Hyvät vantaalaiset.

Kohta päätämme ensi vuoden budjetista. Olemme iloisia siitä, että jo kaupunginjohtajan tekemä pohjaesitys sisälsi monta hyvää asiaa. Esimerkiksi viime vuonna läpi saamamme tavoitteen lukutaidon nostamisesta, joka toi nyt budjettiin lisää 13 miljoonaa. Sillä saadaan lisää äidinkielen ja matematiikan vuosiviikkotunteja sekä 33 erityisopettajaa.

Kouluruokaan käytetään ensi vuonna reilusti enemmän rahaa kuin aiemmin. Toivomme tämän tuovan ratkaisua siihen, että valitettavan moni koululainen jättää koululounaan syömättä. Valtuutetuilla oli mahdollisuus loka-marraskuussa tutustua kouluruokaan osana kouluruuan parantamisprosessia. Kouluvierailuilla huomasimme, ettei palautteen keruu oppilailta ole mitenkään säännönmukaista eikä ole tehty lapsille riittävän helpoksi. Kun kouluruokaa ja ruokailuympäristöä kehitetään sen tulee tapahtua lapsia ja nuoria kuullen sekä osallistaen.

Ensi vuonna saadaan tuntuva lisäpotti palkkauksen parantamiseen, jotta kriittisiä ammattiryhmiä saadaan palkattua kaupungin palvelukseen. Tällaisia ryhmiä ovat mm. varhaiskasvatuksen työntekijät, lumiauran kuljettajat, isännöitsijät ja arkkitehdit. Lisäresursseja tarvitaan muuallakin. Esitimme lisävakansseja luonnon monimuotoisuustyöhön, jotta luontoselvitykset saataisiin tehtyä ajallaan ja riittävässä laajudessaan. Nyt moni kaava odottaa näitä selvityksiä ja investoinnit laahaavat jäljessä.

Tulevina vuosina Vantaa tulee olemaan kirjaimellisesti vihreämpi. Saimme lisättyä uusien, istutettavien puiden määrää ja esityksestämme vanhaa puustoa säilytetään jatkossa enemmän uusissa, rakennettavissa kohteissa. Ensi vuonna vähennetään tienpientareiden niittämistä ja lisätään niittyjä pölyttäjien iloksi. Siis vähemmän niittoja, enemmän niittyjä!

Olemme olleet huolissamme päiväkotien sisätilojen ja pihojen kuumuudesta kesähelteellä. Nyt asiaan on luvattu iloksemme parannuksia.

Emme kuitenkaan ole täysin tyytyväisiä neuvotteluiden tulokseen. Saimme läpi monta kirjausta ja toivetta siitä, miten resursseja pitäisi ensi vuonna kohdentaa. Ikäväksemme huomasimme kuitenkin, että moni viime vuosina läpi saaduista kirjauksista on jäänyt toteutumatta. Kysymmekin: ovatko toimialat sitoutuneet budjettikirjauksiin ja neuvottelutulokseen?

Energiaremontteihin olemme nyt kahtena perättäisenä vuotena ehdottaneet lisää rahaa. Jälleen jäimme asian kanssa yksin. Tässä maailmantilanteessa energiaremontit ovat paitsi välttämättömiä kaupungin energiavarmuuden turvaamiseksi myös taloudellisesti kannattavampia kuin koskaan.

Vanhoja lähiöitä ei saa jättää uusien kaupunginosien kehityksen varjoon. Nyt päätämme että jokaiselle suuralueelle perustetaan poliittinen seurantaryhmä. Vihreä ryhmä on vaatinut, että seurantaryhmissä on riittävän laaja poliittinen edustus, jotta kaikkien asukkaiden ja myös luonnon ääni tulee kuulluksi ympäri Vantaan. Nyt on saavutettu kompromissi, joka toivottavasti takaa riittävän poliittisen ohjauksen kaupunkikehityksen avuksi. Kiitämme muita puolueita siitä, että ratkaisua haettiin neuvotellen ja sovintoa hakien.

Suurimpana epäkohtana näemme sen, ettei ehdotuksemme joukkoliikenteen kuntaosuuden nostamisesta saanut kannatusta. Vantaa käyttää alle 50% rahaa joukkoliikenteen kustannuksiin kuntaosuuksina. Moni muu kaupunki, kuten Espoo käyttää huomattavasti enemmän rahaa ja on nousseilla osuuksilla ostanut esimerkiksi suoria bussilinjoja paikkaamaan katvealueita.

Vihreä valtuustoryhmä tuleekin tänään esittämään 200 000 euron lisäystä bussiliikenteeseen. Tällä saataisiin suoria bussilinjoja esimerkiksi Ylästöön, Vantaanlaaksoon, Hämeenkylään tai Nikinmäkeen ja Päiväkumpuun. Nämä ovat asuinalueita joiden yhteydet ovat merkittävästi heikentyneet linjauudistuksen myötä. Ei voida puhua toimivasta joukkoliikenteestä jos Ylästössä asuva sairaanhoitaja ei pääse iltavuorosta kotiin julkista liikennettä käyttäen eivätkä lapset turvallisesti harrastuksiinsa.

Vihreä ryhmä on pitänyt esillä bussiliikenteen epäkohtia jo kauan ja edellyttänyt sen kuntoon laittamista mm. Backaksen kaavan yhteydessä ja lausunnossa koskien linjauudistusta. Olisiko nyt vihdoin aika pysähtyä pohtimaan kuntaosuuden nostoa?

Loppuun vielä maininta onnistumisesta: suomenkielen kielikoulutuksen määrää lisätään kaikilla vaativuustasoilla jotta kotoutuminen ei olisi ainakaan koulutuksen saatavuudesta kiinni!

Kiitos.

Eve Rämö
valtuustoryhmän puheenjohtaja

Lisätietoja:

Eve Rämö, p. 044 9741458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi