Vantaan Vihreät: Pormestarin aika on nyt!

Uuden kaupunginjohtajan johdolla valmistellaan parhaillaan Vantaalle organisaatiouudistusta. Vantaan Vihreät esittää siirtymistä avoimeen johtamisjärjestelmään ja pormestarimalliin. Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistuksen keskiössä on valinta siitä, lähdetäänkö...

Minna Atiyen puhe vuoden 2017 arviointikertomuksesta

Sekä strategisissa päämäärissä että vuosittaisissa sitovissa tavoitteissa on useampi ilmiö, jotka kaikki liittyvät toisiinsa: esimerkiksi nuorten työttömien määrässä ei alitettu tavoitetta, vieraskielisten työllisyysasteessa ei päästy tavoitteeseen, koulutustakuun...