Suomalainen luonto on rakkain ja arvokkain kansallisaarteemme. Luonnon monimuotoisuus vähenee kuitenkin kiihtyvällä vauhdilla. Eliölajeista joka yhdeksäs ja luontotyypeistä jo puolet on uhanalaisia. Vain kaksi prosenttia Suomen metsistä on enää luonnontilaisia, ja nekin ovat pieninä pirstaleina.

– Sen sijaan, että maan hallitus Orpon ja Purran johdolla reagoisi hälyttävään tilanteeseen, se näyttää tekevän kaikkensa luonnonsuojelutoimien jarruttamiseksi. Viime viikolla hallitus vastusti EU:n ennallistamisasetusta, joka tähtää luontokadon torjumiseen ja luonnon tilan parantamiseen, kiteyttää kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, 1. varavaltuutettu Tuomas Mutanen.

Orpon hallituksen harjoittaessa taantumuksellista ja luontovastaista politiikkaansa kaupunkien rooli kestävässä ympäristöpolitiikassa korostuu. Tuoreessa valtuustoaloitteessaan valtuutettu Eva Tawasoli esitti, että Vantaa asettaa tavoitteekseen luontokadon pysäyttämisen vuoteen 2030 mennessä.

– Köyhtyvä luonto on aikamme vakavimpia uhkia taloudelle, terveydelle, huoltovarmuudelle sekä yhteiskunnan vakaudelle. Kansainväliset sopimukset velvoittavat jo nyt Suomea pysäyttämään luontokadon ja kääntämään luonnon monimuotoisuuden kehityksen myönteiseksi vuoteen 2030 mennessä, mikä edellyttää panosta koko yhteiskunnalta, toteaa valtuutettu Eva Tawasoli.

Jo aiemmin Vantaa liittyi valtuutettu Sirpa Siru Kauppisen aloitteesta Carbon Action -verkostoon. Verkoston ideana on edistää viljelijöiden, tutkijoiden ja yritysten yhteistyönä hiilen sitoutumista peltomaahan ja Itämeren ravinnekuorman vähentämistä.

– Hiilen sitoutuminen maaperään lisää pellon tuottavuutta ja satovarmuutta, ja samalla vähentää myös riippuvuutta fossiilisten lannoitteiden tuonnista Venäjältä. Itämeri on maailman saastunein murtovesialue, joten nopeita toimia pelloilta valuvan ravinnekuorman vähentämiseksi tarvitaan, kertoo valtuutettu Sirpa Siru Kauppinen aloitteestaan.

Hallituksen päätösten romuttaessa Suomen ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunnan on kuntien otettava näissä toimissa johtajuus. Vantaan on oltava edelläkävijä kestävässä ympäristöpolitiikassa. Vihreä valtuustoryhmä on valmis tekemään kaikkensa tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Lisätietoja:
Tuomas Mutanen, tuomas.mutanen@vantaanvihreat.fi
Eva Tawasoli, eva.tawasoli@vantaanvihreat.fi
Sirpa Siru Kauppinen, sirpa.kauppinen@vantaanvihreat.fi