Vantaa on ihmisten kaupunki

Tämä kevät on tuonut mukanaan jälleen uutta ja yllättävää. Vaikka ulkona jo vihertääkin on myös täällä valtuustossa yhä tärkeämpää tehdä yhä tiukempia päätöksiä kohti vihreää siirtymää. Energiaremontit, energiaomavaraisuus ja resurssiviisaus ovat Ukrainan sodan ja Venäjän tilanteen vuoksi ajankohtaisempia kuin koskaan. Päätöksiä on kyettävä tekemään viimeistään nyt.

Talouden suhteen iso kysymys on se, miten Vantaa toipuu koronan ja sodan aiheuttamasta taantumasta? Oman haasteensa yhtälöön tuo sote- palveluiden siirtyminen hyvinvointialueelle ensi vuoden alusta.

Sote- siirtymän myötä kaupungin suurimmaksi toimialaksi jää kasvatuksen- ja oppimisen toimiala. Vantaan on huolehdittava kattavasta koulu- ja päiväkotiverkosta. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyiseen tilanpuutteeseen on kyettävä vastaamaan myös uudisrakennuksin. Asuntojen ja työpaikkojen lisäksi hyviä tontteja tarvitsee myös koulut ja päiväkodit. Tässä on parantamisen varaa. Jo olemassa olevista rakennuksista on taas kyettävä pitämään huolta. Kasvavat oppilasmäärät haastavat kaupunkia: Aviapoliksen koulu ja lukio tarvittiin jo eilen ja Tikkurilan oppimiskampus on tulevaisuudelle tärkeä, sitäkin on valmisteltava ensi vuonna.

Vantaalaiset lapset tarvitsevat laadukasta varhaiskasvatusta ja tarvittaessa uuden varhaiskasvatuslain mukaisia tukitoimia. Oikeilla ja oikea-aikaisilla tukitoimilla taataan sujuva koulupolku ja ehkäistään myöhempiä ongelmia. Vihreää ryhmää huolestuttaa lukutaidon ja osaamistason lasku. Olemme iloisia, että tulevina vuosina kaupunki on valmis panostamaan tämän tilanteen korjaamiseen. Jatkossa erityisesti nuorten hyvinvointiin ja työllisyyteen on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota ja lasten sosioekonomisten erojen vähentämiseen on panostettava sekä rahallisesti että strategisella tasolla.

Investointibudjetin kehys on ollut pitkään todella tiukka, ja se näkyy. Aito huoli on, että riittääkö nykyinen investointikehys meidän kasvavalle kaupungillemme? Lisäksi kaupunkiympäristön työntekijöiden puute aiheuttaa sen, että rakentamisessa jäädään tavoitteista eikä budjettia saada käytettyä . Puutteita on ainakin kaavoituksen tukitoiminnoissa ja rakentamisen projektipäälliköissä.

Energiaremontteihin on suunnattava enemmän rahaa ja kaikessa rakentamisessa, niin uudis- kuin korjausrakentamisessakin tulee aina muistaa energiatavoitteet ja resurssiviisauden tiekartan toimenpiteet. Haluamme myös, että puurakentamista selkeästi lisätään nykyisestä.

Vantaa on ihmisten kaupunki jonka haasteena on sekä houkutella uusia asukkaita, että pitää kiinni jo täällä asuvista kuntalaisista. Tarvitsemme toimivat palvelut niin lapsiperheille, työikäisille kuin vanhuksillekin. Jokainen heistä tarvitsee asunnon, oman kodin joka vastaa sen hetkisiin tarpeisiin. Vantaalla on pula tilavista perheasunnoista. Vihreät kannattavat sääntelyn kehittämistä niin, että uusiin taloihin ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle rakentuu myös isoja perheasuntoja.

Jotta saavutamme resurssiviisaustavoitteemme on liikennepolitiikkaan saatava kunnianhimoisempia tavoitteita ja lisää euroja. Panostetaan pyöräilyyn, kevyen liikenteen sujuvuuteen ja ajoneuvolatausinfrastruktuuriin ja lisätään joukkoliikenteen houkuttelevuutta sujuvoittamalla yhteyksiä. Kaipaamme toimenpiteitä joilla pyöräily tulee houkuttelevammaksi liikkumisen vaihtoehdoksi. Haluamme, että talousarvioon erikseen eriteltäisiin pyöräilyyn kohdistuvat investoinnit, jotta rahankäytön määrää ja vaikuttavuutta olisi helpompi arvioida.

Haluamme lisää viihtyisyyttä kaupunkiin viherrakentamisen keinoin. Säilytetään arvokkaat luontoalueet ja istutetaan lisää vihreyttä sinne, missä puita on kaadettu ja maata raivattu. Lähiluonto on itsessään arvokas mutta sen terveysvaikutukset korostuvat epävakaina aikoina – luonnossa liikkuminen lisää hyvinvointia ja luontoalueet toimivat monin tavoin ilmastonmuutoksen aiheuttamien sääilmiöiden puskureina.

Luonnon monimuotoisuutta voi lisätä monin keinoin – annetaan nurmikon joskus rehottaa ja muokataan hoitoluokituksia. Samalla säästetään aikaa ja rahaa jonka voi käyttää esimerkiksi vieraslajien torjuntaan, purojen hoitoon tai puiden istuttamiseen.

Haluamme, että ihmisten Vantaa rakentuu kestävästi ja on viihtyisä ympäristö elää ja asua.

 

Eve Rämö
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

 

Lisätietoja:

Eve Rämö, p. 044 9741458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi