Energian hinnannousu ja tarve energiaitsenäisyyteen on puhuttanut julkisuudessa laajasti. Vantaan Vihreiden mielestä siirtymä kestäviin energiamuotoihin on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Vihreät jättivät 28.3. kaupunginvaltuustossa aloitteen “Säästetään energiaa – säästetään rahaa ja tuetaan Venäjän hallinnon vastaista energiarintamaa”, joka lähtee seuraavaksi kaupunginhallituksen käsittelyyn.

“Energiantuotannon vihreää siirtymää on pitkään ajettu ekologisista ja taloudellisista syistä. Nämä syyt ovat painavampia kuin koskaan, mutta nyt myös Venäjän hyökkäys Ukrainaan on nostanut siirtymän kiireellisyyttä”, sanoo vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Mikko Viilo.

Nykyiseen poikkeustilanteeseen kohdistuvia suosituksia ovat julkaisseet muun muassa kansainvälinen energiajärjestö IEA ja Sitra. Käytännön toimenpiteitä Vantaalla voisivat olla esimerkiksi lämpötilojen alentaminen kaupungin kiinteistöissä, energiaremonttien nopeuttaminen tai kaupunkilaisten kannustaminen omatoimisiin energiatalkoisiin.

“Siirtymä fossiilittomaan energiantuotantoon etenee Vantaalla mukavasti. Tämän lisäksi on syytä lyhyellä tähtäimellä ja ensi talvea silmällä pitäen säästää energiaa. Se säästää rahaa, nostaa energiaitsenäisyyttä, ja vähentää mahdollisen energiakriisin vaikutuksia”, Viilo summaa.

Venäjän hallinnon vastainen energiarintama osuu kuitenkin yhteen Vantaan kestävyyshaasteeseen: puupolttoaineen käyttöön lämmöntuotannossa.

“Puupolttoaineissakaan Suomi ei ole omavarainen, ja nyt puuntuonti Venäjältä tyrehtyy. Metsien käytölle on myös rajat, ja Vantaalla on tässä yhteydessä syytä miettiä miten puupolttoaineen käyttö energiantuotannossa minimoidaan, niin seuraavina talvina kuin pitkässäkin juoksussa”, toteaa vihreän valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Maija Rautavaara.

Venäjän Ukrainassa käynnistämä sota on vienyt edellytykset myös Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeesta. Vantaan kaupunginhallitus teki 28.3. päätöksen pyrkiä irti Fennovoiman ydinvoimalaprojektista. Vantaan Vihreät on pitänyt hanketta kyseenalaisena alusta saakka niin poliittisten kuin teknologisten riskien takia. Vihreät ovat tyytyväisiä, että asian suhteen on vihdoin tartuttu toimeen ja toivovat, että irtaantumisen tilanteeseen saadaan nopeasti selvyyttä.

“Näille investointirahoille olisi käyttöä uusissa kestävän energiantuotannon hankkeissa”, summaa Viilo.

 

Lisätiedot:

Mikko Viilo, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
puh. 050 588 0109, mikko.viilo@vantaanvihreat.fi