Vihreiden keskeisiin vaatimuksiin kuuluu energiantuotannon vihreä ja oikeudenmukainen siirtymä. Teema oli esillä, kun kaupunginvaltuusto 30.1. käsitteli vastausta valtuutettu Mikko Viilon aloitteeseen “Esiselvitys aurinkovoimalasta Silvolan tekojärvelle”. Aloitteen allekirjoitti myös 32 muuta valtuutettua.

Aloitteen idea on, että Vantaa yhdessä tekojärveä hallinnoivan Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n ja muiden tarpeellisten osapuolten kanssa selvittäisi mahdollisuuksia sijoittaa aurinkosähkövoimala Silvolan tekojärven alueelle.

Sähkölle on suuri ja kasvava tarve Suomessa ja pääkaupunkiseudulla. Sähköä tulee enenevässä määrin kaukana olevista tuulivoimaloista, mutta meidän on hyvä miettiä, miten löytäisimme tilaa kestävälle sähköntuotannolle myös paikallisesti. Rakennusten katoilla aurinkosähkön tuotanto jo yleistyy. Pohtiessani isompien voimaloiden mahdollisuuksia sain tämän idean, kertoo kaupunginvaltuutettu, kaupunkitilalautakunnan jäsen Mikko Viilo.

Aloitevastauksen mukaan HSY tulee tarkastelemaan idean toteuttamiskelpoisuutta tulevien vuosien investointeja suunnitellessaan. Lisäksi vastauksessa todetaan, että kaupunki tulee kevään 2023 aikana selvittämään Vantaan Energian kumppanuuden puitteissa mahdollisuuksia aurinkoenergian tuottamiseksi Vantaalla.

Tiheä asutus vaatii paljon sähköä. Suomi on puhtaalle energiantuotannolle ja teollisuudelle kilpailukykyinen maa. Sähköntuotanto on taloudellisesti hyväksi myös Uudellamaalla, pääkaupunkiseudulla ja Vantaalla. Meidän kannattaa kannattaa ajatella kaikkia mahdollisuuksia, Viilo jatkaa.

Lisätietoja:

valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, kaupunkitilalautakunnan jäsen Mikko Viilo, 050 588 0109, mikko.viilo@vantaanvihreat.fi