Vantaa on ollut osakkaana Suomi-Rata Oy:ssä, joka suunnitteli lisää ja nopeampaa junaratakapasiteettia pääradalle. Hallitusohjelman mukaan hankkeen suunnittelu keskeytetään ja vain Pasilan, lentoaseman ja Keravan välistä ns. lentorataa edistetään. Kaupunginhallitus käsitteli 15.1.2024 Suomi-Rata Oy:n muuttamista Lentorata Oy:ksi ja äänestyksen jälkeen hyväksyi esityksen.

Vihreät suhtautuu yleisellä tasolla positiivisesti raideliikenteeseen ja sen kehittämiseen, niin valtakunnallisesti kuin lähiliikenteessä. Samalla pidämme välttämättömänä tehdä kalliisiin ja pitkävaikutteisiin hankkeisiin liittyvät päätökset tietoon perustuen, läpinäkyvästi ja demokraattisesti.

Vantaan kaupunginhallitukseen tuotu esitys ei sisältänyt hankkeen perusteluille selvityksiä, eikä esimerkiksi luonnosta yhtiöjärjestyksestä tai osakassopimuksesta uudelle yhtiölle. Koska yhtiön tavoite, taloudelliset sitoumukset ja kokoonpano muuttuu olennaisesti, Vihreä ryhmä esitti, että päätös tuotaisiin kaupunginvaltuustoon tarpeellisten tietojen kera, jolloin asiasta voidaan käydä myös laajempaa kansalaiskeskustelua. Valitettavasti Vihreän ryhmän esitys ei saanut riittävää kannatusta.

– Valtuusto on tehnyt aiemmin päätöksen liittymisestä Suomi-Rata Oy:hyn. Katsomme, että tilanne on olennaisesti muuttunut ja uuden päätöksen sisältö eroaa merkittävästi aiemmasta päätöksestä ja siksi päätös Lentoradasta tulee tuoda kaupunginvaltuuston päätettäväksi, kommentoi kaupunginhallituksen jäsen Hanna Valtanen.

– Asian julkinen esittelyteksti oli varsin suppea ja ilman yhtään liitteitä. Etenkin kuntalaisen näkökulmasta näinkin iso panostus jää ilman perusteluita. Myös valtuutettujen tulisi saada perehtyä päätöksen perusteisiin. Yleinen luottamus päätöksentekoon on tärkeää ja siksi merkittävät kaupungin päätökset on tehtävä mahdollisimman avoimesti ja demokraattisesti, jatkaa kaupunginhallituksen jäsen Eve Rämö.

Kaupunginhallituksen päätöksen pohjalta Lentoradan suunnittelu jatkuu Lentorata Oy:n puitteissa, Vantaa sen osakkaana. Radan rakentamisesta tehdään mahdolliset päätökset erikseen myöhemmin.

Lisätietoja:
Hanna Valtanen, 050 568 1960, hanna.valtanen@vantaanvihreat.fi
Eve Rämö, 044 974 1458, eve.ramo@vantaanvihreat.fi