Neuvottelut Vantaan kaupungin vuoden 2023 talousarviosta ovat päättyneet. Lisärahat olivat tänä vuonna tiukkaakin tiukemmassa. Lopulliset päätökset talousarviosta tekee kaupunginvaltuusto kokouksessaan maananataina 14.11.

KOULUILLE

Koululaisryhmien matkojen maksuttomuus säilyy vuodelle 2023! Vaadimme koululaisryhmien maksuttomien matkojen lisäksi suorien bussilinjojen palauttamista vähintään kriittisimmille alueille, esimerkiksi Ylästöön ja Vantaanlaaksoon. Yhden suoran bussilinjan liikennöinti- ja kalustokulut Vantaalta Helsinkiin ovat noin 100 000 euroa. Tähän esitykseen ei valitettavasti saatu kannatusta muilta puolueilta. Suoriin bussilinjoihin palataan vielä valtuustokäsittelyssä.

Koulutuksen tasa-arvorahaan varataan Vantaalle miljoona euroa siltä varalta, että maan hallitus leikkaa vuonna 2023 tätä opetusministeriön tukea kunnille.

Koulu- ja päiväkotiruoka sai oppilasmäärään nähden hieman lisää rahaa laadun ja reseptien parantamiseksi: 400 000 euroa. Vantaalla käytetään tällä hetkellä kouluruokaan muita suuria kaupunkeja selvästi vähemmän rahaa, vain noin 1,74 euroa / annos. Vaadimme myös, että oppilaiden mielipiteitä kouluruoasta tulee kysyä suoraan ja sujuvammin – tämä kirjattiin velvoitteena talousarviokirjaan.

Koulutus on Vihreille teemoista tärkeimpiä. Olemme tyytyväisiä, että peruskouluun saatiin jo budjettipohjassa runsaasti lisää oppitunteja ja erityisopettajia parantamaan vantaalaisten lasten ja nuorten lukutaitoa, kuten kevään strategianeuvotteluissa edellytimme. Esityksestämme lukutaitotavoitetta nostettiin: 3 % parannusta tavoitellaan. Kuulostaa pieneltä, mutta vuosi on lyhyt aika korjata kurssia. Haluamme, että lukutaidon parantaminen otetaan tosissaan joka tasolla ja joka oppiaineessa.

Esitimme myös kokeiltavaksi sosiaaliohjaajia perhe- ja verkostotyöhön kodin ja koulun välillä oppilaiden sosiaalisissa haasteissa. Tämä esitys ei ikävä kyllä mennyt läpi.

YMPÄRISTÖÖN

Vaadimme viime vuoden tapaan rahaa energiansäästöremontteihin: mm. aurinkopaneeleihin päiväkotien ja koulujen katoille, maalämpöön uudiskohteissa ja led-lamppujen lisäämiseen. Nyt jos koskaan energiansäästö on tärkeää ja energiatehokkuus entistäkin kannattavampaa ja maksaa itsensä takaisin. Valitettavasti muut poliittiset ryhmät eivät riittävästi lämmenneet tälle tänäkään vuonna. Energiakriisistä huolimatta asia kirjattiin toteutettavaksi vain jo olemassa olevan budjetin puitteissa.

Yhtenä vihreänä tavoitteena on jo kauan ollut saada lisää puita Vantaan keskustoihin, kaduille, päiväkotien ja koulujen pihoille. Puut luovat viihtyisyyttä, viilentävät helteellä ja torjuvat ilmastonmuutoksen aiheuttamia uhkia. Nyt asiasta tehtiin selvä kirjaus: puiden määrää on lisättävä niin kaduilla kuin päiväkotien pihoilla. Lisäys ei tarkoita vain uusien puiden istuttamista, vaan rakennustöiden yhteydessä myös vanha puusto on pyrittävä säilyttämään. Tämä on sekä luonnon monimuotoisuuden kannalta että maisemallisesti hieno asia.

Myös pitkäaikainen vihreä tavoite “vähemmän niittoja, enemmän niittyjä” etenee. Kaupunkiympäristön toimiala lupasi vähentää niittoja, auttaa pölyttäjiä sekä kohdistaa säästyneitä rahoja esim. purojen kunnostukseen toiveidemme mukaisesti.

HENKILÖSTÖÖN JA TYÖLLISYYTEEN

Vantaan henkilöstön saatavuuteen ja pysyvyyteen panostetaan jatkossa vahvemmin.

Kunta-alan vuosia jatkunut pihiys matalapalkka-aloja kohtaan alkaa kostautua ja nyt on korjausliikkeen aika. Palkkauksen parantamiseen kirjataan nyt noin miljoonan euron lisäys erityisesti kriittisille aloille, jotta väki ei karkaisi kaupungilta muihin töihin.

Esityksestämme henkilöstön työhyvinvointia myös selvitetään jatkossa aiempaa tiheämmin ja säännöllisemmin. Joka toinen vuosi toteutettavaa Kunta10 -kyselyä täydennetään vuosittaisella henkilöstökyselyllä. Myös työterveyshuoltoa kehitetään osana kaupungin veto- ja pitovoimaa.

Työllisyyden hoitoon saadaan lisää käsipareja. Mm. maahanmuuttajien sekä nuorten pitkäaikaistyöttömien palveluita vahvistetaan eri keinoin, kuten omavalmentajilla ja osaamiskeskuksen kehittämisellä.

KULTTUURIIN

Halusimme vahvistaa mm. kirjastoja, kielikoulutusta, kulttuuria ja myönteistä erityiskohtelua.

Saimme lisäresursseja maahanmuuttajien kielikoulutukseen 60 000 euron verran. Vantaalla aletaan nyt ensimmäistä kertaa tarjota myös ylemmän C-tason suomen kielen kursseja. Hieno juttu! Hienoa on sekin, että peruskursseja luvataan nyt aloittaa joka kuukausi. Mukaan voi siis tulla joustavasti pitkin vuotta. Näin toivomme helpotettavan kotoutumista ja työllistymistä.

Vantaalaisten äänestysaktiivisuutta pyritään nostamaan viestintätoimen ja kirjastojen yhteistyöllä. Viestintään hankitaan lisäksi monikielisen viestinnän kehittäjä. Monikielisyyden huomioiminen on elintärkeää kaupungissa, jossa lähes 30% asukkaista on äidinkieleltään vieraskielisiä. Haluamme kaikki mukaan yhteiskuntaan.

YLEISESTI

Turvallisuus puhuttaa. Aloitteestamme talousarviokirjaan lisättiin se, että turvallisuusympäristön muutos havaitaan ja otetaan huomioon vuonna 2023. Riskikartoituksia ja varautumista on syytä päivittää. Etenkin tulee panostaa eriarvoisuuden vähentämiseen kaikkialla. Se on parasta turvallisuustyötä pitkällä tähtäimellä.

Kun sosiaali- ja terveysasiat vuodenvaihteessa siirtyvät hyvinvointialueille, kaupunginjohtajan budjettiesitykseen oli pystytty lisäämään mukavasti työntekijöitä muille toimialoille. Saamme vuonna 2023 peräti 222 uutta työntekijää, joista 173 kohdistuu kasvatuksen ja oppimisen toimialalle, 28 kaupunkikulttuuriin, 14 kaupunkiympäristöön ja 7 yleishallintoon. Olemme iloisia: uusia työntekijöitä tarvitaan edelleen reippaasti kasvavassa kaupungissa. Kyllä tästä vielä hyvä tulee.

Lisätietoja:
Eve Rämö, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, p. 044 974 1458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi
Vaula Norrena, kaupunginhallituksen jäsen, p. 041 510 5636, vaula.norrena@vantaanvihreat.fi