Vantaan Vihreiden syyskokous la 8.11.2014

Vantaan Vihreät
Syyskokous

Aika: lauantai 8.11. klo 18
Paikka: Myyrmäen jalkapallostadionin edustustila, Raappavuorentie 6

Kokouksessa äänivaltaa käyttävät alayhdistysten valtuuttamat edustajat. Kokoukseen ovat tervetulleita vantaalaisten vihreiden yhdistysten henkilöjäsenet.

1 Kokouksen avaus

Esitys: Puheenjohtaja Eve Rämö avaa kokouksen klo 18.

2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Asia: Kokouskutsu on lähtenyt sääntöjen mukaisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Esitys: Todetaan läsnäolijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina.

4 Esityslistan hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5 Talousarvio, toimintasuunnitelma ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle vuodelle

Esitys: Hyväksytään talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2015. Päätetään vuoden 2015 jäsenmaksun suuruudeksi alayhdistyksille 0 euroa. Todetaan, että alayhdistykset noudattavat omien henkilöjäsentensä osalta puoluekokouksen hyväksymiä jäsenmaksuja.

6 Hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten valinta

Asia: Hakemukset ja/tai esitykset tässä kohdassa käsiteltäviin luottamustoimiin on pyydetty lähettämään keskiviikkoon 5.11. mennessä toiminnanjohtajalle, minttu.massinen@vantaanvihreat.fi.

Sääntöjen mukaan hallitukseen valitaan vähintään yksi jäsen jokaisesta Vantaan Vihreiden alayhdistyksestä.

6.1 Hallituksen koosta päättäminen

Asia: Vuoden 2012 syyskokouksessa hallituksen kooksi on päätetty puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, joista neljä vaihtuu vuorovuosin. Syyskokouksessa 2013 hallitukseen on kuitenkin nimetty vain kolme jäsentä, joista yksi on ylimääräisessä yleiskokouksessa noussut puheenjohtajaksi. Suurimman osan vuotta 2014 hallituksessa on näin ollen ollut puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Esitys: Päätetään hallituksen kooksi puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä, joista neljä vaihtuu vuorovuosin.

6.2 Hallituksen puheenjohtajan valinta vuosiksi 2015-2016

Esitys: Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosiksi 2015-2016

6.3 Neljän hallituksen jäsenen valinta vuosiksi 2015-2016

Asia: Erovuorossa ovat 2012 syyskokouksessa nimetyt:
Hannu Kokko (Tikkurilan Vihreät)
Markku Gröndahl (Länsi-Vantaan Vihreät)
Hanna Valtanen (Vihreä Aviapolis)
Minni Räsänen (Vantaan vihreät nuoret ja opiskelijat)

Esitys: Valitaan neljä hallituksen jäsentä vuosiksi 2015-2016.

6.4 Hallituksen täydentäminen vuodeksi 2015

Asia: Syyskokouksessa 2013 hallituksen jäseniä vuosiksi 2014-2015 on valittu vain kolme:
Eve Rämö
Rauno Heikkilä (Vantaan Ikivihreät)
J-P Rannisto (Korso-Koivukylän Vihreät)

Valituista Eve Rämö valittiin ylimääräisessä yleiskokouksessa puheenjohtajaksi eikä hallitusta täydennetty vastaavasti. Suurimman osan vuotta 2014 hallituksessa on näin ollen ollut puheenjohtaja ja kuusi jäsentä.

Esitys: Jotta hallituksen koko saadaan palautettua sovittuun kahdeksaan jäseneen, valitaan hallitukseen yksi jäsen vuodeksi 2015. Mikäli Eve Rämö valitaan jatkamaan puheenjohtajana kohdassa 6.2, valitaan hallitukseen kaksi jäsentä vuodeksi 2015.

6.5 Hallituksen varajäsenet vuodeksi 2015

Asia: Varajäseniä voi sääntöjen mukaan olla enintään kymmenen. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan.

Esitys: Päätetään hallituksen varajäsenten määrä. Valitaan varajäsenet ja päätetään heidän sisääntulojärjestyksensä.

7 Toiminnantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat.

8 Eduskuntavaalibudjetti

Esitys: Hyväksytään talousarviota täydentävä yksityiskohtainen eduskuntavaalibudjetti.

9 Ehdokas Uudenmaan Vihreiden hallituksen jäseneksi vuosiksi 2015-2016

Asia: Uudenmaan Vihreiden 13.12. pidettävässä syyskokouksessa valitaan hallituksen jäseniä vuosiksi 2015-2016. Vuonna 2015 hallituksessa jatkavat vantaalaiset Eve Rämö ja varajäsen Jouni Vauhkonen.

Hakemukset ja/tai esitykset ehdokkaaksi on pyydetty lähettämään keskiviikkoon 5.11. mennessä toiminnanjohtajalle, minttu.massinen@vantaanvihreat.fi.

Esitys: Nimetään Vantaan Vihreiden ehdokas Uudenmaan Vihreiden hallituksen jäseneksi vuosiksi 2015-2016.

10 Yleinen kokous

Asia: Vantaan Vihreiden yleiskokouksessa 12.6.2012 on hyväksytty periaatteet luottamuspaikkojen jakamisesta vaalikaudella 2013-2016. Näiden periaatteiden mukaan esityksen luottamustoimiin valittavista henkilöistä tekee Vantaan Vihreiden yleinen kokous. Lopullisen päätöksen esityksen pohjalta tekee valtuustoryhmä.

Vuodenvaihteessa katkolla on joukko kunnallisia luottamustoimia, tärkeimpinä kahden kaupunginhallituksen jäsenen ja kahden varajäsenen sekä kaupunginvaltuuston toisen varapuheenjohtajan paikat.

Vantaan Vihreiden yleinen kokous järjestetään sunnuntaina 16.11. klo 16 valtuustosalissa kaupungintalolla. Äänivaltaisia yleisessä kokouksessa ovat kaikki 31.10.2014 mennessä vuoden 2014 jäsenmaksunsa maksaneet vantaalaiset vihreät.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

11 Muut esille tulevat asiat

Esitys: Merkitään muut esille tulevat asiat tiedoksi.

12 Kokouksen päättäminen

Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.