Jäsenviesti 2/2013

SISÄLTÖ:

  • Puoluekokouksessa on kivaa
  • Erottaako mielipiteet suurpetopolitiikasta, eutanasiasta ja kirkon ja valtion suhteesta puoluesihteeriehdokkaat toisistaan?
  • Vihreiden aloitteesta perustettiin opetuslautakunnan kiireellisen toiminnan jaosto
  • Myyrmäen superviikonloppu!

Puoluekokouksessa on kivaa

juhis ranta 240Olen melko varma siitä, että suurin osa puolueen jäsenistä ovat päättäneet liittyä puolueeseen sen takia, että he haluavat jollain tavalla vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Osa tyytyy kannatusjäsenen rooliin, toiset toimivat paikallisyhdistyksissä ja kunnallispolitiikassa, lisäksi on mahdollisuus vaikuttaa koko puolueen linjaan puoluekokouksissa ja puolueen luottamustoimissa.

Tänäkin keväänä saapuu puoluekokous. Se pidetään tänä vuonna Espoossa Dipolissa 25.-26.5. Vantaan Vihreiden alayhdistykset valitsevat sinne omat edustajansa kevätkokouksissaan. Tämän vuoden puoluekokouksissa valitaan puolueeseen uudet luottamushenkilöt. Jokaisella on mahdollisuus hakea ja yhdistyksillä on mahdollisuus esittää ja kannattaa henkilöitä puolueen luottamustoimiin. Itse olen toiminut kuluvalla kaudella puoluevaltuuskunnan varajäsenenä ja päässyt seuraamaan puolueen sisäistä ajankohtaista keskustelua aitiopaikalta. Jos puolueen linjoihin vaikuttaminen kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi pyrkimään esim. puoluevaltuuskuntaan.

Puoluekokouksessa käydään myös valtakunnan tasokkain poliittinen keskustelu. Vaikka et olisi varsinainen kokousedustaja, on poliittisen keskustelun osio hyvinkin antoisa ohjelmanumero.

Tässä jäsentiedotteessa on myös paljon muuta asiaa, joten päätän puheenjohtajapalstani tähän. Hyvää kevättä ja hyviä kevätkokouksia yhdistyksille.

Juhis Ranta, puheenjohtaja

 

Erottaako mielipiteet suurpetopolitiikasta, eutanasiasta tai kirkon ja valtion suhteesta puoluesihteeriehdokkaat toisistaan?

  1. Mitä vihreiden pitäisi tehdä suurpetopolitiikan suhteen?
  2. Mitä mieltä olet eutanasiasta?
  3. Mitä mieltä olet kirkon ja valtion suhteesta?

SallamaariSallamaari Muhonen

1) Miksi luottamus viranomaisten laskentaan on murtunut ja oman käden oikeus kukkii? Riistan ruokinta kai muuttaa petoreittejä lähemmäs asutusta. Se olisi paikallinen keino sujuvaan ”rinnakkaiseloon”. Pannoitus ja tiedonjako myös harkinnanarvoisia. Pohjoisessa vahinkoja poroelinkeinolle on rajoitettava.

Vihreiden pitää muistaa, etteivät ihmisten pelot hälvene väheksymällä heitä.

2) Periaateohjelman linjaus kelpaa: ”ihmisellä on oikeus paitsi hyvään elämään, myös hyvään kuolemaan, tarvittaessa avustettuna”. Tällä elämänkokemuksella on joutunut jo kohtaamaan monen läheisen poismenon ja juttelemaan tästäkin loppusuoralla. Määriteltävä tiukat ehdot, joilla omasta tahdosta annettava kuolinapu voisi olla mahdollinen.

3) Kirkkojen ja valtion nykyistä suhdetta voi muuttaa, vaikka arvostan kovin srk:n vapaaehtoisia ja diakoniatyötä. Nyt, kun Kreikassa muukalais- ja homovihamielinen Kultainen aamunkoitto -liike kerää hyväksyntää ruokajakelua hädänalaisille, olen helpottunut, että meillä kolmas sektori: eri järjestöt ja srk:t hoitavat sen. Oikeus kantaa veroa yrityksiltä on kyseenalainen. Kouluissa pitäisi korvata tunnustuksellinen uskonnonopetus yhteisellä etiikan, filosofian ja maailmanuskonnot esittelevällä opetuksella

lasse miettinenLasse Miettinen

1) Petohysterian allakin meidän on pidettävä kiinni siitä, mikä on tärkeää: ihmisten ja eläinten suojelu eivät ole toisiltaan pois. Erittäin uhanalaisten, jopa äärimmäisen uhanalaisten lajien turvaaminen on velvollisuutemme maailmaa ja tulevia sukupolvia kohtaan. Samaan aikaan ihmisten huolet pitää tietysti ottaa vakavasti, hälventää tarpeettomia pelkoja jakamalla paikkansapitävää tietoa ja varmistaa että esimerkiksi petovahinkojen korvaaminen toimii niin hyvin kuin suinkin. 120 sutta mahtuu 5 miljoonan ihmisen kanssa Suomeen, kun asiat hoidetaan oikein.

2) Katson että rajoja tulee miettiä hyvin tarkasti, koska kyse on kaikkein suurimmista asioista. Mutta en ole periaatteesta eri mieltä. Elämme yhteiskunnassa, josta kuolema on pyritty poistamaan näkyvistä. Se on petollista. Kun oma aikani tulee, toivoisin, että minulla olisi selkeiden ja tiukkojen edellytysten täyttyessä mahdollisuus valita omasta tahdostani arvokas kuolema.

3) Valtion tehtävä ei ole mielestäni tunnustaa tai suosia mitään yksittäistä maailmankatsomusta tai uskontoa. Kannatan kunnioittavaa, tasapuolista suhtautumista uskontoja, katsomuksia ja niihin liittyviä perustavia valintoja ja arvoja kohtaan.

Timo_Juurikkala 240Timo Juurikkala

1) Meillä on vallalla hyvin susi- ja suurpetokielteinen ilmapiiri, jota pitää pystyä liennyttämään. Tärkeintä tässä on asiallisen tiedon levittäminen esim suden elintavoista. Tarpeetonta pelon ilmapiirin lietsontaa pitää hillitä, ja parhaiten se onnistuu tietoa lisäämällä. Salakaadoista on päästävä eroon, ja tässä yksi apuväline on törkeä metsästysrikos, joka saatiin rikoslakiin Tuija Braxin aikana. Suurpedot kuuluvat Suomen luontoon ja ne tarvitsevat suojelua.

2) Minä kannatan sitä, että eutanasiasta säädettäisiin laki, tiukoin reunaehdoin. Minusta kuolinavun antaminen sitä vakaasti harkiten haluavalle on inhimillistä. Tiedän, että tämän säätäminen kaikkine yksityiskohtineen on hyvin vaikeaa, mutta silti.

3) Tämä on kysymys, josta vihreiden kesken on voimakkaita näkemyseroja, minkä takia minusta puolueen ei ole tarpeen ottaa asiaan kantaa. Kannatan politiikan ja uskonnon pitämistä erillisinä sekä uskonnonvapautta, ja minusta kirkon (ev.lut. ja ortod.) ja valtion erityissuhde pitäisi purkaa. Nyt esim uskonnoton yrittäjä maksaa kirkollisveroa yrityksensä voitosta.

 

Vihreiden aloitteesta perustettiin opetuslautakunnan kiireellisen toiminnan jaosto

vaula norrena 240Valtuuston kokouksessa 4.3. vihreä ryhmä sai läpi parannuksen sivistysviraston johtosääntöön . Ehdotimme muille ryhmille, että opetuslautakunnassa tulisi olla erillinen ’kiireellisen toiminnan jaosto’, jotta tarpeen tullen voitaisiin muiden turvallisuutta uhkaava oppilas erottaa koulusta määräaikaisesti nopealla aikautaululla. Tähän asti asian on hoitanut kunkin koulun johtokunta. Johtokunnat lakkautettiin syksyllä valtuuston päätöksellä ja asian nyt siirryttyä opetuslautakunnalle päätöksenteko ei toimisi riittävä ripeästi..

Muut ryhmät innostuivat vihreiden esityksestä, ja niin virkamiehet saivat valmistella lennossa uuden muotoilun sivistysviraston johtosääntöön: Opetuslautakuntaan perustetaan yksilöasioiden jaosto käsittelemään määräaikaisia koulusta erottamisia, siihen nimetään 5 varsinaista ja 5 varajäsentä.

Tämä oli kuulemma varsin poikkeuksellista, Timo Juurikkala sanoi, ettei hän muista 20-vuotiselta kuntapolittiiselta uraltaan vastaavaa, että kesken valtuuston kokouksen olisi virkamiehen esitys muotoiltu uudelleen. Hyvä me!

Vaula Norrena, kaupunginvaltuutettu

Myyrmäen superviikonloppu!

5.4. järjestetään Myyrmäessä Rajaton Suomi -seminaari. Tapahtumapaikkana on Myyrmäkitalon 3.kerroksessa sijaitseva kokoustila. Alustajina ja mukana keskustelemassa mm. europarlamentaarikko Tarja Cronberg ja Vantaan kaupungin kansainvälisten asioiden johtaja Antti Kuusela. Seminaari alkaa klo 17.30.

Lauantaina 6.4. samassa paikassa on vuorossa puoluesihteeriehdokkaiden paneeli klo 13 alkaen. Paneelin jälkeen Vantaan Vihreiden kevätkokous, jossa tehdään esityksiä puolueen luottamustehtäviin.

Lisää tapahtumista nettisivuilla.