Talvilomaviikolla uutisoitiin kaupunginjohtaja Viljasen jäävän ansaitusti eläkkeelle kevään aikana. Vihreä valtuustoryhmä kiittää Viljasta työstään ja aktiivisesta dialogista luottamushenkilöiden kanssa.

Kaupunginhallitus käsitteli kaupunginjohtajan viran täyttöä kokouksessaan 27.2. ja päätti haun avaamisesta.

Vihreä kaupunginhallitusryhmä jätti kokouksessa seuraavan pöytäkirjalausuman:

Kaupunginjohtajan vaihtumisen jälkeen tulee käynnistää selvitys kaupungin johtamisjärjestelmän uudistamisesta. Monessa suuressa kaupungissa on käytössä demokratiaa vahvistava pormestarimalli. Pormestarimallissa kaupungin ylin johto on vastuussa suoraan kuntalaisille, mikä lisäisi politiikan kiinnostavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Pormestarimalli on ollut Vantaalla keskustelussa aiemminkin, viimeksi vuonna 2018 Uusi Vantaa -organisaatiouudistuksen yhteydessä.

– Katsomme, että aika olisi Vantaallakin kypsä pormestarimalliin. Isoista kaupungeista siihen ovat jo siirtyneet Helsinki, Tampere ja viimeisimpänä Turku. Näistä erityisen hyvänä esimerkkinä toimii Tampere, jossa pormestarimalliin siirtyminen on tuonut ihan uutta draivia, elinvoimaa ja kilpailukykyä kaupunkikehitykseen, perustelee kaupunginhallituksen jäsen Hanna Valtanen.

Pormestarimalli erottaisi selkeästi poliittisen johtamisen ja ammattijohtamisen toisistaan. Läpinäkyvä ja selkeä päätöksenteko parantaisi kuntalaisten luottamusta kaupungin toimintaan ja olisi omiaan lisäämään kiinnostusta sitä kohtaan.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen jäsen Hanna Valtanen, hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi
valtuustoryhmän puheenjohtaja Eve Rämö, eve.ramo@vantaanvihreat.fi