Luottamustehtävistä

Seuraavassa lyhyt esittely, jotta itse kukin voi miettiä, mistä on kiinnostunut:

Valtuusto/valtuustoryhmä
– ryhmä järjestyy lopullisesti tammikuussa ja valitsee itselleen puheenjohtajan sekä 2 varapuheenjohtajaa
– ryhmän puheenjohtaja kuuluu myös valtuustovaliokuntaan, joka valmistelee valtuustotyötä
– valtuutetuista 2-3 (+varat) valitaan uudenmaan maakuntavaltuustoon
– valtuutetuista ehkä 1 valitaan kuntaliiton valtuustoon
– valtuutetuista 1 valitaan tarkastuslautakuntaan ja 1 tarkastuslautakunnan varajäseneksi
– valtuutetuista 1 valitaan valtuuston vaalivaliokuntaan

Kaupunginhallitus (KH)
(Kh vastaa kaupungin operatiivisesta johtamisesta sekä tekee valtuustolle esitykset siellä käsiteltävistä asioista)
– saamme varmaan kaupunginhallitukseen 2 jäsentä
– kaupunginhallituksen jäsenille valitaan varat
– toinen kh:n jäsenistä valitaan myös kaupunginhallituksen konsernijaostoon
– kh:n jäsenet toimivat myös lautakuntien ja aluetoimikuntien valvojina, ts. molemmat saavat joko varsinaisen tai varavalvojan paikan vähintään yhteen lautakuntaan/aluetoimikuntaan.

Lautakunnat
Lautakuntia ovat tarkastuslautakunta, opetuslautakunta, vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, kaupunkisuunnittelulautakunta, ympäristölautakunta, tilakeskuksen lautakunta sekä keskusvaalilautakunta.

– tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan tulee varmaan 1 jäsen ja varajäsen
– muihin lautakuntiin tulee 2 jäsentä ja 2 varajäsentä
– tarkastuslautakunnan jäsenen ja varajäsenen tulee olla valtuutettuja
– keskusvaalilautakunnan jäsen ei saa olla toimikaudellaan ehdolla vaaleissa
– lautakuntien jsäenten ei tarvitse olla valtuutettuja, joskin VAVIN paikkajakosääntöjen mukaan jokaiseen lautakuntaryhmään (2 + 2) pyritään valitsemaan vähintään yksi valtuutettu

Lautakuntien alla on jaostoja seuraavasti:

Jaostoissa meillä on pääsääntöisesti 1 vars + 1 vara. osa jaostojen jäsenistä tulee olla myös lautakunnan jäseniä
– opetuslautakunta: ruotsinkielinen jaosto sekä Varia (ammattiopisto) jaosto
– sosiaali- ja terveyslautakunta; yksilöasioiden jaosto
– kaupunkisuunnittelulautakunta: kuntatekniikan ja joukkoliikenteen jaosto
– ympäristölautakunta: rakennsulupajaosto

Aluetoimikunnat

Aluetoimikuntien tehtävänä on alueidentiteetin vahvistaminen, asukkaiden kuuleminen, lausuntojen antaminen aluetta koskevista suunnitelmista sekä aloitteiden tekeminen. Lisäksi aluetoimikunnat päättäisivät aluerahojen myöntämisestä sekä asukastiloihin liittyvistä asioista.

Aluetoimikunnissa meillä on varmaan toimikuntaan kohden 2 varsinaista ja 2 varaa. Jäsenten tulee asua alueella
– Korso
– Koivukylä
– Hakunila (sis. Länsimäki, Vaarala, Rajakylä)
– Tikkurila
– Aviapolis (Ylästö, Pakkala, Kartanonkoski, tammisto)
– Myyrmäki (sis. Martinlaakso)
– Kivistö
Aluetoimikuntiin rinnastetaan lisäksi svenska kommittén

Johtokunnat

Liikelaitosten johtokuntiin tulee pääsääntöisesti 1+1
– Vantaan Veden johtokunta
– Työterveyden johtokunta
– Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen johtokunta

Kaupungin yhtiöt

Kaupungin yhtiöiden hallituksiin tulee pääsääntöisesti 1+1, ehkä joihinkin 2+2
– Vantaan Energia Oy
– Vantaan Vuokra-Asunnot Oy
– Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy
– Tiedekeskussäätiö valtuusto + hallitus
– Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset Oy
– Tikkurilan Urheilutalo Oy
– Vantaan kiinteistö ja Vesi Oy
– Vantaan Markkinointi Oy
– Vantaan Moottorirata Oy
– Diakonisäätiö Foibe
+ toistakymmentä erilaista kiinteistöyhtiötä

Oppilaitokset
– Kauppiaiden kauppaoppilaitos hallitus+johtokunta
– Laurea Ammattikorkeakoulu
– Metropolia ammattikorkeakoulu

Ylikunnalliset luottamustehtävät

Huom! Ylikunnallisten toimielinten kokoukset ovat pääsääntöisesti aamuisin (klo 8.30)

– HSL:n hallitus
– Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
– HSY:n tarkastusltk
– Maakuntavaltuusto + maakuntahallitus
– Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS valtuusto, hallitus ja liikelaitosten johtokunnat
– Keski-Uudenmaan vesiensuojelukuntayhtymä
– Uudenmaan virkistysalueyhdistys
– Suomen kansallisoopperan hallintoneuvosto
Muuta:
– Poliisiasiain neuvottelukunta