jäsen, varavaltuutettu
gurmann.saini@vantaanvihreat.fi