Vantaa on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kaupunginvaltuuston hyväksymä resurssiviisauden tiekartta linjaa käytännön keinoja, joilla tavoitteeseen päästään. Yksi keskeinen keino on ohjata kaupungin toimijoita uusiutuvien energiamuotojen käyttöön. Kaupunkiympäristölautakunnan vihreät ovat huolissaan, että nykyinen politiikka murentaa tätä yhdessä sovittua linjaa pala palalta.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 15.11.2022 Kivistön tulevan tapahtuma-areenan kaavaa. Asemakaavoituksen pohjaesityksessä vähintään 50 % areenan energiantarpeesta tulisi tuottaa paikallisesti uusiutuvalla energialla, kuten maalämmöllä. Kokoomuksen esityksestä tämä vaatimus kuitenkin poistettiin, vain Vihreiden, SDP:n ja Vasemmistoliiton vastustaessa muutosesitystä.

Jotta hiilineutraalisuustavoitteeseen päästään, tulisi hiilidioksidipäästöjen vähetä joka vuosi keskimäärin 7 prosenttiyksikköä. Esimerkiksi vuonna 2021 päästöt eivät kuitenkaan laskeneet lainkaan. Tarvitaan siis kipeästi uusia ratkaisuja, jotka leikkaavat esimerkiksi energiapäästöjä entistä voimakkaammin.

– Vantaan kaupungilla on kahdeksan vuotta aikaa tulla hiilineutraaliksi. Emme voi sälyttää tästä koko vastuuta vain Vantaan Energialle, joka jo nyt tekee kaikkensa kaukolämmön hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Vaaditaan rohkeita toimia laajalla rintamalla, jotta kaupungin päästöt saadaan riittävään laskuun, painottaa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Tuomas Mutanen.

Asukkaat toivovat Kivistöön kovasti lisää palveluita. Huoli siitä, että liian tiukat energia-asetukset torppaisisivat areenahankkeen on kuitenkin turha, sillä kaavaan voidaan tarvittaessa perustellusta syystä hakea poikkeamislupaa. Jos kaavamääräykset kuitenkin jätetään jo tässä vaiheessa löperöiksi, menettää kaupunki lopullisesti mahdollisuutensa ohjata rakentuvan alueen energiaratkaisuja kestäviksi.

– Koko EU:n alueella rakennusten uusiutuvien energialähteiden tavoitteeksi esitetään 49% vuoteen 2030 mennessä. Nyt asetetut energiavaatimukset eivät täten missään tapauksessa vaikuta liian kunnianhimoisilta, muistuttaa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Anniina Kostilainen.

Lisätietoja:
Tuomas Mutanen, tuomas.mutanen@vantaanvihreat.fi

Anniina Kostilainen, anniina.kostilainen@vantaanvihreat.fi