Työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alusta. Vantaan valtuusto päätti maanantaina 9.10. pidetyssä kokouksessaan, että Vantaa tulee järjestämään työvoimapalvelut itsenäisesti. Vihreä valtuustoryhmä korostaa, että uudistuksessa on huolehdittava toiminnan pysymisestä demokraattisen päätöksenteon piirissä.

– Tämä on uusi erittäin merkittävä kaupungin vastuulle tuleva tehtäväkenttä, jossa on huolehdittava demokratian toteutumisesta, toteaa Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Maija Rautavaara.

– Viime kädessä kaupunginhallitus vastaa valtuuston hyväksymän strategian mukaisesti työllisyydestä, elinvoimasta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen tehtäväkenttä laajenee nyt entisestään ja työvoimapalveluiden poliittiseen ohjaukseen on syytä kiinnittää huomiota, lisää kaupunginhallituksen jäsen Hanna Valtanen.

Vihreän valtuustoryhmän aloitteesta valtuusto jätti yhteisen pöytäkirjalausuman, jossa edellytetään poliittista ohjausta työvoimapalveluiden järjestämisen jatkotyöstössä.

– Meidän kantamme on, että uuden tehtävän laajuuden ja erityisyyden vuoksi tulee poliittisen ohjauksen olla tulevaisuudessa vankka. On siis syytä arvioida, olisiko seuraavalla valtuustokaudella perustettava uusi lautakunta vastaamaan tästä toiminnasta, pohtii Rautavaara.

Työvoimapalveluiden järjestäminen liittyy läheisesti kotouttamisen edistämiseen. Vantaan väestönkasvu perustuu suurelta osin maahanmuuttoon, mikä tekee kotouttamisesta kaupungille erityisen keskeisen tehtävän.

– Yhdistämällä voimavarat voimme tarjota maahanmuuttajille parempia mahdollisuuksia integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään. Tämä on tärkeää paitsi yksilöille, myös kaupungin elinvoimalle ja monimuotoisuudelle, korostaa valtuustoryhmän jäsen Reija Friman.

Uudistus tuo mukanaan haasteita, mutta myös mahdollisuuden kehittää palveluita nykyistä paremmiksi ja vastaamaan juuri vantaalaisten tarpeisiin. Vihreä valtuustoryhmä sitoutuu työskentelemään aktiivisesti tämän tavoitteen eteen.

Lisätietoja:
Maija Rautavaara, maija.rautavaara@vantaanvihreat.fi
Hanna Valtanen, hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi
Reija Friman, reija.friman@vantaanvihreat.fi