Neuvottelut Vantaan kaupungin vuoden 2024 talousarviosta on saatu päätökseen ja kaupunginhallitus on kokouksessaan vahvistanut neuvottelutuloksen. Seuraavaksi talousarvio etenee valtuuston hyväksyttäväksi 13.11.

– Jo kaupunginjohtajan 2.10. esittelemä budjettiesitys sisälsi kasvatuksen ja oppimisen sekä kaupunkikulttuurin ja hyvinvoinnin toimialoille tarpeenmukaista kasvua. Investointien osalta budjetti on kymmenien prosenttien nousussa verrattuna viime vuosina käytettyyn. Tämä on hyvä, koska toteutettavia hankkeita on kertynyt odotuslistalle – niin kouluja, päiväkoteja kuin liikuntapaikkojakin. Vuoden 2024 nousu ei vielä liity ratikkaan. Sen vaikutus näkyy myöhempinä vuosina kun varsinainen rakentaminen käynnistyy, neuvottelujen lähtötilannetta erittelee vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja, kaupunkitilalautakunnan jäsen Mikko Viilo.

Vihreä valtuustoryhmä iloitsee erityisesti panostuksista lasten ja nuorten palveluihin.

– Varhaiskasvatukseen lisätään esityksestämme kaksi lastenhoitajan vakanssia kehityksen ja oppimisen tukeen. Päiväkoti- ja koululaisryhmien maksuttomat matkat jatkuvat. Työ koulu- ja päiväkotiruokailun laadun ja viihtyvyyden parantamiseksi jatkuu ja palautetta aletaan kerätä kaikissa yksiköissä oppilailta itseltään. Myös kesäajan maksuton puistoruokailu laajenee koulujen koko loma-ajalle, listaa kaupunginhallituksen jäsen Hanna Valtanen.

– Uutena avauksena vuonna 2024 lähdetään selvittämään hallitun hoitamattomuuden käytäntöjen laajentamista viheralueilla. Uskomme, että näin voidaan sekä saada kustannushyötyjä että tukea luonnon monimuotoisuutta. Myös uusien päiväkotien pihat suunnitellaan huomioiden virikkeellisyys, luontokosketus ja luonnon monimuotoisuus. Pyöräliikenteen kehittäminen ja kävelyn edistäminen jatkuu, samoin vaikuttaminen HSL:n suuntaan koko kaupungin saamiseksi samalle vyöhykkeelle ja joukkoliikenteen käyttöasteen nostamiseksi, Viilo jatkaa.

Lisärahoitusta saatiin sekä perinteiseen että omaehtoisempaan kaupunkikulttuuriin. Ammattimaisten kulttuurilaitosten Vantaan Teatterin, Tanssiteatteri Raatikon ja Vantaan Viihdeorkesterin toimintaedellytykset turvataan, kirjastojen aineistomäärärahoja lisätään, sunnuntaiaukiolo turvataan ja MyyrYork Park -kaupunkipuiston toiminta jatkuu.

Vihreä valtuustoryhmä on vaatinut päätöksenteon avoimuutta pitkään. Asiaan on luvassa edistystä ensi vuonna. Kaupungin erilaisiin hankintoihin käytetään huomattavia määriä yhteistä rahaa. Vantaan hankintaosaamista lisätään, jotta jatkossa kaikkien toimialojen tekemät hankinnat sujuvat onnistuneesti. Päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta lisätään liittämällä jatkossa talousarvioon myös kunnallistekniikan suunniteltujen hankkeiden listaus.

Lisätietoja:

vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja
Mikko Viilo, mikko.viilo@vantaanvihreat.fi, 050 588 0109

kaupunginhallituksen jäsen
Hanna Valtanen, hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi, 050 568 1960