Vantaan Vihreät vaatii HSL-joukkoliikenteeseen tasahintaa koko HSL-alueelle. Tällöin samalla lipun hinnalla voisi matkustaa koko HSL-alueella. Tasahinta on jo käytössä mm. Turussa, Tukholmassa ja Tallinnassa.

HSL – Helsingin seudun liikenne on kuntayhtymä, jonka jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Sipoo, Tuusula, Kirkkonummi ja Siuntio. HSL:n hallitus äänesti joukkoliikenteen tasahinnan ja nykyisen A-B-C-D-vyöhykejärjestelmän välillä kokouksessaan tiistaina 28.3.2023. Pohjaesityksenä ollut tasahinnoittelumalli kaatui äänin 6-8. Tämä päätös on mahdollisimman pian otettava uudelleen tarkasteltavaksi.

Vantaalaisille nykyiset vyöhykkeet ovat aito ongelma. Vantaa sijoittuu kahdelle vyöhykkeelle ja uuden Vantaa-Keravan hyvinvointialueen myötä osa palveluista vielä kolmannelle vyöhykkeelle. Hyvinvointialueenkin näkökulmasta kaivataan lippuvyöhykkeiden uudistusta, jotta alueen asukkaat eivät olisi eriarvoisessa asemassa palveluiden saavutettavuuden suhteen. Vyöhykerajat heikentävät halukkuutta käyttää joukkoliikennettä, tilannetta Vantaalla kuvaa Vantaan Vihreiden puheenjohtaja Minna Kuusela.

Tasahinta on yksinkertainen, joukkoliikenteen käyttöä lisäävä malli. Se tulisi C- ja D- vyöhykkeillä asuville huomattavasti edullisemmaksi kuin nykyhinnoittelu: esityksenä olleen tasalipun hinnaksi tulisi 74,90 euroa kuukaudessa, kun vastaava kuukausilippu on nyt C-vyöhykkeen asukkaalle 99,40 euroa ja D-vyöhykkeen 109,70 euroa. Tasahintajärjestelmä oli myös kaikkien HSL-kuntien asukkaiden eniten suosima malli HSL:n laajassa kyselytutkimuksessa.

Helppokäyttöisyyttä ei ole edes huomioitu mallinnuksessa. Vyöhykerajat ja 126 eri lippulajia ovat käyttäjien erittäin vaikeat hahmottaa. Tasahinta on sen sijaan ollut erittäin onnistunut ratkaisu esimerkiksi Tukholmassa ja Turussa, painottaa HSL:n hallituksen jäsen Sirpa Siru Kauppinen.

Joukkoliikenteen käyttöä lisäävänä tasahinta laskisi ilmastopäästöjä ja autolla ajettuja henkilökilometrejä sekä mahdollistaisi palvelutason parantamista. Tasahinta todennäköisesti lisäisi asuntorakentamista ja yritysten sijoittumista radanvarren C- ja D-vyöhykkeille sekä lievittäisi rakentamis- ja hintapaineita Helsingin AB-vyöhykkeellä. Tasahinta hillitsisi näin myös alueiden eriarvoistumista.

Tasahinta on myös elinkeinoelämän toivoma. Nykyinen vyöhykejärjestelmä hankaloittaa jo työvoiman saatavuutta pääkaupunkiseudulla, huomauttaa Vantaan kaupunginhallituksen jäsen Vaula Norrena.

Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää saada pian pääkaupunkiseudun kunnat ja HSL yhteiseen neuvottelupöytään, jotta joukkoliikenteen hinnoittelumalliin saadaan yhteinen tahtotila ja sen jälkeen tehdään päätös parhaasta mallista, vetoaa Minna Kuusela.

Linkki HSL-hallituksen 28.3. kokouksen hinnoitteluliitteeseen:
https://hslfi.oncloudos.com/kokous/2023188-3-32524.PDF

Lisätietoja:
Vantaan Vihreiden puheenjohtaja Minna Kuusela, 044 7143695, minna.kuusela@vantaanvihreat.fi
HSL:n hallituksen jäsen Sirpa Siru Kauppinen, 040 5404691, sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi
Vantaan kaupunginhallituksen jäsen Vaula Norrena, 041 5105636, vaula.norrena@vantaanvihreat.fi