Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 22.4.2024 Vantaan kaupungin uudet ympäristönsuojelumääräykset, jotka vaikuttavat myös vesistöjen kuntoon kaupungin alueella. Vantaan Vihreät on toki tyytyväinen siihen, että esitystä tiukennettiin merkittävästi käsittelyprosessin aikana. Alun perin ympäristökeskus esitti jätevesimääräysten höllennystä verrattuna vuonna 2013 hyväksyttyyn versioon.

– Tulkinnanvaraiset ohjeet olisivat sallineet jätevesien imeytyksen Päijänne-tunnelin ja pohjavesien turva-alueilla sekä ranta-alueilla. Onneksi saimme tämän korjattua kaupunkiympäristölautakunnassa. Nyt hyväksytyssä versiossa käymälävesien käsittelyvaatimuksia on selkeytetty ja pohjavesi- ja Päijänne-tunnelin alueilla suodatetutkin jätevedet on kerättävä umpisäiliöön, kertoo kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Tuomas Mutanen.

Mutta vaikka Vantaan ympäristönsuojelumääräysten vesittäminen saatiin torpattua, vihreä valtuustoryhmä on erittäin huolissaan Helsinki-Vantaan lentokentän glykolipäästöistä, jotka uhkaavat paikallista puro- ja jokiluontoa. Kaupungin sisäiset ympäristönsuojelumääräykset eivät vaikuta tilanteeseen, sillä lentokentän ympäristöluvat myöntää Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI).

– Kun glykolit valuvat Vantaanjokeen ja sen sivuhaaroihin, ne tappavat suojeltuja jokihelmisimpukoita ja isompaakin elollista vedessä. Monet suojelualueet voivat mennä kokonaan pilalle lentokentän glykolista, puuskahtaa kaupunkiympäristölautakunnan lupajaoston jäsen, kaupunginvaltuutettu Vaula Norrena.

Vastikään Helsingin Sanomat uutisoi glykolin tuhonneen täysin taimenen kutupaikan Pakkalassa. Vihreä valtuustoryhmä penääkin kaupungilta entistä ryhdikkäämpää ja aktiivisempaa yhteistyötä AVIn kanssa lentokentän päästöjen hallitsemiseksi.

– Ympäristöstä huolehtiminen ei ole vain meidän ihmisten velvollisuus, vaan oikeus, koska se varjelee myös meidän omaa hyvinvointimme, summasi valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja Tuire Kaimio ryhmän tuntoja kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Lisätietoja:

Tuomas Mutanen, tuomas.mutanen@vantaanvihreat.fi
Vaula Norrena, vaula.norrena@vantaanvihreat.fi
Tuire Kaimio, tuire.kaimio@vantaanvihreat.fi