Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.4.2023 Vaakapuiston asemakaavan, joka tuo Hämevaaraan Rajatorpantien varteen townhouse-tyyppistä, kovasti kysyttyä pientaloasumista. Kaavamuutos on kuitenkin huolestuttanut paikallisia asukkaita niin lähiluonnon kuin pölyn- ja meluntorjunnankin osalta. Näiden ongelmien minimoimiseksi kaavaan tuotiin vihreiden aloitteesta jo kaupunkiympäristölautakunnan käsittelyssä määräys säilyttää nykyisiä vanhoja puita mahdollisimman paljon.

Valtuuston kokouksessa vihreä valtuustoryhmä painotti, että kaavamerkintöjä on kunnioitettava myös rakennusvaiheessa. Ryhmä jättikin pöytäkirjalausuman, jonka valtuusto hyväksyi lopulta yksimielisesti:

“Alueen asukkaiden melu- ja pölysuojaus on otettava huomioon: rakennettavilla tonteilla tulee Rajatorpantien varressa ensisijaisesti säilyttää vanhaa puustoa, kuten kaavamerkinnät ohjaavat. Rakennuslupavaiheessa on myös varmistettava, että pihasuunnitelmat ottavat huomioon ELY-keskuksen huolenaiheet liittyen liito-oravien elinympäristön turvaamiseen.“

Vanhan puuston säilyttäminen mahdollisimman suurelta osin on tärkeää niin melun- ja pölyntorjunnan kuin luontoarvojenkin vuoksi, painottaa kaupunginhallituksen jäsen Hanna Valtanen.

Vaakapuiston lisäksi Vantaalla on vireillä useita pientalokaavoja, joita suunnitellaan nykyisten lähimetsien päälle. Esimerkiksi Korsoon suunnitellaan kaavamuutosta, joka korvaisi uhanalaisen lehdon pientalomatolla. Tämä on räikeässä ristiriidassa kaupungin tavoitteen elonkirjon köyhtymisen pysäyttämiseksi kanssa.

Pientaloasumista etsiville tulee tietenkin tarjota houkuttelevia vaihtoehtoja, mutta samalla on huolehdittava kaupunkiluonnon kantokyvystä ja nykyisten asukkaiden tarpeista. Monille lähiluonto on korvaamaton hyvinvoinnin lähde ja kenties syy, miksi on muuttanut juuri Vantaalle, muistuttaa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Tuomas Mutanen.

Vihreä valtuustoryhmä vaatii, että Vantaata kehitetään tasapainoisesti kaikkien strategisten linjausten mukaisesti. Kaupungin tavoitteen tuottaa jopa 600 uutta pientaloa vuodessa saavuttaminen ei saa toteutua lähiluonnon ja asukkaiden virkistysalueiden kustannuksella.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen jäsen Hanna Valtanen, hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi
kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Tuomas Mutanen, tuomas.mutanen@vantaanvihreat.fi