Tässä aloitteessa esitetään, että Vantaa ottaa luonnonmukaisuuden ja sen tuomat hyödyt keskeiseksi päiväkotipihojen suunnittelukriteeriksi. Vantaa perehtyy uusimpaan tutkimustietoon ja päivittää sen perusteella ohjeet uusien päiväkotipihojen suunnitteluun ja vanhojen kunnostamiseen.

Luontoaltistuksella tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan metsässä tai luonnossa liikkumista ja altistumista metsän ja maaperän mikrobeille. Siitä on monenlaisia hyötyjä hyvinvoinnille. Erityisesti kaupungeissa asuvien mikrobisto voi köyhtyä ja tämä vaikuttaa immuunijärjestelmäämme. Monipuolisella mikrobialtistuksella voidaan ehkäistä lisääntyneitä immuunijärjestelmän häiriöistä johtuvia sairauksia kuten allergioita, astmaa ja tyypin 1 diabetestä.

Hyötyjä saadaan ulkoilemalla mahdollisimman paljon luonnossa, mutta luontoaltistus on syytä tuoda myös päiväkotien pihoihin. Luontoperäisellä pihojen materiaalilla voidaan myös lisätä lasten ja henkilökunnan virikkeitä, parantaa mielialaa ja oppimista ja hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Aihetta on tutkittu ainakin Helsingin yliopiston ja Hämeen ammattikorkeakoulun Kohti tervettä aikuisuutta (KOTA) -hankkeessa. Hankkeen suosituksia päiväkotipihoille ovat mm.

  • Käyttää viherrakennusmateriaaleja, joissa on runsas ja monimuotoinen mikrobiyhteisö. Näitä ovat esimerkiksi siirrettävä metsänpohja eli kuntta, ja varta vasten kehitetyt multa- ja hiekkavalmisteet.
  • Istuttaa monilajisia pensaskasvustoja.
  • Huolehtia, että pihalla on paljon irrallista ja muovattavaa luonnonmateriaalia, kuten maatunutta lehtikariketta, käpyjä ja tikkuja.
  • Käyttää erilaisia materiaaleja vyöhykkeittäin, kulutuskestävyyden ja kunnossapidon optimoimiseksi.
  • Varhaiskasvatuksen ja opetuksen toteuttaminen luonnonmateriaaleja käyttäen, ja lasten osallistaminen viherpihojen hoitoon.

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa terveellisessä ympäristössä ja mahdollisimman monimuotoisessa luonnossa. Tällä on laaja merkitys terveyden, hyvinvoinnin ja kansantalouden kannalta ja lapsiystävällisessä kaupungissa se on päättäjien erityinen velvollisuus.

Luontoaltistuksesta on eniten hyötyä varhaislapsuudessa jolloin immuunipuolustuksen pohja kehittyy. Mutta siitä on hyötyä kaikille. Vantaan tulee arvioida samojen suositusten käyttöä myös koulujen, palvelutalojen ja muiden julkisten pihojen ja puistoalueiden suunnittelussa.

KOTA-hankkeen suositukset:
https://urbanacademy.fi/content/uploads/2020/01/viherpihalta-terveytta-ja-hyvinvointia.pdf

Vihreä valtuustoryhmä ja 10 muuta valtuutettua