Kaupunginvaltuusto keskusteli kokouksessaan 10.10. Vantaan maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivityksestä. Vihreiden puolesta linjauksia kommentoi valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, kaupunkitilalautakunnan jäsen Mikko Viilo.

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, hyvä yleisö,

Kommentoin Vihreän ryhmän puolesta maa- ja asuntopoliittisten linjausten päivitystä.

Päivityksessä on paljon hyvää. Luonnon monimuotoisuus ja asukkaille tärkeät viheralueet on Vihreille tärkeä teema. Siihen liittyen on uusia ja parannettuja toimenpiteitä, esimerkiksi liittyen puuston ja kasvillisuuden säilyttämiseen.

Vihreille uusien ja vanhojen keskustojen elinvoima on tärkeä asia, ja siitä on toimenpiteissä uusi maininta.

Maininta Kartanonkoski 2.0:n edistämisestä on kuin suoraan Vihreiden vaaliohjelmasta, vaikka esitys tähän tulikin kokoomukselta. Kiitos siitä!

Vihreä ryhmä on jo pitkään ollut huolissaan siitä, ettei Vantaalla ole riittävästi tilavia perheasuntoja vastaamaan tarpeeseen. Paljon puhutaan pientalojen lisäämisestä, ja mekin kannatetaan sitä, mutta joka tapauksessa noin 80 % uusista asunnoista tulee kerrostaloihin, joten kerrostaloalueiden viihtyisyys ja asuntotarjonta on mittakaavaltaan asuntopolitiikan keskeisin kysymys jatkossakin.

Uusien kerrostaloasuntojen keskikoko on painunut alle 40 neliömetrin, kun Helsingissä se on yli 50. Vantaan tekemän rakennuttajakyselyn perusteella omistaja-asukkailla on kyllä kysyntää isommillekin asunnoille, mutta rakentaminen on nyt suunnattu sijoittaja-asiakkaiden hyvin erilaiseen kysyntään.

Vihreiden mielestä asuntojakauman ohjaamisessa kaupungin pitkäjänteinen etu on ensisijainen näkökohta. Sopiva sääntelyn määrä on se minimi, mikä tuottaa tasapainoisen asuntojakauman. Sääntelymekanismien osalta me ollaan joustavia, mutta me tuetaan kaupungin ja mm. sosialidemokraattien kannattaman keskipinta-alamallin kehittämistä.

Mitä tulee rakentamisen suhdanteisiin, muistetaan että kaupunkia rakennetaan 100 vuoden aikajänteellä. Rakentamisen kustannukset, jotka muuttuu yhden projektin aikanakin moneen suuntaan, ei vaikuta siihen minkälaista väestörakennetta me pitkällä aikavälillä halutaan Vantaalle, ja siitä asuntopolitiikassa perimmiltään on kyse.

Meidän pitää kaavoittaa niin kaupungin omaa kuin yksityistäkin maata. Tässä keskustelussa Vihreät haluaa muistuttaa, että meidän perimmäinen heikkous on oman maanomistuksen vähyys. Me kysytäänkin, voisiko Vantaa käyttää enemmän rahaa maan ostoihin, tulevien vuosikymmenten tarpeita ajatellen?”