Korson seurakunta on päättänyt seurakuntaneuvoston kokouksessa 13.9. avata ovensa kaikille vihkipareille. Jatkossa Korson seurakunnan tiloja voi siis käyttää myös samaa sukupuolta olevien vihkimiseen, eikä kirkkoa varatessa kysytä vihittävien sukupuolta. Vantaan Vihreät kiittää yhdenvertaisuutta lisäävästä hienosta päätöksestä!

Kirkko ei ole irrallinen instituutio yhteiskunnasta, vaan iso osa sitä. Luterilaisen kirkon toiminta vaikuttaa myös eri uskontokuntaan kuuluvien tai uskonnottomien elämään. Kuntalaisten yhdenvertaisuuden näkökulmasta on merkittävää se, miten kirkko toimii tasa-arvokysymyksissä.

Haluan kiittää kirkon luottamushenkilöitä vuosien työstä asian edistämiseksi. Erityinen kiitos Tulkaa Kaikki -liikkeelle aloitteen teosta. Vihreät on yhdenvertaisuutta kannattava puolue: tavoittelemme kaikille vapautta olla oma itsensä ja haluamme purkaa yhteiskunnan eriarvoisuutta aiheuttavat rakenteet. Näiden ajaminen kaikilla elämän alueilla on erittäin tärkeää, korostaa Vantaan Vihreiden puheenjohtaja Minna Kuusela.

Korson seurakuntaneuvostossa päätös syntyi äänin 10-4. Esitystä puolsivat Tulkaa Kaikki- liikkeen ja kirkkoherran lisäksi Sosialidemokraattinen seurakuntaväki ja Avoin ryhmä.

Yhdenvertaisuus ei ole enää yhden liikkeen asia, vaan yhdistää luottamushenkilöitä yli puoluerajojen! Haluan kiittää rohkeudesta myös Korson seurakunnan kirkkoherraa. Lisäksi saimme myös lupauksen siitä, että kaikkiin samaa sukupuolta olevien vihkimisiin löytyy myös pappi Korson seurakunnasta – taidamme olla ensimmäinen seurakunta joka tällaisen lupauksen antaa, iloitsee kirkkovaltuutettu, Tulkaa Kaikki – liikkeen pitkäaikainen aktiivi Eve Rämö.

Tulkaa Kaikki – liike aikoo tehdä vastaavan aloitteen niissä seurakunnissa, joissa kirkon ovet ovat vielä säpissä samaa sukupuolta oleville pareille. Tikkurilan seurakunnassa asiaa käsitellään jo lokakuussa. Vanda Svenska Församling ja Vantaankosken seurakunta ovat jo tehneet vastaavan päätöksen. Vantaan Vihreät tukee näitä tavoitteita ja kannustaa kaikkien seurakuntien päättäjiä yhdenvertaisiin, inhimillisiin päätöksiin!

Lue lisää myös: https://www.vantaanseurakunnat.fi/uutiset/-/news/126354613

Lisätietoja:
Minna Kuusela, 044 7143 695, minna.kuusela@vantaanvihreat.fi
Eve Rämö, 044 974 1458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi