Kuntavaaliohjelma 2017

Ohjelma on hyväksytty Vantaan Vihreiden syyskokouksessa 17.12.2016.

Vihreä Vantaa

 • järjestää palvelut laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja lähellä asukasta
 • tarjoaa kaikki palvelut samasta paikasta eikä pompottele asiakasta luukulta toiselle
 • varmistaa, ettei palveluiden liian korkea hinta tai etäisyys muodostu esteeksi niiden käyttämiselle
 • lisää reursseja ennaltaehkäiseviin matalan kynnyksen palveluihin ja etsivään työhön
 • tarjoaa vanhuksille hyvää hoitoa kotona ja laitoksissa
 • ei leikkaa omaishoitajien eikä vammaisten tuista
 • lisää rahaa ja työntekijöitä lastensuojeluun
 • purkaa terveydenhuollon jonot
 • hyödyntää kolmannen sektorin osaamista

Vihreä Vantaa

 • tarjoaa jokaiselle parhaan mahdollisen koulutuksen
 • takaa oikeuden kokoaikaiseen päivähoitoon ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kaikille vantaalaisille lapsille
 • säilyttää pienet ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa
 • korjaa sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit
 • turvaa Varian toimintaedellytykset ja lähiopetuksen
 • takaa tarvittavan tuen erilaisille oppijoille kaikilla kouluasteilla
 • hyödyntää rohkeasti uusia oppimisympäristöjä

Vihreä Vantaa

 • hoitaa talouttaan kestävästi ja läpinäkyvästi
 • investoi ennaltaehkäisyyn ja säästää pitkällä tähtäimellä
 • hyödyntää loistavaa sijaintiaan, houkuttelee yrityksiä ja osaajia asumaan, yrittämään ja investoimaan
 • mahdollistaa aktiivisen työnhaun, itsensätyöllistämisen, yrittämisen ja keikkatyön turvaamalla oikeuden kokoaikaiseen päivähoitoon kaikille lapsille vanhemman työmarkkina-asemaan katsomatta
 • on vastuullinen työnantaja ja huolehtii työhyvinvoinnista
 • helpottaa osa-aikatyön tekemistä ja siten työn ja perhe-elämän yhteensovittamista
 • luo kaupungin eri sektoreille matalan osaamisen työpaikkoja pitkäaikaistyöttömille ja suomen opintojensa alussa oleville maahanmuuttajille
 • pestaa lisää palkkatukeen oikeutettuja työttömiä: palkkatuki on osoittautunut toimivaksi malliksi työllistymiseen
 • tarjoutuu perustulon pilotointipaikkakunnaksi
 • lisää rahaa nuorten työllistymiseen
 • tukee pienyrittämistä ja itsensätyöllistämistä

Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen Vantaa

 • on koti Suomen monikulttuurisimmalle väestölle
 • huolehtii heikoimmista eikä päästä ketään putoamaan turvaverkon läpi
 • huomioi palveluissa kaikenlaiset asukkaat ja perhemallit, ottaa kaikki osaksi yhteiskuntaa
 • lisää rahaa maahanmuuttajien suomen kielen opetukseen ja kotoutumiseen
 • takaa vammaisille yhtäläiset osallistumis- ja liikkumismahdollisuudet
 • on esteetön ja saavutettava niin fyysisesti kuin sähköisten palveluidenkin osalta
 • varmistaa, ettei palveluiden liian korkea hinta tai etäisyys muodostu esteeksi niiden käyttämiselle
 • toteuttaa osana päätöksentekoa lapsi- ja sukupuolivaikutusten arvioinnin

Avoin Vihreä Vantaa

 • avaa valmistelun julkiseksi ja ottaa asukkaat mukaan jo varhaisessa vaiheessa
 • luo yhdessä asukkaiden kanssa pidemmän aikavälin vision kasvavan kaupungin suunnasta
 • vahvistaa lasten ja nuorten ääntä päätöksenteossa
 • tuo valtuuston äänestystulokset nettiin
 • tuo lautakuntien kokoukset Vantaa-kanavalle
 • tuo kaupungin tuottaman tiedon ja asiakirjat, kuten koulujen kuntoarviot, päättäjien ja kuntalaisten saataville
 • parantaa päättäjien tiedonsaantia tytäryhtiöistä

Vihreä Vantaa

 • tiivistää kaupunkirakennetta, säilyttää lähiluonnon ja turvaa rakennetun ympäristön ajallisen kerroksellisuuden
 • järjestää julkisen liikenteen toimivasti koko kaupungin alueella
 • hoitaa pyörätiet ja asemien pyöräparkit kuntoon sekä luo nopeita baanoja työmatkapyöräilijöille
 • on hiilineutraali
 • etsii innovatiivisia keinoja paikalliseen energiantuotantoon, esimerkiksi aurinkoenergiaan ja tuulivoimaloihin
 • sitoutuu omassa kiinteistökannassaan energiatehokkuuteen ja uusiutuvan energian käyttöön
 • järjestää kierrättämisen helpoksi ja lähelle asukkaita
 • perustaa sähköautojen latauspisteitä ja parkkeja
 • rakentaa meluesteet rakentamisen ylijäämämaista
 • tarjoaa koulutusta energiansäästöön asukkaille ja isännöitsijöille

Vihreä Vantaa

 • kaavoittaa viihtyisiä kaupunkikortteleita, joissa on mukava liikkua pyörällä ja kävellen
 • perustaa uuden luonnonsuojelualueen Kylmäpuron ja Rekolanpuron varteen puroluonnon suojelemiseksi
 • kunnostaa purot ja purkaa padot
 • luopuu metsänhoidossa avohakkuista ja siirtyy jatkuvaan kasvatukseen
 • kehittää Sipoonkorvesta kutsuvan retkikohteen ja Kuusijärvestä sen monipuolisen portin, joka tarjoaa runsaasti erilaisia aktiviteetteja
 • kehittää Tikkurilan jokiympäristöstä hienon ja kokemuksellinen kohteen kahviloineen ja kanoottivuokraamoineen
 • luopuu myrkyistä rikkakasvien torjunnassa ja siirtyy pelloillaan luomuviljelyyn
 • perustaa siirtolapuutarhoja ja viljelypalstoja asukkaille
 • istuttaa enemmän niittyjä ja maisemapeltoja, vähemmän nurmikkoa
 • varmistaa, että kaupunkiympäristö on riittävästi valaistu ja turvallinen kaikille kulkijoille

Vihreä Vantaa

 • varmistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden harrastaa
 • tuottaa kaikille avoimia tapahtumia lähelle ihmisiä ja on mukana ylläpitämässä sosiaalisia tapahtumia, kuten illallista Vantaan taivaan alla ja siivouspäivää
 • luo alueille matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja ja ilmaisia tiloja, joissa asukkaat voivat itse tuottaa kulttuuria ja tapahtumia
 • kehittää Silkkitehtaasta kulttuurikeitaan
 • luo lähiliikuntapaikkoja, kuten skeittiramppeja, senioripuistoja ja höntsäilynurmikoita kaikenikäisille puuhailijoille ja palloilijoille kaikille alueille
 • lisää väriä seiniin ja asfalttiin