Olemme juuri päättäneet rakentaa ratikan. Tämä on päätös joka tuo Vantaalle paljon ja sitoo yhteen kaupunkikehitystä. On nimittäin väliä sillä, miten niiden raiteiden ympärille rakennetaan. Saammeko elävää luontoa, säilyvätkö viherkäytävät. Saammeko vihdoin hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrelle isoja perheasuntoja. Vantaalle ominainen ja asukkaille rakas lähiluonto ei saa kadota. Vantaan ratikkakaupungissa vaalitaan lähiluontoa. Luonto on saavutettavissa kävellen, bussilla ja raiteita pitkin. Lisää asuntoja Vantaalle rakennetaan kestävästi. On toki myös todettava, että ratikka haastaa Vantaan resursseja – meidän päättäjien on oltava tarkkoina, ettei palveluista leikata tai kulut karkaa käsistä.

Vantaan satsaus joukkoliikenteeseen on liian niukkaa ja se näkyy. Paikoitellen joukkoliikenneyhteydet ovat surkeat. Esimerkiksi Ylästön bussiyhteyksiä emme ole edelleenkään saaneet kuntoon. Eikö vihdoin voitaisi tehdä tälle asialle jotain joka oikeasti auttaisi? Ratikka parantaa osin Vantaan tilannetta mutta sitä saamme vielä tovin odotella eikä pysäkille vielä kannata mennä seisoskelemaan.

Uusia alueita kaavoitettaessa luonto ei saa jäädä muiden tavoitteiden jalkoihin, kuten on viime aikoina uhannut käydä usean pientalokaavan kohdalla. Pientaloille kyllä mutta arvokkaiden lehtoalueiden säästämiselle ehdoton kyllä! Kaavoitustyössä on myös kyettävä tekemään riittävät ja laadukkaat luontokartoitukset – tähän saakka niissä resursseissa on ollut huomattavia puutteita. Resurssiviisauden tiekartan sitovat tavoitteet sekä päästövähennysten, että luonnon monimuotoisuuden edistämisen osalta eivät tällä hetkellä valitettavasti toteudu kuin osittain. Kaupunkiympäristötoimialan onkin varmistettava riittävät henkilöstöresurssit näiden kriittisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuoden alusta sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät hyvinvointialueelle ja Vantaalle jäi hyvinvointia ja terveyttä edistävät hyte-palvelut. Nyt pitääkin erityisesti tunnistaa ne kohdat hyvinvoinnin edistämisessä jossa järjestämisvastuu on kaupungilla, mutta välittömät rahalliset hyödyt koituvat hyvinvointialueelle. Meidän ei tule leikata sellaisesta työstä vaan ajateltava, että suurin hyötyjä on asukas jonka etua ajaa niin kaupunki kuin hyvinvointialuekin. Tällaista työtä on esimerkiksi liikuntapalvelut.

Vantaan työllisyysaste pitää saada nousuun. TE-toimiston siirto kunnalle ei ole täysimääräisesti onnistunut, tähän pitää kiinnittää huomiota ja resursseja, jotta saadaan työvoimapalvelut toimimaan. TE palvelut eivät voi auttaa ketään työllistymään, jos aikaa eikä asiantuntevaa henkilökuntaa ole. Tämä jos jokin on panostus joka maksaa itsensä takaisin!

Vantaan henkilöstöpolitiikka kaipaa edelleen tarkastelua. Edelleen olemme epäonnistuneet pitämään työntekijöistämme kiinni emmekä onnistu houkuttelemaan uusia ammattitaitoisia työntekijöitä. Silmiinpistävästi tämä näkyy varhaiskasvatuksen ja opetuksen kriisinä. Meidän epäonnistumisen hintamme maksavat lapset. Ilman opettajia eivät oppimistulokset ja lukutaito nouse eikä ilman pätevää varhaiskasvatuksen henkilökuntaa lapset saa sitä tukea, mitä he varhaiseen kehitykseensä tarvitsevat.
Henkilöstön pysyvyys, jaksaminen ja houkutteleminen ovat tämän hetken suurimpia haasteita. Hyvä kysymys onkin, millaisia toimia tarvitsisimme, että henkilökunta pysyisi Vantaalla töissä. Ilman palkkauksen ja työolojen kuntoon laittamista henkilöstöongelma ei ratkea.

Vantaa sanoo olevansa rento ja rohkea – me vihreät toivomme, että tähän listaan voidaan jatkossa lisätä myös reilu – olkoon Vantaa jatkossa reilu, rento ja rohkea!

Eve Rämö
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja