Asukkaiden osallistaminen kaupunkisuunnitteluun on tärkeää lähidemokratian toteutumiselle, mutta kaavoitusprosessit koetaan hankaliksi hahmottaa ja seurata.

Kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina 30.1.2023 Tuomas Mutasen ja 23 muun valtuutetun valtuustoaloitteen, jossa esitettiin sähköistä kaavanseurantapalvelua Vantaan kaupungin nettisivuille. Ehdotetussa seurantapalvelussa asukas olisi halutessaan voinut rekisteröidä yhteystietonsa häntä kiinnostavan asemakaavan seurantalistalle. Kaavan edetessä asukas saisi tästä automaattisesti tiedon. Viesteissä olisi selvästi kerrottu, milloin asemakaavoista voi jättää mielipiteitä. Vastauksessaan kaupunkiympäristön toimiala ei nähnyt tarvetta palveluiden kehittämiselle.

– On ikävää, että kaupunkisuunnittelulla ei ole kiinnostusta kehittää nettisivujen sähköisiä työkaluja, jotka mahdollistaisivat kaavoitusprosessien helpomman seurannan. Nykyinen tekninen ratkaisu (RSS-feed) on pahasti vanhentunut ja hankala käyttää. Näemme tämän lähidemokratian kannalta erittäin ongelmallisena, 1. varavaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Tuomas Mutanen harmittelee aloitteeseen saatua vastausta.

Kaupunginhallitus puolestaan hyväksyi kokouksessaan aiemmin maanantaina 30.1.2023 kaavoitusohjelman vuosille 2023-2025. Ohjelmassa esitetyt Smedsinmetsän ja Lammaslammen pientalokaavat ovat aiheuttaneet asukkaissa paljon huolta, sillä alueet ovat lähiluonnolle, virkistykselle ja asukkaille tärkeitä. Näiden kaavojen etenemisen läpinäkyvyys ja seurattavuus voisivat osittain vähentää vantaalaisten huolia, kun asukkaiden ei tarvitsisi arvailla, milloin kaavaan voi jättää mielipiteitä ja vaikuttaa.

– Ylästön asukkaat ovat olleet useasti yhteydessä minuun Smedsinmetsän kaavan osalta. Asukkaiden huolissa toistuu tunne siitä, että kaavaprosesseihin ei todellisuudessa ole mahdollista vaikuttaa, kaupunginvaltuutettu Tuire Kaimio kertoo.

Aito osallistaminen tarkoittaa, että kaikki asiasta kiinnostuneet saavat ajoissa tiedon asemakaavojen vireilletulosta ja heillä on mahdollisuus oikea-aikaisesti ilmaista mielipiteensä kaavaluonnoksista. Jos tieto vaikutusmahdollisuuksista ei tavoita kaupunkilaisia ajoissa toimimattomien sähköisten palvelujen takia, tämä murentaa lähidemokratiaa.

Lisätietoja:

varavaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Tuomas Mutanen, tuomas.mutanen@vantaanvihreat.fi
valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Tuire Kaimio, tuire.kaimio@vantaanvihreat.fi