Vantaan tavoite on kehittää Aviapolis logistiikkapainotteisesta alueesta elinvoimaiseksi lentokenttäkaupungiksi, joka houkuttelee erinomaisten joukkoliikenneyhteyksien äärelle työpaikkoja, asumista ja palveluita. Vantaan kaupunginvaltuusto käsitteli 11.12. kahta Aviapoliksen asemakaavaa: Muuran kaupunkikylät I ja Tikkurilantie 129.

Lentokentän läheisyyden vuoksi on erityisen tärkeää huolehtia Aviapoliksen viihtyisyydestä. Vantaan Vihreät korostaa, että kaupunginosan kehityksessä on varmistettava vetovoima ja houkuttelevuus erilaisille asukkaille, myös lapsiperheille. Tämä edellyttää jäljellä olevien viheralueiden säilyttämistä, laadukasta asuinympäristöä ja monipuolista asuntotarjontaa.

Vihreät vaatii, että Aviapolista kaavoitettaessa Plootukallion metsäluontoalue säilytetään. Tämä varmistaisi lähiasukkaille riittävät virkistysalueet. – Muuran kaupunkikylät I -kaava säilyttää valtaosan Plootukallion eteläosista, mutta myös tulevissa asemakaavoissa on ehdottomasti säilytettävä Plootukallion pohjoisosien kallioluontoa. Se on olennainen osa alueen viehätysvoimaa, korostaa kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Tuomas Mutanen.

– Aviapoliksen alueelle suunnitellaan asuntorakentamista jopa 25 000 asukkaalle. On Vantaan tulevan kehityksen kannalta tärkeää, että sinne toteutetaan hyvää ja vetovoimaista asuinympäristöä, painottaa kaupunginhallituksen jäsen Hanna Valtanen.

Kaupunginvaltuutettu Mikko Viilo huomauttaa, että asuntotarjonnassa on myös varmistettava monipuolisuus ja monenlaisten asukkaiden tarpeet. – Valtuuston päätöksen mukaan asuntorakentamisessa pitää varmistaa myös suurempien, lapsiperheille sopivien asuntojen synty. Ikävä kyllä Muuran ensimmäinen kaava tai kaupunginosan kattava yhteistyösopimus ei sisällä näitä varmistuksia. Positiivisena haasteena on nyt toteuttaa Muura ja muutkin Aviapoliksen uudet alueet niin, että ympäristön viihtyisyys ja palvelut edistävät monipuolisen asuntotarjonnan syntymistä, toteaa Viilo.

Vantaan Vihreät vaatiikin, että kaikissa tulevissa päätöksissä ja suunnitelmissa on huolehdittava Aviapoliksen viihtyisyydestä, luonnonläheisyydestä ja vetovoimasta. 

Lisätietoja:

Tuomas Mutanen, 044 2620201, tuomas.mutanen@vantaanvihreat.fi

Hanna Valtanen, 050 5681960, hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi 

Mikko Viilo, 050 588 0109, mikko.viilo@vantaanvihreat.fi