Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 28.3.2022 uuden tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Vantaan uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on kunnianhimoisempi kuin aiempina vuosina, ja suunnitelmassa tunnistetaan paremmin nyt myös tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmien moninaisuus.

“On mahtavaa nähdä, että Vantaalla tunnistetaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmien moninaisuus. Voimme huomioida yhteiskuntamme sokeita pisteitä ja pyrkiä lopulta ratkaisemaan niihin liittyviä ongelmia vain moniperusteisella tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöllä”, toteaa valtuutettu Eva Tawasoli.

“Pelkät tavoitteet eivät kuitenkaan riitä, jos niiden eteen ei olla valmiita tekemään riittävästi töitä”, jatkaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö.

Vihreät peräänkuuluttaa konkreettisia toimenpiteitä ja pitkäjänteistä seurantaa, jotta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön toteutus varmistuisi koko strategiakauden aikana. Huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi anonyymin rekrytoinnin lisäämiseen, kielivähemmistöjen asemaan sekä esteettömyyteen. Myös naisiin kohdistuvan häirinnän lisääntymiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja häirintään on pystyttävä puuttumaan nykyistä tehokkaammin.

“Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat jokaisessa yhteiskunnassa keskeisiä edellytyksiä turvallisuudelle. Ne ovat yhteiskuntamme liima, ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön merkitys vain kasvaa, kun epävakaus yhteiskuntamme ulkopuolella lisääntyy”, summaa Tawasoli.

 

Lisätietoja:

Eve Rämö, valtuustoryhmän puheenjohtaja
puh. 044 9741458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi

Eva Tawasoli, valtuutettu
eva.tawasoli@vantaanvihreat.fi