Kuntavaaliehdokkaat 2017

Vantaan Vihreillä oli kevään 2017 kuntavaaleissa sata erilaista ehdokasta.

Millainen on suosikkiehdokkaasi?

Valitse itsellesi merkitykselliset tiedot

Sukupuoli
Äidinkieli
Asuinalue
Ikä: -
Teemat:
Parhaiten sinulle sopivat ehdokkaat:
Annala Antti
Rahtimies; Koivuhaka
138

Annala Antti

138

Rahtimies

Olen 32-vuotias ja ammatiltani rahtimies Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Asun vaimoni ja kolmen kissamme kanssa Vantaan Koivuhaassa, jonne muutimme vuonna 2010. Perheen ja työn lisäksi elämääni kuuluu myös kalastus, retkeily, kiipeily, lumilautailu, paksupyöräily ja veneily. Lapin luonto, kaupunkimatkailu ja hyvä ruoka ovat minulle intohimo.

Lähdin kuntavaaliehdokkaaksi, koska mielestäni kuntatasolla tehdään tärkeimmät päätökset meidän vantaalaisten ihmisten ja alueen luonnon hyvinvoinnin kannalta. Koen, että minulla olisi paljon annettavaa ihmiset ja luonnon paremmin huomioon ottavan Vantaan päätöksenteossa.

Vantaan kaupunginvaltuutettuna ajaisin Vantaan asioita luonto edellä, ihmistä unohtamatta. Ajattelen, että rakentaminen Vantaalla tulisi tehdä kuormittamatta luontoa ja hävittämättä arvokkaita metsiämme. Vantaanjoesta, sen kalakannasta ja sen ympäristöstä tulee mielestäni pitää huolta. Kaupunginvaltuutettuna ottaisin esille harrastusmahdollisuuksien parantamiseen liittyviä asioita, sillä liikkuva ihminen voi paremmin.

AlueKoivuhaka
Teemat Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä34
Kielisuomi
Aro Pasi (sit)
Insinööri; Piispankylä
139

Aro Pasi (sit)

139

Insinööri

Olen 34-vuotias insinööri Vantaalta. Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan vaikuttaa Vantaan asioihin. Politiikassa haluan poistaa edustajien omien etujen ajamisen ja omien firmojen tukemisen. Haluaisin käyttää verorahoja säästeliäästi ja kohdentaa ne mm. koulutukseen, kouluruokaan ja koulujen kunnosta huolehtimiseen. Haluan myös huolehtia ympäristön, ihmisten ja eläinten hyvinvoinnista sekä lopettaa luonnonvarojen tuhoamisen.

AluePiispankylä
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä35
Kielisuomi
Atiye Minna
Psykologi, kemian ja biologian opettaja; Ilola
140

Atiye Minna

140

Psykologi, kemian ja biologian opettaja

Olen kahden pienen pojan äiti, mielenterveystyön ja opetuksen ammattilainen, inhimillisten arvojen puolustaja. Koulutukseltani olen psykologian maisteri sekä filosofian maisteri (luonnontiede). Harrastan urheilua ja laulua. Olen asunut Ilolan lisäksi Tikkurilassa, Havukoskella, Länsimäessä ja Ruskeasannassa. Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska Vantaa tarvitsee päättäjikseen osaavia, ahkeria, luotettavia ja avoimia ihmisiä, jotka eivät osallistu salailuun ja oman edun tavoitteluun. Voimme yhdessä tehdä Vantaasta inhimillisen, lapsiystävällisen ja ympäristöä kunnioittavan kunnan.

Minulle erityisen tärkeitä aiheita Vantaalla ovat koulutus, kasvatus sekä sosiaali -ja terveydenhuolto:
- Peruskoulusta, lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta ei tule säästää. Kaikille on taattava tarvittava tuki oppimiseen. Oppilas -ja opiskelijahuoltopalveluita (kuten koulupsykologi ja koulukuraattori) on tarjottava riittävästi.
- Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen on peruttava. Rajoittaminen on vaikeuttanut huomattavasti lasten ja perheiden elämää. Työtön ei ole voinut ottaa vastaa keikkatyötä, koska lapsella ei ole mahdollisuutta olla päivähoidossa työpäivän ajan. Päiväkotien ryhmäkokoja ei tule missään nimessä kasvattaa. Päivähoitopaikkaa on tarjottava omalta asuinalueelta.
- Matalan kynnyksen palveluihin, ennalta ehkäisevään työhön sekä hoitojonojen purkuun on panostettava enemmän. Ei ole mitään järkeä, että ihmiset joutuvat odottamaan saadakseen apua ja ongelmat pahenevat.
- Mielenterveyspalveluja on tarjottava huomattavasti laajemmin ja matalammalla kynnyksellä. Ammattitaitoista apua on saatava heti, ei kuukausien päästä ja avun on oltava riittävän tiivistä.
- Lastensuojelun resursseja on lisättävä huomattavasti ja palvelurakennetta kehitettävä.
- En hyväksy, että leikkauksia kohdistetaan heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja pienituloisiin.
- Kunnan rakennusten sisäilmaongelmiin on puututtava ja oireileville ihmisille on osoitettava väistötilat viipymättä.

AlueIlola
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä37
Kielisuomi
Aura Anssi
Yrittäjä; Kivistö
141

Aura Anssi

141

Yrittäjä

Kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja

Olen aktiivinen asioiden edistäjä. Toimin ensimmäisen kauden valtuutettuna ja haen nyt luottamusta toiselle kaudelle. Olen syntyperäinen vantaalainen. Asun Kivistössä vaimoni kanssa ja käyn töissä Helsingissä. Työllistän itseni yrittäjänä. Olen erittäin liikunta- ja urheilumyönteinen.

Tulevan valtuustokauden tärkeimmät asiat, joita haluan edistää, liittyvät lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin. Nykyisen hallituksen esittämät leikkaukset voidaan estää nimenomaan valtuuston päätöksillä. En hyväksy subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajausta, koulutusleikkauksia tai terveyskeskusmaksujen korotuksia. Nämä eivät paranna kuntalaistemme elämänlaatua, vaan päinvastoin. Aion edistää eläväistä kaupunkikulttuuria, kulttuuria, jossa kaikki huomioidaan yhdenvertaisina ihmisinä. Työllisyyden parantaminen ja yrittäjyyden edistäminen ovat minulle myös tärkeitä aiheita, joita pyrin edistämään.

AlueKivistö
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä35
Kielisuomi
Auvinen Antti
Diplomi-insinööri; Tikkurila
142

Auvinen Antti

142

Diplomi-insinööri

Olen 46-vuotias vantaalainen kahden nuoren, koululaisen ja lukiolaisen, isä. Olen asunut yli 40 vuotta Vantaalla. Olen elänyt lapsuuteni lähiöelämää Koivukylässä, jonne ovat kasvaneet myös henkiset juureni. Otaniemen opiskelujen ja lasten hankkimisen jälkeen olen muuttanut Tikkurilaan, jossa olen viettänyt 17 vuotta.

Pidän työstäni vesiasioiden parissa. Työpaikkani on Vantaan kaupungilla, kuntatekniikassa vesihuollon suunnittelutehtävissä, jossa osallistun teknisenä asiantuntijana kaupungin kaavoitukseen.

Puhdas vesi on kaupunkilaisen perusoikeus. Haluan olla edistämässä vesihuollon laajentumista Vantaan uusille asuinalueille ja vähitellen myös haja-asutusalueille.

Olen ylpeä, että kaupungin pienvesistöt ovat hyvässä kunnossa. Vantaa on hulevesien hallinnassa edistyksellinen verrattuna moniin muihin kaupunkeihin. Ajan kaupungin hulevesiasiassa määrällistä ja laadullista hallintaa, jotta Vantaan lukuisat puhtaat purot ja virkistyskeitaamme Kuusijärvi säilyvät kunnossa ja elinkelpoisina asukkaille ja vesiluonnolle.

Nautin liikkumisesta Vantaan metsissä, Sipoonkorvessa, sillä harrastan suunnistusta vapaa-aikanani. Arvostan ja pyrin edistämään, että kaupungissamme löytyy riittävästi luonnontilaisia metsäalueita myös tulevaisuudessa.

AlueTikkurila
Teemat Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä48
Kielisuomi
Balac Ansu
Automaatioinsinööri, motoristi; Martinlaakso
143

Balac Ansu

143

Automaatioinsinööri, motoristi

Vastavalmistunut automaatioinsinööri. Harrastan käsitöitä, historiaa, arkeologiaa ja kavereiden kanssa lenkkeilyä, rullaluistelua, jalkapalloa, sählyä, telttailua ja moottoripyöräilyä.

Mielestäni opiskelussa on pakko käyttää liikaa aikaa rahan keräämiseen erilaisilla töillä koulun ohessa. Opintotuet ja asumistuet eivät riitä pääkaupunkiseudulla yksin elämiseen. Aina puhutaan kuinka lapsen työ on käydä koulua. Eikö opiskelijan työ ole käydä koulua eikä tehdä töitä? Opiskelun aikana moni joutuu etsimään töitä, tekemään lisätunteja ja lopulta lopettavat koulun kesken. Olisi todella tärkeää että koulut käytäisiin loppuun. Vaikkei kaupunkitasolla voi vaikuttaa opintotukiin, voidaan silti opiskelijan kuluja pienentää tai tarjota muita apuja. Opiskelijana koin että harrastaminen oli liian kallista virallisissa joukkueissa, siksi harrastin kavereiden kanssa ulkona jalkapalloa.

Mielestäni kaikenikäisillä pitäisi olla hyvät harrastusmahdollisuudet. Tämä tarkoittaisi myös paljon julkisia harrastuspaikkoja, joita jo on paljon koulujen kenttien muodossa, mutta tarvitsemme harrastustiloja myös muillekin lajeille kuin jalkapallolle. Suomalainen pesäpallo on laji, josta moni pitää, muttei omista räpylää tai mailaa. Kirjastot ovat jo alkaneet lainailla erilaisia tavaroita, jolloin ne voisivat toimia hyvänä välinelainaamona myös erikoisempiin harrastuksiin. Olisi myös hienoa, että kaupunki järjestäisi ilmaisia harrastusiltoja kaikenikäisille. Illoissa voisi olla mukana seuroja, jotka omalta osaltaan opastavat lajiin ja saavat mahdollisesti uusia harrastajia. Heillä on myös usein erilaisia varavälineitä ja tuntevat alueen harrastusmahdollisuudet. Tällaisissa illoissa saisi siis urheilla ilmaiseksi, tavata uusia ihmisiä, kokeilla uusia lajeja ja pitää hauskaa.

Olen toiminut sijaisena niin koulussa kuin päiväkodeissa. Kouluista ja päiväkodeista on leikattu liikaa, sillä ryhmäkoot ovat liian isoja. Kun aikuisia ei lapsien määrään nähden ole tarpeeksi, tapahtuu onnettomuuksia helpommin, kiusaamisiin ei ehditä puuttua ja oppiminen kärsii. Lapsiin kohdistuvista tuista ei kuulu leikata kun on kyse turvallisuudesta tai tulevaisuudesta. Monet asiat muuttuvat hitaasti, siksi myös meidän nuorten on jo puututtava lapsiin kohdistuviin leikkauksiin, sillä meistä osa on tulevaisuudessa vanhempia.

AlueMartinlaakso
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä26
Kielisuomi
Bulut Emil
Opiskelija, ihmisoikeusaktivisti; Myyrmäki
144

Bulut Emil

144

Opiskelija, ihmisoikeusaktivisti

Olen 23-vuotias opiskelija Myyrmäestä. Olen ehdolla, koska haluan rakentaa inhimillistä ja hyvinvoivaa Vantaata. Maamme hallitus on leikkauspolitiikallaan lisännyt kurjuutta ja heikentänyt ihmisten välistä tasa-arvoa. Tämän politiikan sijasta haluan edistää toivoa ja hyvinvointia.

Joukkoliikenteen tulee olla edullisempaa, luotettavampaa ja kattavampaa vuodenajasta riippumatta. Tarvitsemme lisää Vantaan sisäisiä bussilinjoja, jotta asukkaat ympäri kaupunkia pääsevät asuinalueiltaan määränpäähänsä sujuvasti. Kehäradan tarjoamaa poikkiliikennettä hyödynnetään paremmin, jos ihmiset pääsevät nopeammin kotioviltaan lähimmälle juna-asemalle.

Yhdenvertaisuus, vapaus ja moninaisuus ovat minulle tärkeitä arvoja. Meidän tulee tarjota palveluita tasa-arvoisesti kaikille asukkaille ja huomioida samalla kaikkien moninaisuus. Rasismin vastustaminen on politiikkani lähtökohtia. Ihmisiä ei tule yllyttää toisiaan vastaan, vaan keskustelun pitää olla asiallista ja pohjautua faktoihin – ei ennakkoluuloihin tai uhkakuviin.

Vantaan tulee olla entistä viihtyisämpi asuinympäristö tulevaisuudessa. Rakentamisessa on huomioitava kestävyys ja energiatehokkuus, jotta voimme kamppailla ilmastonmuutosta vastaan. Kasvavan kaupungin uudet asuinalueet tulee suunnitella kestävästi, painottaen pääsyä joukkoliikenteeseen. Kaavoituksessa on myös huomioitava virkistysalueet ja luonnon hyvinvointi.

AlueMyyrmäki
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä25
Kielisuomi
Campos Luis
Hallinnollinen sihteeri, auktorisoitu kääntäjä; Metsola
145

Campos Luis

145

Hallinnollinen sihteeri, auktorisoitu kääntäjä

Olen 60-vuotias, kielenkääntäjä ja hallinnollinen sihteeri, 5 lapsen isä, Korsosta, jossa olen asunut vuodesta 1976. Olen kuntavaaleissa Vantaan Vihreiden listalla ehdokkaana kolmatta kertaa.

Toimin myös nuorisoyhdistyksen puheenjohtajana ja vapaaehtoistyöntekijänä sekä olin luottamushenkilönä Korson aluetoimikunnassa.

Haluan panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin, turvaamalla palvelut ja kehittämällä oikeudenmukaisuutta.

- Yhteiskunnallisen tasa-arvon, ekologisen viisauden, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ruohonjuuritason demokratian ja väkivallan vastaisen toiminnan puolesta
- Korson alueen koulut ja terveyspalvelut sekä kirjastotoiminta säilytettävä nykyisellä tasolla
- Vanhusten palveluita kehitettävä yksilön tarpeita vastaavaksi

AlueMetsola
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä61
Kielimuu
Demnati Karima
Sosionomi, lastentarhanopettaja; Myyrmäki
146

Demnati Karima

146

Sosionomi, lastentarhanopettaja

Olen uussuomalainen kolmen tytön äiti. Sosionomitutkintoni suoritin englannin kielellä Tampereen Ammattikorkeakoulussa. Oma äidinkieleni on arabia, toinen ranska. Puhun lisäksi englantia, suomea ja vähän saksaa. Olen toiminut lastentarhanopettajana viisi vuotta, nyt teen osa-aika töitä sosiaaliohjaajana. Lisäksi sydäntäni lähellä on vapaaehtoistyö ja muiden auttaminen.
Pyrin ensimmäistä kertaa valtuustoon. Haluan ja osaan auttaa vantaalaisia monissa asioissa. Suomi on minun toinen rakas maani, täällä olen voinut avata monia uusia ovia.
Erityisesti lapset ovat lähellä sydäntäni. Haluaisin mahdollistaa kaikille vantaalaisille lapsille turvallisen ja onnellisen lapsuuden.

AlueMyyrmäki
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Kielimuu
Diafouka Porelela
Opettaja; Hakunila
147

Diafouka Porelela

147

Opettaja

Minut on asetettu Vihreiden ehdokkaaksi Vantaan kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa 2017. Politiikassa haluan toimia vaalisloganini mukaan "Ihmisten ja monikulttuurisuuden puolesta". Valtuustossa tehdään päätöksiä nimenomaan kuntalaisia ajatellen. Siellä ei pidä ajaa pelkästään omaa tai oman viiteryhmän etua vaan sitä, mikä on kaikille kaupunkilaisille hyväksi. Tähän ajatteluun olen pyrkinyt ja pyrin jatkossakin perustamaan kaikki päätökseni.

Haluan olla tekemässä myös sellaista politiikkaa, joissa inhimillisyys on aina mukana. Siksi vaaliteemani käsittelevät koulutusta,monikulttuurisuuden kehittämistä, maahanmuuttajien kotouttamista, vanhuksien hyvää hoitoa, terveellistä rakentamista sekä virkistävää ympäristöä. Nämä kaikki ovat asioita, jotka koskevat meitä kaikkia tavalla tai toisella, eikä inhimillisyyden näkökulmaa pidä niissä missään unohtaa. Ei edes tiukan talouden aikana.

Jos koet, että minun hankkeeni yhteiskunnan hyväksi ajaa myös sinun etujasi, voit halutessasi tukea myös kampanjaani. Näiltä sivuilta löytyy linkki myös siihen.

AlueHakunila
Teemat Talous ja työ
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä34
Kielimuu
Eskolin Jori
Lean Manager, bloggari; Hämeenkylä
148

Eskolin Jori

148

Lean Manager, bloggari

Olen Perttelin metsistä kotoisin oleva kahden pienen pojan isä ja fantastisen vaimon omaava mies. Ammatiltani olen Lean Manager globaalisti toimivassa suuryrityksessä. Minä haluan edes vähän yrittää tehdä maailmasta paremman paikan, jotta pojalleni jäisi hyvä perintö ympärilleen ja sydämeensä.

Teemoja: koulu, varhaiskasvatus, työ, terveys, luonto, perusarvot ja hyvinvointivaltion puolustaminen.

Näitä asioita haluan vielä erikseen nostaa esille:
1. Terveet yritykset voivat maksaa tervettä palkkaa - ja yritysten on mahdollista olla terveitä. Yritykset ja koulutetut ihmiset ovat hyvinvointimme ydin, mutta ihmisten tulee elää palkallaan. Tämä on hyvin yksinkertaista ja hyvin haastava, mutta mahdollinen yhtälö.
2. Luonto ja maapallo. Olen metsästä kotoisin ja vain metsässä tunnen olevani todella kotona. Ja luonto on se, joka meille kaikille elämän antaa, jotenka ei unohdeta sitä.
3. Ihmisarvot ja niiden kunnioitus. Jos me alamme tinkimään ihmisarvoista ja rajaamaan ihmisiä eri kasteihin ja jos lopetamme heikoimmista huolehtimisen, olemme todella upottamassa länttä. Ja me tekisimme sen ihan itse.
4. Terveys on parasta terveydenhuoltoa. Minä olen leveyssuuntaan kasvavassa iässä oleva 104kg mies ja jos en ala elämään terveellisesti,tulen vielä kalliiksi ja mikä pahinta, en näkisi poikani menevän kouluun, valmistuvan yliopistosta ja siirtyvän Liverpooliin Jari Litmasen jalanjäljissä.
5. Suomi. Olen matkustanut miltei jokaisessa Euroopan maassa ja vieraillut sadoissa yrityksissä ympäri maailmaa - ja kyllä: Suomi on fantastinen, tasavertainen, tasa-arvoinen, rehellinen, vapaa, hyvin koulutettu, rehti ja yritteliäs maa. Ja minusta tästä maasta ja sen ihmisistä kannattaa edelleen pitää huolta!

AlueHämeenkylä
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä44
Kielisuomi
Häkkinen Outi
Opiskelijavaikuttaja; Jokiniemi
156

Häkkinen Outi

156

Opiskelijavaikuttaja

Olen 25-vuotias opiskelija ja lähdin ehdolle kuntavaaleihin saadakseni nuorten äänen paremmin kuuluviin päätöksenteossa. Minulle tärkeimpiä arvoja ovat yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet ja koulutus. Kampanjassani haluan nostaa esiin maksuttoman ehkäisyn nuorille, opiskelija-asumisen sekä homekoulut ja -päiväkodit.

AlueJokiniemi
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä27
Kielisuomi
Halme Elina
Filosofian maisteri, omaishoitaja; Korso
149

Halme Elina

149

Filosofian maisteri, omaishoitaja

Olen 37-vuotias vantaalainen, tyttäreni omaishoitaja, FM ja valmistuva psykologi. Olen toiminut viime vuodet tyttäreni omaishoitajana ja tästä kokemuksesta on virinnyt halu kehittää omaishoitajuutta sekä Vantaalla, että valtakunnallisesti. Omaishoitajuuden käytännöissä Vantaalla on epäkohtia, joihin haluan muutoksen. Lisäksi haluaisin ne lukuisat jo käytännössä omaishoitajana toimivat omaiset ja läheiset tietoisiksi siitä, että heidän tärkeä työpanoksensa on palkallista ja heillä on monia hyvinvointiin liittyviä etuuksia (mahdollisuus lomitukseen, terveydenhuoltoon sekä tapaturmavakuutukseen). Moni omaishoitajana toimiva ei ole tietoinen näistä mahdollisuuksista. Valtakunnallisesti omaishoitajuus tulee saada kuntien alta Kelan piiriin, mutta samalla on pidettävä huoli siitä, että omaishoitajien palkkiot eivät merkittävästi pienene. Tällä hetkellä omaishoitajuuden palkkiossa eri kuntien välillä vallitsee räikeä epätasa-arvo.

Työkokemukseni lasten, nuorten ja perheiden parissa on todistanut myös heidän etujensa ajamisen ensiarvoisen tärkeäksi. Yksinhuoltajana tiedän kokemuksesta kuinka tärkeitä ajoissa lapsiperheille suunnatut tukipalvelut ovat (esim. lapsiperheiden kotipalvelu ja perhetyö). Toimivilla ennaltaehkäisevillä tukitoimilla voidaan tehokkaasti ehkäistä turhia huostaanottoja, jotka ovat tutkitusti traumaattisia sekä koko perheelle. Tällä hetkellä Vantaalla kotiin suunnattuja tukipalveluja on jopa vaikeampi järjestää kuin ottaa lapsi huostaan. Tämä on järjetön epäkohta niin inhimillisesti kuin taloudellisesti ja lisää lasten ja perheiden syrjäytymisriskiä Vantaalla merkittävästi. Toivoisin, että tulevaisuudessa Vantaa näyttäytyisi lapsiperheille houkuttelevana asuinkuntana kyseenalaisen esimerkin sijaan.

Läheisillämme joita hoivaamme sekä lapsilla ja nuorilla on oikeus tasapainoiseen kasvuun sekä hyvään elämään Vantaalla. Ilman hyvinvoivia omaishoitajia ja perheitä tämä ei onnistu.

AlueKorso
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä38
Kielisuomi
Hämäläinen Soile
Lastentarhanopettaja; Metsola
157

Hämäläinen Soile

157

Lastentarhanopettaja

Olen Soile Hämäläinen, 36- vuotias lastentarhanopettaja Korsosta. Minulla on kaksi alle kouluikäistä lasta. Koulutukseltani olen sosionomi amk ja lastentarhanopettaja. Tällä hetkellä opiskelen sosionomi ylempi AMK-tutkintoa. Haluan olla tulevaisuudessa vaikuttamassa Vantaan päätöksentekoon ja tekemässä Vantaasta parempaa kaupunkia asua. Vaaliteemoinani on varhaiskasvatuksen tasapuolistaminen, siis subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen, koulujen ja päiväkotien sisäilma tutkimusten vaatiminen, kestävän kehityksen huomioiminen kaupungin päätöksenteossa ja julkisen liikenteen parantaminen.

AlueMetsola
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä37
Kielisuomi
Happonen Matti (sit)
Arkkitehti; Rajakylä
150

Happonen Matti (sit)

150

Arkkitehti

Terve!

Olen 61-vuotias arkkitehti Rajakylästä Itä-Vantaalta ja ensimmäistä kertaa ehdokkaana kuntavaaleissa. Olen aina pitänyt politiikan seuraamista ja äänestämistä tärkeänä osana kansalaisuutta. Olen viime aikoina havahtunut siihen, ettei kunnan luottamustoimissa päätöksentekoon osallistumista tule jättää vain poliitikoille ja puolueaktiiveille, vaan se kuuluu kaikille, jotka ovat halukkaita käyttämään aikaa yhteisten asioiden hoitamiseen. En ole kokenut itselleni luontevaksi sitoutua mihinkään puolueeseen, mutta olen mielelläni ehdolla Vihreiden listalla. Vihreiden ohjelma ja toimintatapa ovat lähimpänä sitä, minkä itse koen tärkeäksi: kansalaisten osallisuuden, aktiivisuuden, tasa-arvon ja yleisen hyvinvoinnin kehittäminen.

Kuten suuri osa vantaalaisista, olen muuttanut tänne asumaan muualta Suomesta. Olen asunut vaimoni kanssa Vantaalla nyt jo yli 30 vuotta ja saanut nähdä kaupungin kehittyvän harppauksin. Vantaalle on tyypillistä, että sen väestön kasvaa vahvasti, mikä yhdessä kaupungin erikoisen rakenteen kanssa luo haasteita poliittiselle päätöksenteolle. Vantaa on ollut hyvä kaupunki kasvattaa kaksi poikaamme, jotka ovat nyt jo aikuisia. Lapsille ja nuorille oli jo silloin kohtuullisen hyvät mahdollisuudet eri urheilulajien harrastamiseen. Seuroilta perittävät maksut urheilupaikkojen käytöstä on tärkeää pitää alhaisina, jotta urheilusta saatava hyöty ja ilo saadaan täysimääräisesti kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.

Oma yksityisyrittäjän elämäni on työn täyteistä, mutta onneksi tarpeellisen irtioton arjesta saa rentouttavissa harrastuksissa. Tällä hetkellä harrastan työväenopistossa kuorolaulua ja italian kielen opiskelua. Työväenopisto on ollut itselleni aivan korvaamaton palvelu ja jokaisella kaupungin asukkaalla on tietysti oma henkilökohtainen suosikkinsa kaupungin harrastustarjonnassa. Harrastusmahdollisuuksia tulee olla laaja-alaisesti ottaen huomioon myös uudet lajit. Panostukset hyvinvointiin säästävät myös kunnan talouden näkökulmasta pitkällä aikavälillä huomattavasti verovaroja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Pidän omakotitalossamme arkkitehtitoimistoani, jonka tehtävät ovat olleet pääasiassa asuinkerrostalojen, rivitalojen ja korjauskohteiden suunnittelua Vantaalle, Helsinkiin ja Espooseen. Ammattini vuoksi koen itselleni erityisen läheisiksi rakentamisen ja kaupunkirakenteen ongelmien ratkaisemisen, siis kiteytetysti asuinympäristömme viihtyvyyden, terveellisyyden, turvallisuuden ja ekologian kehittämisen, vanhojen lähiöiden virkistämisen ja etenkin lähipuistojen suojelun rakentamiselta sekä lähiliikuntamahdollisuuksien kehittämisen. Tiivistävä kaavoitus on usein välttämätöntä, mutta on harkittava tarkasti, ettei elinympäristön viihtyvyyttä ja toimivuutta uhrata asukaslukutavoitteiden saavuttamiselle. Asuinympäristöä on kehitettävä täällä jo nyt asuville. Kaupungissamme näen erityisen tärkeäksi kaupunginosien eriytymisen estämisen. Tähän voidaan vaikuttaa myös kaavoituksen ja rakentamisen keinoin.

Kaupunkirakenteen muodostuminen yksityisautoilun varaan on ajallemme tyypillinen ilmiö. Kaavoittamisessa tulee kuitenkin määrätietoisesti luoda vaihtoehtoista kehitystä, jossa asuinalueet eivät muutu pelkiksi nukkumalähiöiksi, joista matkataan muualle palveluiden luo. Tontteja muunneltaville monikäyttöisille liiketiloille tulee kaavoittaa tarkoituksenmukaisesti asuinalueille mahdollistamaan palveluja ja yritystoimintaa. Sote-ratkaisun konkretisoituessa on tärkeää, että terveydenhoidon julkiset lähipalvelut turvataan. Terveysasemaverkkoa ei tule karsia, koska palveluiden keskittämisestä saatavat säästöt eivät ole enää sen arvoisia, jos kuntalaiset joutuvat matkustamaan kohtuuttomia matkoja päästäkseen vastaanotolle.

Erityisen surullinen luku nykyrakentamisen historiassa ovat homekoulut. Kaupungin budjetin kannalta tilanne on valitettava, puututaan siihen sitten ennemmin tai myöhemmin. Korjaustarve on joskus hoidettava ja terveysongelmista koituva lisälasku voidaan välttää toimimalla nyt. Kouluissa tehtäviä korjauksia varten on syytä varata kiinteä määräraha budjettiin, jotta rakennustoimet voidaan aloittaa välittömästi. Meillä ei ole varaa rakentaa moneen kertaan, joten rakentamista on kehitettävä: valitaan jatkossa luotettavat urakoitsijat eikä sallita urakoiden ketjuttamista. Tarkennetulla valvonnalla taataan laatu. Väliaikaiset kouluparakit on tuotava koulun pihalle heti, kun ongelmia ilmenee. Terveydellä ei saa pelata!

Vantaan kaupunginvaltuutetut tekivät Vantaan Energian kokouksessa suljettujen ovien takana päätöksen Fennovoimaan sijoittamisesta. Tuen Vantaan Vihreiden ehdotusta siitä, että kaupungin omistamien yhtiöiden päätöksenteosta täytyy tehdä nykyistä avoimempaa, jotta vastaavanlaisia päätöksiä ei tulevaisuudessa tehdä kaupunkilaisten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa.

Fennovoima sisältää liian monia epävarmuustekijöitä. Lopulta vastuun kantajana ja laskujen maksajana toimii vantaalainen veronmaksaja tulevien vuosikymmenien aikana. Sitoutuminen Fennovoimaan tulee purkaa, sillä nopeasti kehittyviin uusiutuviin energiamuotoihin siirtyminen on jo tapahtumassa. Sähköä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän ja uusiin energiamuotoihin panostaminen antaa uraauurtaville suomalaisille teknologiayrityksille mahdollisuuden kehittää tarvittavia kokonaisratkaisuja. Suomella on jo huippuosaamista älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä ja teknologisissa ratkaisuissa, joilla kulutusjoustoja saadaan tasoittamaan kysynnän huippuja. On surkeaa, jos uusiutuvan energian luomat mahdollisuudet jätetään käyttämättä tukeutumalla vanhaan venäläiseen teknologiaan.

Elämme häkellyttävän teknologisen vallankumouksen aikakautta, jonka haluan otettavan vakavasti myös kaupungin päätöksenteossa. Näistä syistä olen ehdolla tämän kevään kuntavaaleissa.

AlueRajakylä
Ikä62
Kielisuomi
Hartikka Riitta (sit)
Tradenomi, järjestelmäasiantuntija; Lapinkylä
151

Hartikka Riitta (sit)

151

Tradenomi, järjestelmäasiantuntija

Koska haluan vaikuttaa asuinympäristöni kehittämiseen, päätin asettua ehdolle Vantaan kunnanvaltuustoon. Olen 49-vuotias kahden lapsen äiti, vaimo ja koiran omistaja. Koulutan työkseni asiantuntijaohjelmiston käyttäjiä sekä autan heitä erilaisissa järjestelmän käyttöön liittyvissä pulmatilanteissa. Ohjaan vapaa-ajallani joogaa ja ulkoilutan pientä koiraani Vantaan ihanassa luonnossa. Opiskelen hyvinvointivalmentajaksi, koska haluan edistää ihmisten onnellisuutta ja hyvää elämää.

Minusta Vantaa on mainettaan paljon parempi kaupunki elää. Siksi kaupunkia tulisi tietoisesti markkinoida ja myös kehittää siten, että Vantaalle muuttaminen tulisi haluttavaksi vaihtoehdoksi pääkaupunkiseudulla.

Ihmisten asuinympäristöllä voidaan vaikuttaa paljon ihmisten hyvinvointiin ja siksi minusta kaupungin tulisi kehittää asuinympäristöä siten, että se palvelisi parhaimmalla mahdollisella tavalla asukkaita. Joukkoliikenteen tulisi olla niin toimivaa, että se olisi todellinen vaihtoehto myös muille kuin juna-aseman välittömässä läheisyydessä asuville. Juna-asemia tulisi rakentaa sinne, missä asukkaita on. Esimerkiksi Lapinkylän asema tulisi rakentaa, koska se palvelisi paitsi sen välittömässä läheisyydessä asuvia, myös Seutulan ja Riipilän suunnasta kulkevia.
Kaupunkikulttuuria ja ihmisten yhteisöllisyyttä tulisi tukea erilaisin tapahtumin ja palveluin. Syrjäytymistä tulisi ehkäistä mahdollistamalla ihmisten tutustumisen toisiinsa paitsi tilaratkaisuilla myös järjestettävällä toiminnalla.

Kevyen liikenteen väylät tulisi suunnitella siten, että ihmisillä olisi esteetön kulku palvelujen äärelle sekä asuinalueille. Ikiaikaiset kulkureitit tulisi huomioida kevyenliikenteen väyliä suunnitellessa. Esimerkiksi Ruusumäentien yhteys Tikkurilan tielle ja pyöräilybaana Kivistöstä Myyrmäkeen tulisi toteuttaa ja Kivistön asemalle tulisi toteuttaa pyöräparkki, joka palvelisi myös baanaa pitkin kulkevia.

Vantaanjokivarren luonto tulisi nähdä rikkautena, jota tulisi vaalia. Sen varteen tulisi rakentaa kevyellä toteutuksella kulkureitit, jotka säästäisivät mahdollisimman hyvin luonnon monimuotoisuutta. Mallia voisi ottaa Vantaankosken ympäristöön rakennetuista poluista.

AlueLapinkylä
Teemat Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä50
Kielisuomi
Heiskanen Janne
Tiiminvetäjä, partiolainen; Kivistö
152

Heiskanen Janne

152

Tiiminvetäjä, partiolainen

Olen 23-vuotias karjalaislähtöinen nuorimies, nykyisin aktiivinen kivistöläinen. Työskentelen tiiminvetäjänä ja vapaa-aikani käytän partiossa, jossa johdan pääkaupunkiseutulaisen partion viestinnästä ja markkinoinnista. Olen myös Vantaan kirkkovaltuuston jäsen.

Vihreät valitsin puolueekseni, koska en ole valmis taistelemaan tasa-arvosta tai heikoimpien puolustamisesta puolueen sisällä. Olen vantaalaisena vasta 5-vuotias, mutta nuorikin sen ymmärtää: täällä on paras paikka elää. Vantaalla pääsen ulos luontoon, opiskelemaan, innostaviin työpaikkoihin, kokemaan yhteisöllisyyttä, asumaan turvallisesti, liikkumaan nopeasti, harrastamaan ja ihastelemaan kehittyvää kaupunkia. Me vantaalaiset olemme usein vähän vaatimattomia, emmekä välttämättä itse huomaa, kuinka hieno paikka meillä on elää. Haluan, että jokainen nykyinen ja tuleva asukas voi kokea kaupungistamme yhtä suurta ylpeyttä ja haluaa olla mukana tekemässä siitä entistä parempaa. Tulevaisuuden Vantaani on syrjäytymisen ehkäisyn edelläkävijä ja kestävään kaupunkikuvaan panostava.

AlueKivistö
Teemat Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä24
Kielisuomi
Helanen Markus
Ex-ammattijääkiekkoilija; Tikkurila
153

Helanen Markus

153

Ex-ammattijääkiekkoilija

Olen Markus, 40-vuotias ex-ammattijääkiekkomaalivahti. Olen ulospäinsuuntautunut, iloinen, huumorintajuinen ja oikeudenmukainen. Asun Vantaalla Tikkurilassa. Perheeseeni kuuluu vaimoni lisäksi lapset Miro 3v. ja Melina 15v. Valmistuin 2001 University of Massachusetts Amherstista, pääaineenani Urheiluhallinto. Opiskelu oli monipuolista aina tähtitieteestä urheilumarkkinointiin.

Yliopiston jälkeen olen työskennellyt kansainvälisissä sekä kansallisissa ammattijääkiekko-organisaatioissa, sekä pelannut Suomen maajoukkueissa. Viiden vuoden ammattilaisjääkiekkoilu päättyi loukkaantumiseen 2005 Lahden Pelicansissa. Elämäni muuttui sekunneissa ammattiurheilijasta arjesta selviytyjään. Pakotetun elämänmuutoksen takia oli hyväksyttävä uudet rajat omassa arjessa. Ammattiurheilijan psyyke on auttanut minua omassa kuntoutuksessa. Haluan oppia ja voittaa oli sitten kyse Afrikan tähdestä tai kitaran soitosta niin periksi en anna. Tosin olen huomannut, että tappiot ja epäonnistumiset kasvattavat parhaiten.

Vuonna 1998 olin ammattilaisjääkiekko seuran harjoituksissa ja valmentaja sanoi minulle, että katsotaan minkä arvoinen sinä Markus olet ja tehdään sopimus sitten sen mukaan. Tämä on mielestäni hieno esimerkki siitä, kuinka meillä jokaisella on oma arvo niin ammatissa kuin ihmisenäkin. Se miten omaa arvoa käyttää ja kehittää on sitten itsestä kiinni. Myönnän, että en ole vielä valmis pakkaus. Vaan haluan kehittyä ihmisenä, aviopuolisona, isänä, veljenä, ystävänä ja ehdokkaana joka päivä. Teemu Selänne on sanonut ”että kehitys loppuu tyytyväisyyteen”. Aina pystyy parantamaan. En muuten tehnyt sopimusta silloin sen seuran kanssa, vaikka seura tarjosikin muhkeaa diiliä. Halusin jatkaa opintojani sekä pelaaja uraani yliopistossa yhdysvalloissa.

Kun minua pyydettiin kuntavaaliehdokkaaksi Vantaan Vihreisiin niin en sitä epäröinyt. Näin sen kunnia-asiana olla mukana oman kaupungin ehdokkaana Vantaalla. Lähdin innolla ehdokkaaksi ja täysillä mukaan. Näytin haasteelle vihreää valoa. Teemat, jotka ovat lähellä sydäntäni: Lasten ja nuorten ohjattu liikunta, terveys-ja hyvinvointi ja sosiaalinen vahvistamien. Näiden teemojen osalta oma kokemukseni on kovaa. Blogissa kerron tarkemmin miksi lähdin kuntavaaliehdokkaaksi.

AlueTikkurila
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä42
Kielisuomi
Hietala Kalle-Pekka
Sosionomi AMK; Simonkylä
154

Hietala Kalle-Pekka

154

Sosionomi AMK

28-vuotias Sosionomi AMK ja työskentelen tällä hetkellä oleskeluluvan saaneiden pakolaisten kotouttamistyössä.

Suomalainen koulutus on maailman arvostetuinta ja sen vuoksi Vantaan kaupungissa on tärkeää, ettei koulutusta unohdeta ja koulutukseen panostetaan.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus: Pyrin siihen, että jokaisella on yhtäläiset mahdollisuudet onnistua sekä tulla välitetyksi. Mielenterveyspalveluiden kehittäminen on se haaste, johon tulevaisuudessa tarvitsemme ratkaisuja.

AlueSimonkylä
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä30
Kielisuomi
Huhta Jaana
Filosofian maisteri, yliaktuaari; Aviapolis
155

Huhta Jaana

155

Filosofian maisteri, yliaktuaari

Kaupunginvaltuutettu, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, Vantti Oy:n hallituksen jäsen, Historiatoimikunnan jäsen

Olen kolmen lapsen äiti ja kaupunginvaltuutettu. Viihdyn Vantaalla, Aviapoliksessa, jossa on aktiivinen yhteisöllisyyteen ja alueen kehittämiseen syttynyt naapurusto.

Seuraan elämää, maailmaa tarkasti ja pyrin osaltani ohjaamaan sitä hyväksi uskomaani suuntaan. Sulkeudun säännöllisesti myös kirjojen kanssa tarinoiden mielikuvitusmaailmaan, josta saa uusia ideoita ja oppii kaikenlaista. Olen erityisen kiinnostunut historiasta ja toisaalta tulevaisuudesta - jotka ovat samaa jatkumoa.

Lapset ja nuoret ovat tulevaisuus, joille meidän tulee jättää perinnöksi maapallo, jossa uskaltaa elää ilman suurempia murheita, pelkoa ja jossa pystyy suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Tehtävänämme on taata lapsille ja nuorille mahdollisuus elämään, jossa he pääsevät käyttämään täyttä potentiaaliaan lähtökohdista riippumatta.

Vantaalla on nyt virkeä meininki, kun muun muassa digitalisaatio, avoin data, pop up -mentaliteetti, kokeilukulttuuri ja uudenlainen yrittäjyys synnyttävät erilaisia mahdollisuuksia itsensä toteuttamiseen ja elättämiseenkin. Osallistun innolla pienyrittäjyyden aktivoimiseen ja mahdollisuuksien parantamiseen, ja olen yksi Aviapolis Businss Network -yhdistyksen perustajista.

Toki Vantaalla on paljon kaikenlaista kehitettävää ja parannettavaa. Koulujen sisäilma-asiat tulee saattaa kuntoon ja päivähoito palautettava samalle tasolle kuin mitä se oli ennen rajaavaa päätöstä. Erityisen huolissani olen myös koulusäästöjen vaikutuksista; etenkin ammattikouluista repiminen oli lyhytnäköistä politiikkaa. Koulutus on sijoitus!

Harrastan lukemisen ja omien tarinoiden kirjoittelun lisäksi joogaa ja taidoa, joiden avulla pysyn paremmin "tässä hetkessä" kiinni. Pendelöin päivittäin Kalasatamaan valtion virkatyöhöni - kelien mukaan - mutta mieluiten pyörällä.

En enää nykyään pidä poliittisroolillista blogia enkä erityisesti politikoi somessa. Ennemmin näen (poliittisen) vaikuttamisen osana kaikkea päivittäistä toimintaa: päätöksinä, toisten huomioon ottamisena ja konkreettisina toimina. Lisäksi käyn mielummin keskustelua, meili- tai messengerkirjoittelua ihmisten kanssa eri aiheista ns. samalla viivalla ja saman pöydän ääressä kuin poliitikon ja kommentaattorin rooleissa. Minulla ei myöskään ole vaalitiliä, enkä ota vaalilahjoituksia vastaan.

Kohtaan joka päivä paljon ihmisiä ja olen joka päivä uudesti yllättynyt ja iloinen siitä, kuinka hyviä tyyppejä suurin osa ihmisistä onkaan. Vaikka uutiset ja maailman tapahtumat välillä pistävätkin mielen matalaksi ja huolestumaan, niin en ole menettänyt ollenkaan toivoani ja uskoani tulevaan.

Kunnallisvaaleissa Vihreiden vaalisloganeissa korostuu sana yhdessä. Niin se vain on valtuustossakin: vain yhdessä saamme asioita aikaan.

AlueAviapolis
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä44
Kielisuomi
Järveläinen Sari
Diplomi-insinööri, instrumenttitestaaja; Myyrmäki
161

Järveläinen Sari

161

Diplomi-insinööri, instrumenttitestaaja

Olen Sari Järveläinen ja lähdin ehdolle puolustamaan hyvien palveluiden säilymistä ja yhdenvertaista Vantaata meille kaikille, jossa talous kunnossa ja mahdollisuus työllistää ihmisiä sekä suojella lähiluontoa rakentamiselta. Tarvitsemme panostusta erityisesti ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, mielenterveyspalveluihin, omaishoitoon ja vammaistukipalveluihin. Lisäksi ajan lähipalveluiden säilyttämistä kunnallisina palveluina lähellä vantaalaista esim. puolustamalla Martinlaakson terveysaseman säilyttämistä isojen yksiköiden sijasta.

Asun Myyrmäessä, Länsi-Vantaan sydämessä, avopuolisoni kanssa. Ulkoilutan koiraamme Raappavuoren alueella ja olen sitä mieltä, että kasvipalstat ja matonpesupaikka tulisi jättää rakentamatta, jotta Vantaan paras valtti, liikunnan ja ulkoilun harrastaminen lähellä kotia säilyisivät Myyrmäen alueella. Vantaalla on hyvä tahti rakentamisessa, mutta ulkoilu- ja harrastusmahdollisuudet asuntoalueilla tulee säilyttää. Vantaalle tulisi rakentaa kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja hyvien julkisten kulkuyhteyksien varsille, tekemättä kuitenkaan isoja
vuokra-asuntoalueita, vaan lomittain omistusasuntojen kanssa. Kotoisin olen Kanta-Hämeestä ja nyt olen 48-vuotias, yksityisessä yrityksessä instrumenttitestaajana työskentelevä työntekijä ja koulutukseltani olen tietotekniikan diplomi-insinööri ja valmistuin Porin Yliopistokeskuksesta vuonna 2003. Diplomi-insinöörikoulutus oli jatkoa Vaasan teknillisessä oppilaitoksessa suoritetulle sähköautomaatioinsinöörin tutkinnolle 1993.

Paikallispolitiikassa olen mukana Tikkurilan- ja Aviapoliksen Vihreiden sihteerinä ja muita harrastusjärjestöjä, joissa toimin, ovat Zetorin Kullanhuuhtojat, Suomen Moniääniset ry sekä Kannaksen Järveläisten kerho. Olen myös Suomen kennelliiton ja Hyvät Tuulet -yhdistyksen jäsen. Harrastan myös aktiivisesti liikuntaa käymällä kuntosalilla. Olen myös tukenut kuukausilahjoittajana Unicef-, Kirkon Ulkomaanapu- ja Amnesty-järjestöjä.

AlueMyyrmäki
Teemat Laadukkaat palvelut
Talous ja työ
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä50
Kielisuomi
Jormola Jukka
Maisema-arkkitehti; Korso
158

Jormola Jukka

158

Maisema-arkkitehti

Teknisen lautakunnan jäsen

Olen Jukka Jormola, maisema-arkkitehti Korsosta. Haluan edistää Vantaan kehitystä yhtenä Suomen ympäristömyönteisimmistä kaupungeista, esimerkiksi hulevesien hallinnassa. Olen voinut jo osaltani vaikuttaa siihen toimiessani kaupunkisuunnittelu- ympäristö- ja teknisessä lautakunnassa.

Ympäristörakentamisen laatua olisi kaupungissa kehitettävä luonnonmukaisemmaksi, jotta puroista ja joista saadaan entistä parempia kaloille ja asukkaille. Käynnissä olevassa Korson keskuspuiston kunnostuksessa on huolehdittava myös uhanalaisen meritaimenen elinoloista. Tikkurilan padon purkamisella voidaan myös Keravanjoesta saada arvokas vaelluskalajoki ja Vantaasta samalla kansainvälisesti tunnettu jokikaupunki. Joki-ja puronvarsia on kehitettävä viherkäytävinä, jotka mahdollistavat sekä eliöiden kulkemisen että kaupunkilaisten kävely- ja pyöräily-yhteydet.

Vantaan katurakennusohje tulee uusia siten, että kaikki katuvedet saadaan puhdistukseen kadunvarsien viherkaistoilla. Lentokentän tulee kiirehtiä siltä vaadittujen käsittelykosteikoiden rakentamista ja purojen kunnostusta. Teollisuus- ja liikealueille tarvitaan viivytyskosteikkoja, joilla estetään virtaamalisäykset puroissa. Kuntayhteistyöllä on huolehdittava, että naapurikaupungeista tulevat valumat eivät haittaa Vantaan vesistöjä.

Vantaan energian tulisi olla vastuullinen omistamansa vesivoimalaitoksen kehittämisessä Hiitolanjoella. Laatokan lohen lisääntymisalueiden laajentamiseksi Suomen puolelle tulisi Lahnasenkosken voimalaan rakentaa luonnonmukainen kalatie yhtiön esittämän teknisen kalatien sijaan tai luopua vähätuottoisen voimalan käytöstä osana kahden muun voimalan ratkaisuja.

Koulujen sisäilmakysymysten ratkaisemiseksi olisi tutkittava kokonaan muita ratkaisuja, jollainen voisi olla luonnonmukainen, painovoimainen ilmanvaihto. Sellainen on hyvällä menestyksellä käytössä Suomessa muutamassa koulussa, kuten Tampereen ja Tammisaaren steinerkoulussa. Myös Vantaan seudun steinerkoulun uudisrakennukseen sellainen on suunnitteilla. Vantaan kaupungin tulisi ennakkoluulottomasti tutkia vastaavan tekniikan soveltamista yhteistyössä steinerkoulun kanssa.

AlueKorso
Teemat Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä68
Kielisuomi
Joutsenlahti Juhani
Eläkeläinen; Hiekkaharju
159

Joutsenlahti Juhani

159

Eläkeläinen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen

Olen Juhani Joutsenlahti, eläkeläinen Hiekkaharjusta. Olen asunut yli 40 v. Vantaalla. Minulle tärkeintä ovat läheiset ja hyvät ihmissuhteet. Tässä iässä arvostan erityisesti terveyttä ja olen kiitollinen, että olen saanut elää näin pitkään terveenä ja harrastaa monipuolisesti liikuntaa. Toivon, että lapset ja nuoret löytävät liikunnan ilon ja että kaikilla on myös mahdollisuus toteuttaa itseään liikunnalla ilman talouden rajoitteita. Toki muutkin harrastukset ovat tärkeitä. Koulutus ja sivistys ovat kaiken perustana terveyden ja sosiaalisen vakauden ohella.

AlueHiekkaharju
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä69
Kielisuomi
Juurikkala Timo
Erityisopettaja, poliittinen sihteeri; Keimola
160

Juurikkala Timo

160

Erityisopettaja, poliittinen sihteeri

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen varajäsen

Olen ollut mukana Vantaan kuntapolitiikassa 25 vuotta, kaupunginvaltuutettuna, ryhmäpuheenjohtajana ja monissa muissa tehtävissä. Taustaltani olen erityisopettaja, mutta nykyään töissä vihreässä eduskuntaryhmässä poliittisena sihteerinä. Vuosina 2009-2011 toimin kansanedustajana.

Keskeiset vaaliteemani ovat luonnon- ja ilmastonsuojelu, lasten ja nuorten palvelut, syrjäytymisen ehkäisy ja Vantaan tulevaisuus.

Alkavalla vaalikaudella kunnat ovat suuressa muutoksessa, kun maakunnat (tällä näkymin) aloittavat toimintansa ja sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pois kuntien vastuulta. Kunnille jää tärkeitä koulutukseen, kaavoitukseen, kulttuuriin, liikuntaan ja elinvoimaan liittyviä tehtäviä.

Vantaan on huolehdittava siitä, että meidän varhaiskasvatuksemme, peruskoulumme ja toisen asteen oppilaitoksemme ovat laadukkaita. Koulutus tarvitsee puolustajansa. Varhaiskasvatusta on vahvistettava, peruskoulua on puolustettava ja amiksen keskeyttämisprosenttia alennettava. Kaikkein parasta syrjäytymisen ehkäisyä on se, että tärkeät peruspalvelut kuten koulutus ovat hyvällä tolalla.

Vantaalla vietetään 2017 lähimetsien vuotta. Metsät ja ylipäätään luontoympäristö ovat tärkeitä viihtyisyyden kannalta, ja siksi teemavuosi on hyvä ja tärkeä. Vantaa on tunnettu luonnonläheisyydestään, ja tästä vahvuudesta on pidettävä kiinni. Se tarkoittaa myös luonnon monimuotoisuuden vahvistamista.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan toimenpiteitä kaikilta ja erityisesti kunnilta. Vantaalla keskeisiä asioita ovat Vantaan Energian hiilenpolton lopettaminen ja joukkoliikenteen sekä pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen. Lipunhintoja alas ja lisää laadukkaita kevyen liikenteen väyliä!

Vantaa on tärkeä osa Helsingin metropolia, joka on Suomen vetovoimaisin alue. Kehäradan avaamisen jälkeen Vantaan kasvu on ollut nopeaa ja minusta niin pitää jatkuakin. Täällä tarvitaan paljon lisää asuntoja, jotta asumisen kalleus ei estä työpaikkojen täyttymistä. Kasvun hallinta on kuitenkin vaikea laji, ja haluan olla viemässä Vantaan tulevaisuutta ihmis- ja ilmastoystävälliseen suuntaan.

AlueKeimola
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä60
Kielisuomi
Kääpä Jaani
PR- & liiketoimintakehittäjä; Hakunila
176

Kääpä Jaani

176

PR- & liiketoimintakehittäjä

Olen monessa tulessa karkaistu ihminen ja uskon tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin, koulutukseen ja vapauteen. Minusta ainoa tapa jolla voimme olla oikeasti vapaita, on olla korkeasti koulutettuja. Meidän tulee olla valmiita kyseenalaistamaan päätökset sekä niiden tekijät, että toimeenpanijat. Tämä saadaan aikaan vain ja ainoastaan panostamalla koulutukseen, ei siitä leikkaamalla. Samoin minusta kunnan ja valtion tulee toimia kaikkien hyväksi, ei vain määrättyjen eturyhmien puolesta.

Olen liikuntavammainen sekä olen taistellut depression kanssa. Menetin jalkani taistellessani syöpää vastaan ja näin olen nähnyt terveyden hyvät puolet sekä ne huonot puolet, toimivuuden ja toimimattomuuden. Olen ollut töissä ja olen ollut pitkäaikaistyötön. Olen myös äitini omaishoitaja aina hänen kuolemaansa asti.

Minusta byrokratiaa pitää pienentää ja koska säästöjä joudutaan tekemään, tulee ne tehdä Könkkölän tyyliin. Siis ne jotka työtä tekevät tietävät miten voidaan tehdä säästöjä, miten helpotetaan heidän työtaakkaansa.

Itse lähdin politiikkaan suurimmaksi osaksi työttömyyteni takia. Minusta on järkyttävää se, miten työttömiä kohdellaan. Meiltä vietiin ihmisarvo, meiltä vietiin itsekunnioitus ja meitä syytettiin siitä, että meidät leikattiin kuluista pois. Vaikka kunnallistasolla ei voida asialle tehdä paljon, on siellä kuitenkin jotain, johon voimme vaikuttaa.

Samoin minua hirvittää tämä Sote. Onhan valtio napsimassa rusinat pullasta ja jättää kunnille velat maksettavaksi ja samalla vie ison osan siitä, miten niitä velkoja voidaan maksaa. Toinen Vantaan suurista ongelmista on edelleen rehottava korruptio sekä ne hyvät veljet. Minusta päätöksenteko pitää tehdä läpinäkyväksi ja mielellään tehtävä koko kaupungille erikoistilintarkistus.

Tällä hetkellä kaupunki on enemmän tai vähemmän varaton ja meitä, jotka saamme palveluita vielä, pidetään kuitenkin mahdollisina rikollisina. Kaupunkikortin ohjeet melkein syyttävät käyttäjää väärinkäyttäjäksi. Samoin täällä on todella vaikea saada omaishoitajan tukea, vaikka me omaishoitajat teemme kaiken vaikka ilmaiseksi, rakastammehan me omaisiamme.

Byrokratia käyttää meitä asukkaita surutta hyväksi, koulut lahoavat, palveluita leikataan, ihmiset eivät saa enää tukea elämäänsä. On oltava toinen tapa.

Sinä päätät.

AlueHakunila
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä42
Kielisuomi
Kallio-Ouvinen Marjukka
Tiimiesimies; Ruskeasanta
162

Kallio-Ouvinen Marjukka

162

Tiimiesimies

Olen 41-vuotias ekaluokkalaisen äiti ja asun perheeni kanssa Ruskeasannalla. Muutin Vantaalle vanhempieni kanssa vuonna 1990 ja kävin Tikkurilan lukion kirjoittaen ylioppilaaksi vuonna -94. Olen sen jälkeen asunut suurimman osan ajasta Vantaalla ja viimeisen 10 vuotta yhtäjaksoisesti. Myös työpaikkani sijaitsee Vantaan Viinikkalassa.

Sydäntäni lähellä ovat kulttuuri ja luonto sekä eläinten hyvinvointi. Osani haluan myös antaa lasten varhaiskasvatukseen ja koulutukseen sekä kannan huolta vanhusten arvokkaasta elämästä. Arvostan toimivaa kaupunkia ja sen palveluita, hyviä pyöräreittejä ja yksityisyrittäjien pieniä kauppoja ja kahviloita.

Olen mukana vapaaehtoisena apuna parissa ilmaismusiikkitapahtumassa, joita järjestämme talkoohengessä vuosittain ja yritän muutenkin auttaa sen minkä voin, jos apua jossain tarvitaan.
Uskon siihen, että minuun luotetaan ja että olen luottamuksen arvoinen sekä tunnistan myös omat vahvuuteni ja voimavarani. Kiitän tästä mahdollisuudesta ja tunnen ylpeyttä, että saan olla Vantaan Vihreiden ehdokkaana tulevissa kuntavaaleissa.

AlueRuskeasanta
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä42
Kielisuomi
Kananen Lauri
Suntio; Mikkola
163

Kananen Lauri

163

Suntio

Olen 27-vuotias korsolainen, jolle päätöksenteossa tärkeää on rationaalisuus, ihmisten tasa-arvoinen kohtelu ja ekologisuus. Uskon, että monimutkaisiin ongelmiin ei aina ole yksinkertaisia ratkaisuja, ja toivon sen näkyvän yhteiskunnallisessa keskustelussa.

AlueMikkola
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä29
Kielisuomi
Karhia Marjaana
Filosofian maisteri, suomen kielen ja viestinnän opettaja; Martinlaakso
164

Karhia Marjaana

164

Filosofian maisteri, suomen kielen ja viestinnän opettaja

Olen Martinlaaksossa asuva suomen kielen ja viestinnän opettaja. Urani aikana olen työskennellyt kaikilla kouluasteilla, myös päiväkodissa. Erityisalaani on maahanmuuttajille suunnattu koulutus. Viime vuodet olen opettanut ammattikorkeakoulussa ja työskennellyt erilaisissa koulutukseen ja työllistymiseen liittyvissä hankkeissa.

Minulla on kaksi aikuista lasta ja olen jo mummikin. Ehdokkaana olenkin hyvässä asemassa, koska pääsen jo perhepiirissä tarkastelemaan kotikuntaani kolmen eri sukupolven näkökulmasta. Perheeni kautta näen myös Vantaan erilaisten asumismuotojen arkea: poikani nuori perhe asuu omakotitalossa Kivistössä ja itse olen tyytyväinen kerrostaloasuja.

Harrastan kulttuuria laidasta laitaan ja olen teatteri- ja elokuvahullu. Lisäksi työmatkapyöräily ja polskiminen lapsenlapsen kanssa lähiuimahallissa tuovat energiaa ja iloa. Metsään täytyy myös päästä.

Vaikka olen kannattanut vihreitä liikkeen syntyajoista lähtien, tämä on ensimmäinen kertani ehdokkaana. Lähdin ehdokkaaksi mm. siksi, että minua huolettaa koulutuksen nakertaminen. Kunnissa on mahdollista tehdä päätöksiä, joilla kunnon koulutus turvataan valtiovallan leikkauksista huolimatta.

Erityisen huolissani olen ammatillisen koulutuksen, siis amiksen, tilanteesta. Myös aikuisten maahanmuuttajien koulutukseen pitäisi saada järkeä: pois poukkoilevista, lyhytnäköisistä ratkaisuista.

Kannatan Vantaan alueiden kehittämisen hyvää suuntaa: vahvat asuinalueet, joille on mahdollista järjestää palvelut. Haluan asua monenlaisten ihmisten naapurina. Siksi pidän tärkeänä, että Vantaalla jatketaan pyrkimystä monimuotoisiin alueisiin.

Kaikissa päätöksissä kuitenkin ympäristönsuojelun näkökulman pitäisi olla aina mukana. Minun äitinä ja isoäitinä täytyy ajatella tässä ja nyt, millaisessa maailmassa lapsenlapseni elävät seuraavat 50 - 80 vuotta.

Entä vaalilupaukset? Lupaan perehtyä asioihin ja lupaan kuunnella kuntalaisia ja suhtautua vakavasti niin heidän ideoihinsa kuin huoliinsakin. Nämä lupaukset voin pitää.

AlueMartinlaakso
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä63
Kielisuomi
Kari Antti
Diplomi-insinööri, kouluaktiivi; Sotunki
165

Kari Antti

165

Diplomi-insinööri, kouluaktiivi

Olen 39-vuotias 2 lapsen isä Vantaan Hakunilasta, Sotungista. Olen asunut perheeni kanssa Vantaalla vuodesta 2006 lähtien. 2008 löysimme uuden asuinpaikan pienen Sotungin kylän idyllisistä maalaismaisemista, Sipoonkorven kansallispuiston vierestä.

Vastaan Senaatti-kiinteistössä valtion kiinteistöomaisuuden kehittämisestä. Vastuullani on myös mm. Keski-Pasila asemakeskuksineen, asuin- ja tornialueineen, Hakunilassa tienpidon varikko, joka muuttuu kodiksi 900 uudelle asukkaalle ja Jokiniemen Keravajoen varren historiallinen osin suojeltu uusi asuinaluehanke. Kaupunkirakenteen muutosta asukkaiden hyväksi.

Lähdin ehdokkaaksi, koska olen huolissani valtuuston lapsiin kohdistuneista koululeikkauspäätöksistä ja niiden vaikutuksista lasten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja koulurakennusten kuntoon. Tämä kehitys on nähtävissä mm. Hakunilan alueella, jossa olen toiminut asukas-/kouluaktiivina vuodesta 2013 puolustaen alueen lähikouluja, -palveluja ja alueen eheyttä. Arvostan suuresti ruohonjuuritason asukastoiminnan alueelle luomaa yhteisöllisyyttä. Itse toimin aktiivisesti myös mm. Sotungin kyläyhdistyksessä, jossa toimin puheenjohtajana kyläläisten hyväksi ja teen laaja-alaisesti yhteistyötä eri toimijoiden mm. Vantaan luontokoulun kanssa.

Vantaalla alueiden eriarvoisuus on kasvamassa. Kehäradan ja Aviapoliksen myötä kaupungin investoinnit ovat keskittyneet ymmärrettävistä syistä radan varteen ja sen uusien asuinalueiden rakentamiseen. Jatkossa alueiden eriarvoistuminen tulee pysäyttää ja ottaa erityisesti huomioon myös muut kuin radanvarsien alueet. Potentiaalia vanhojen alueiden kestävän taloudenpidon mukaiseen kehittämiseen kuitenkin löytyy huomattavasti.

Yhdessä pystymme tekemään Vantaasta paremman kaupungin kaikille asukkaille, panostamaan perheiden, lasten ja asuinalueiden hyvinvointiin kunnioittaen samalla luontoa ja alueellista historiaa. Erityisesti koulutuksen puitteisiin ja tasa-arvoon panostamalla luodaan pohjaa kaupunkimme kestävälle pitkäjänteiselle taloudenpidolle.

AlueSotunki
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä41
Kielisuomi
Kauppinen Sirpa Siru
Ympäristötekniikan M.Sc., kouluttaja; Hämeenkylä
166

Kauppinen Sirpa Siru

166

Ympäristötekniikan M.Sc., kouluttaja

Kaupunginvaltuutettu

Olen ympäristötekniikan M.Sc, ympäristövastuun asiantuntija, kouluaktiivi ja kahden eloisan lapsen äiti. Olen ajanut poliitikkojen sidosten julkisuutta, homekoulujen korjausta, lastensuojelun resursseja, inhimillistä vanhustenhoitoa ja parempaa kuntoutusta, sekä vastustanut koulusäästöjä ja -lakkautuksia. Pyöräilyaloitteeni kirittää pyöräteitä ja turvallisia pyöräparkkeja. Olen Vantaan vanhempainyhdistyksen sisäilmatoimikunnassa ja harrastan mm. tanssia, kuvataiteita, lukemista ja ulkoilua.

KOULUT JA PÄIVÄHOITO KUNTOON
Joka viides poika syrjäytyy. Tukiopetukesta pihistellään, rauhattomuus syö opetusta ja väkivaltatilanteet ja koulupudokkaat lisääntyvät. Ylläpidän sivuillani koulujen kuntoraportteja. Sijaiskiellossa varhaiskasvatus muuttuu lasten säilömiseksi. Tehokkain tapa ehkäistä syrjäytymistä on taata laadukas varhaiskasvatus kaikille. Lastensuojelu on kriisissä ja perheiden tukeen tarjotaan ei-oota. Kokoomus ja SDP ovat pitäneet tuhoisaa talouskuria lapsille.

INHIMILLINEN VANHUUS
Tarvitaan aikaa kotipalveluihin, parempaa kuntoutusta sekä laitospaikkoja niitä tarvitseville. Suomessa käytetään vanhusten laitoshoidossa kolminkertaisesti lamaannuttavia lääkkeitä Ruotsiin verrattuna. Laitoshoitoa on muutettava kodinomaisemmaksi ja vanhusten on päästävä myös ulos - kahvilaan, kampaajalle tai sorsia bongaamaan.

SUHMUROINTI SEIS JA TALOUS KUNTOON
Aloitteestani poliitikkojen sidonnaisuudet ovat netissä, mutta se ei riitä. Kuntien omistamia yhtiöitä ei avoimuus koske, jolloin suhmurointi on helppoa. Rakentamisen oudot kustannukset tulee selvittää - Miksi 300 000 euron pukukoppi maksaa Vantaalla 2 miljoonaa? Vantaa tuhlaa hetihomeisiin rakennuksiin eikä rakennusfirmoilta vaadita takuukorjauksia. Kiinteistöomaisuus tuhotaan huonolla huollolla, pihistelyllä ilmanvaihdossa ja pitkittämällä vesivahinkojen korjauksia. Mm. Variston koulun katto vuosi 5 vuotta ennen korjausta.

AlueHämeenkylä
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä45
Kielisuomi
Kilpeläinen Jaakko
Tiedottaja; Itä-Hakkila
167

Kilpeläinen Jaakko

167

Tiedottaja

Olen aviomies ja kahden koiran isäntä Vantaan Itä-Hakkilasta. Vihreä politiikka kiinnostaa siinä määrin, että tulin joulukuussa 2016 valituksi Uudenmaan Vihreiden piirihallituksen jäseneksi ja pyrin nyt Vantaan kaupunginvaltuustoon. Erityisen kiinnostuksen kohteitani ovat päästöttömät energiamuodot, kasvisruoka ja muut ratkaisut ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Eläimillä on oikeuksia, ja luontoa pitää suojella.

Työskentelen tiedottajana järjestömaailmassa. Tätä ennen olen ollut toimittajana useissa lehdissä ja muutamalla radiokanavalla sekä markkinointitehtävissä. Kokemusta ja ymmärrystä on niin työsuhteisen kuin yrittäjänkin arjesta haasteineen.

AlueItä-Hakkila
Teemat Talous ja työ
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä37
Kielisuomi
Kivimaa Kalle
Tekniikan ylioppilas, ohjelmistosuunnittelija; Viertola
168

Kivimaa Kalle

168

Tekniikan ylioppilas, ohjelmistosuunnittelija

Olen 47-vuotias ohjelmistosuunnittelija Viertolasta. Työn ja harrastusten (erityisesti Suomen Punainen Risti, Vapaaehtoinen pelastuspalvelu ja Tikkurilan Teatteri) kautta näen Vantaan kunnallispolitiikassa erityisen tärkeäksi sen, että heikoimmassakin asemassa oleville järjestyy järkevä mahdollisuus työhön ja harrastamiseen. Vaikka sote-uudistuksen myötä kunnalta poistuisi sosiaali- ja terveyspalvelut, on tämän jälkeenkin kunnan tärkein tehtävä huolehtia siitä, että kunnassa on kaikkien hyvä asua.

AlueViertola
Teemat Talous ja työ
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä49
Kielisuomi
Kokko Hannu
Asianajaja, varatuomari; Tikkurila
169

Kokko Hannu

169

Asianajaja, varatuomari

Kaupunginhallituksen jäsen, varavaltuutettu

Olen asunut Tikkurilan alueella runsaat 60 vuotta, käynyt Viertolan ja Tikkurilan kansakoulua sekä kirjoittanut ylioppilaaksi Tikkurilan yhteiskoulusta. Lapseni ovat saaneet varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksensa Vantaan palveluista. Vanhempani on saatettu Vantaan ylläpitämissä hoivapalveluissa iäisyysmatkalle Tikkurilan seurakunnan avustuksella. Vantaa on kotikaupunkini ja haluan rakentaa siitä kaikille hyvän paikan elää ja kuolla. Pidetään vantaalaisista hyvä huoli.

Olen Helsingin maalaiskunnan musiikkiopistossa saanut laadukkaan perehdytyksen musiikkiin, Bio Grand on avannut silmäni elokuville, Hiekkaharjun urheilukenttä monipuoliselle liikunnalle. Olen pelannut jääkiekkoa TJV:ssä, jalkapalloa TiPS:ssa ja hoitanut hallintoa Vantaan TAFT:ssa. Tyttäreni kanssa Vantaan Uimarit tulivat lähelle sydäntä. VELMU:n toiminta on ollut tuttua sen perustamisesta saakka.

Ammatikseni olen runsaan 30 vuoden ajan huolehtinut asiakkaitteni oikeusturvasta. Ihmisten oikeudenmukainen kohtelu yhteiskunnassa on minulle hyvän yhteisön peruspilari. Se tarkoittaa sukupuolten tasa-arvoa ja erilaisten ihmisten yhdenvertaisuutta. Syrjintä ja kiusaaminen raunioittavat kaikkien hyvinvoinnin.

Osallistun Virtavesien Hoitoyhdistyksen toimintaan ja Vantaanjoen vesistön kunnostaminen on minulle tärkeää. Lapsuuteni avoviemäri on muuttunut Suomenlahden kärkijoeksi uhanalaisen taimenen lisääntymisalueena. Sen nousuesteitä tulee purkaa ja kutusoraikkoja rakentaa. Meillä on vähän vesistöjä, pidetään niistä hyvä huoli.

AlueTikkurila
Teemat Laadukkaat palvelut
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä62
Kielisuomi
Korhonen Ilona
Filosofian maisteri, projektipäällikkö; Hiekkaharju
170

Korhonen Ilona

170

Filosofian maisteri, projektipäällikkö

OIen kotoisin Pohjois-Helsingistä; lapsuuteni ja nuoruuteni olen viettänyt pääasiassa eri puolilla Puistolaa. Viimeiset noin 14 vuotta olen asunut Vantaan Hiekkaharjussa mieheni, yläkouluikäisen tyttäreni sekä löytöeläinhoitolasta tulleen omapäisen koiran kanssa.

Koulutukseltani olen kulttuuriantropologi ja olen työskennellyt kotoutumisasioiden parissa viimeiset reilun kymmenen vuotta. Nykyisin työskentelen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa projektipäällikkönä. Olen ehdolla kuntavaaleissa ensisijaisesti siksi, että olen huolissani yhteiskunnan eriarvoistumisesta.

Pidän erittäin tärkeänä kaikkien oikeutta työhön ja sen tuomaan osallisuuteen yhteiskunnassa. Pitkäaikaistyöttömyyden ja erityisesti ylisukupolvisen työttömyyden torjunta ovat asioita, joihin pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Työ on yksi tärkeimpiä välineitä köyhyyden ja syrjäytymisen torjumisessa. Köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovatkin mielestäni keskeisimpiä kunnan tehtäviä, ja molempiin tarvitaan uusia keinoja.

Lisäksi luonnon suojelu ja iImastonmuutoksen torjuminen ovat lastemme ja lastenlastemme kannalta yksi meidän sukupolvemme tärkeimpiä tehtäviä.

AlueHiekkaharju
Teemat Laadukkaat palvelut
Talous ja työ
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä50
Kielisuomi
Korpela Eeva-Liisa
Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, luontoharrastaja; Hämeenkylä
171

Korpela Eeva-Liisa

171

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, luontoharrastaja

Olen Pähkinärinteessä asuva 38-vuotias biologi, maataloustieteilijä ja asiakaspalvelun ammattilainen. Ehdokkaaksi lähdin, koska haluan rakentaa viihtyisää ja kestävästi kehittyvää Vantaata.

Vaaliteemani ovat luonnon monimuotoisuus, avoin päätöksenteko ja sujuva arki.

Ympäristökysymyksistä polttavimmat ovat ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Maankäytön suunnittelussa tulee huomioida luonnonvarainen lajisto, aina pientareiden perhosista metsien lintuihin. Tämä tapahtuu esimerkiksi luomalla viheryhteyksiä metsäalueiden välille sekä hoitamalla puistoalueita niiden monimuotoisuutta vaalien – eli ei vain yksipuolista nurmikkoa, vaan lisää niittykukkia, lahopuuta ja pörriäisiä. Monipuoliset viheralueet tarjoavat myös virkistysmahdollisuuksia ja tukevat vantaalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Lisäksi Vantaan tulee luopua kivihiilen ja turpeen poltosta energiantuotannossaan.

Haluan, että päätöksenteko on läpinäkyvää ja perustuu parhaaseen käytettävissä olevaan tietoon. Erilaiset selvitykset tulee saada avoimesti luottamushenkilöiden ja kuntalaisten käyttöön, ja esimerkiksi rakennusten kuntokartoituksia tulee teettää ajallaan ja tarpeen mukaan. Lisäksi kansalaisjärjestöjen huolenaiheita tulee kuunnella herkällä korvalla. Haluan, että tutkittua tietoa arvostetaan.

Sydäntäni lähellä ovat ympäristöasioiden lisäksi lapsiperheiden asiat, olenhan itsekin 2,5-vuotiaan pojan äiti. Tiukasta taloustilanteesta huolimatta varhaiskasvatukseen tulee mahdollisimman pian osoittaa lisää resursseja ja subjektiivinen päivähoito-oikeus palauttaa. Oikeuden rajaaminen uhkaa lasten tasavertaisuutta ja vaikeuttaa kokemukseni mukaan etenkin äitien asemaa sirpaleisessa työelämässä, tuomatta kuitenkaan kaivattuja säästöjä pitkällä aikavälillä.

Vapaa-ajalla liikun luonnossa ja toimin aktiivisesti Helsingin seudun lintutieteellisessä yhdistyksessä, Tringa ry:ssä. Tutkijantausta, järjestökokemus ja arjen ymmärrys antavat minulle hyvät valmiudet kunnan luottamustehtäviin.

AlueHämeenkylä
Teemat Laadukkaat palvelut
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä39
Kielisuomi
Kostilainen Anniina
Metsänhoitaja, pääsihteeri; Kartanonkoski
172

Kostilainen Anniina

172

Metsänhoitaja, pääsihteeri

Kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Olen ammatiltani metsänhoitaja, ja olen tehnyt lähes koko työurani metsäsektorilla. Ammatillisesti ja poliittisesti suurin vahvuuteni on neuvottelutaidoissa ja toisistaan poikkeavien näkemysten yhteensovittamisessa. Politiikassa ja elämässä minulle tärkeitä teemoja ovat lähiluonnon ja lähimetsien vaaliminen, laadukkaat palvelut, arjen hyvinvointi ja kestävän kehityksen kannalta tasapainoiset ratkaisut niin talouden, yhteiskunnan kuin ympäristönkin näkökulmasta. Kuntapoliittinen kokemus on opettanut minulle, kuinka tärkeää on tarkastella asioita riittävän pitkällä perspektiivillä. Tämän päivän päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.

AlueKartanonkoski
Teemat Laadukkaat palvelut
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä39
Kielisuomi
Kotiaho Tuulia (sit)
Kasvatustieteen maisteri, opettaja; Ilola
173

Kotiaho Tuulia (sit)

173

Kasvatustieteen maisteri, opettaja

Olen vantaalainen opettaja ja kahden yläkouluikäisen teinin äiti.

Minulle tärkeitä teemoja ovat koulutus ja päivähoidon laatu, elävä kaupunkikulttuuri ja hyvinvoiva ympäristö sekä toimivat kunnalliset palvelut.

Viime vuosien leikkaukset ovat kohdistuneet suurelta osalta sosiaali- ja terveyspaleveluihin ja koulutukseen. Kärsijöinä ovat olleet pääosin lapset, naiset ja ikääntyvä väestö. Mielestäni tämä leikkausten tie on nyt käyty läpi.

Vantaalla on sietämättömän paljon lapsia ja nuoria (ja tietenkin kunnan työntekijöitä) jotka viettävät päivänsä sisäilmaongelmaisissa päiväkodeissa ja kouluissa. Alati paisuvaan sisäilmaongelmaan on reagoitu hitaasti ja riittämättömästi. Nyt on tehtävä kaikki tarvittava puhtaan sisäilman takaamiseksi!

Haluan edistää vantaalaisen kaupunkikulttuurin kehittymistä. Vantaa on hieno kaupunki. Meillä on kattava rautatieverkosto, lentoasema, kulttuuri- ja liikuntapalveluita, kaunista rakennettua ja rakentamatonta ympäristöä sekä vanhaa kulttuurimaisemaa. Pidetään Vantaan kaikki alueet elinvoimaisina ja kehitetään yhdessä harrastusmahdollisuuksia ja kulttuuripalveluita. Myös julkisen liikenneverkoston kehittäminen olisi tärkeää, jotta autoton elämäntapa olisi Vantaalla realistinen vaihtoehto.

AlueIlola
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä49
Kielisuomi
Kurki Katri
Viherartesaani, yrittäjä; Ylästö
174

Kurki Katri

174

Viherartesaani, yrittäjä

Olen 43-vuotias neljän lapsen äiti ja yrittäjä. Kaupunkiympäristön vehreyttäminen ja se ylläpitö on sydämenasia jo työnikin puolesta. Aktiivisena liikkujana nautin Vantaan monipuolisista ulkoilumaastoista sekä liikuntamahdollisuuksista. Vantaalle tarvitaan uusi jäähalli ja osa kouluhankkeista etenee turhan verkkaisesti.

AlueYlästö
Teemat Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä45
Kielisuomi
Kuusela Minna
Arkkitehti, tutkija; Tikkurila
175

Kuusela Minna

175

Arkkitehti, tutkija

Kaupunginhallituksen varajäsen, kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, teknisen lautakunnan varajäsen, varavaltuutettu

Olen koulutukseltani arkkitehti ja toimin tutkijana sekä ammatillisena kouluttajana Työtehoseurassa. Vahvimpia osaamisalojani ja pääteemojani näissä vaaleissa ovat laadukas koulutus, hyvä kaupunkiympäristö ja lähiluonto sekä terveellinen ja kestävä rakentaminen ja asuminen. Ympäristönsuojelu, humanismi, yhteisöllisyys ja tasa-arvo ovat aina mukana kulkeneita perusarvojani. Olen yhteistyökykyinen ja laaja-alainen osaaja, joka ottaa haltuun nopeasti uusia asioita eikä provosoidu helposti. Vuosien aikana olen yhdistänyt työn, perhe-elämän monikkoperheen haasteineen ja iloineen sekä luottamustoimet. Samanlaisen mahdollisuuden haluan päättäjänä turvata muillekin. Tällä hetkellä toimin myös Tikkurilan ja Aviapoliksen Vihreiden puheenjohtajana.

Hyvä kaupunki arvostaa kaikkia asukkaitaan ja katsoo kaupungin kehittämistä myös pitkällä tähtäimellä, ohi yksittäisen vaaliperiodin. Kaupungissa on joka vaiheessa turvattava viihtyisän, ekologisen, turvallisen, tasa-arvoisen ja kaikille asukkaille esteettömän ja hyvän ympäristön syntyminen. Rakennetaan uutta laadukkaasti ja terveellisesti, ja korjataan kestävästi. Uusilla alueilla ovat tärkeitä vaihtelevat viheralueet, lähiliikuntapaikat ja toimiva joukkoliikenne. Valinnat vaikuttavat suuresti myös ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Jokaisen tasa-arvoinen oikeus laadukkaaseen koulutukseen kaikissa elämänvaiheissa on tehokkain keino auttaa jokaista löytämään oma paikka yhteiskunnassa. Aikana, jolloin eri ihmisryhmien väliset kuilut tuntuvat kasvavan, vaihtoehtoiset totuudet valtaavat alaa nostaen vihapuhetta ja epäluuloa ja monet on ajettu ahtaalle säästöillä, on tärkeää tukea heikoimpia, satsata ennaltaehkäisyyn, ja tukea yhteisöllisyyttä luovaa toimintaa.

Asun rintamamiestalossa Tikkurilan Viertolassa kolmen upean yläkoulu- ja lukioikäisen pojan, miehen ja kahden tyttökissan kanssa. Vapaa-aikanani käyn kuntosalilla ja suunnittelen maalausharrastukseni uudelleen elvyttämistä.

AlueTikkurila
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä50
Kielisuomi
Laakso Sari
Varhaisiän musiikinopettaja; Myyrmäki
177

Laakso Sari

177

Varhaisiän musiikinopettaja

Kaupunginvaltuutettu, monikulttuurisuusneuvottelukunnan jäsen, opetuslautakunnan varajäsen

Olen vantaalainen kaupunginvaltuutettu, kirkkovaltuutettu ja varhaisiän musiikinopettaja Vantaan musiikkiopistossa. Olen koulutukseltani myös erityislastentarhanopettaja. Minulla on kaksi mukavaa lasta ja kaksi ihanaa ja tärkeää lastenlasta.

Olen asunut Vantaalla yli 50 vuotta ja työskennellyt kaupungin palveluksessa yli 30 vuotta. Vantaan asiat ovat minulle tuttuja.

Kaikenikäisten vantaalaisten hyvinvointi on lähellä sydäntäni, mutta erityisen tärkeäksi koen laadukkaan varhaiskasvatuksen ja nuorten koulutuksen ja työllistymisen. Haluan tuoda lisää välittämistä Vantaalle. Arvostan meidän lähiluontoa ja kaupunkikulttuuria. Tavoitteenani onkin saada kaikille vantaalaisille hyviä harrastusmahdollisuuksia ja viihtyisä kaupunkiympäristö.
Minulla on näkemystä, kokemusta ja aitoa halua hoitaa vantaalaisten asioita. Luodaan yhdessä turvattu lapsuus, arvostettu vanhuus ja parempi huominen meille kaikille.

AlueMyyrmäki
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä59
Kielisuomi
Lahti Sirpa
Yrittäjä, kulttuurituottaja; Nikinmäki
178

Lahti Sirpa

178

Yrittäjä, kulttuurituottaja

Olen 37-vuotias yrittäjä ja kulttuurituottaja. Olen valmistunut maisteriksi Sibelius-Akatemian Arts Management ohjelmasta ja työskennellyt ennen oman yrityksen perustamista monissa kulttuurialan tehtävissä aina tiedottajasta toiminnanjohtajaan. Nykyinen työni yrittäjänä Marjatta & Kaisa Oy:ssä sisältää tiedottamista, markkinointia sekä erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien tuottamista.

Nautin kaaoksen hallitsemisesta ja miljoonien pikku asioiden pysymisestä käsissä. Kulttuurialan päätoimisena yrittäjänä, todellisena silpputyöläisenä ja pienten lasten äitinä huomaa sujuvan arjen merkityksen joka päivä. Kun arki pyörii vaivatta, jää aikaa perheelle ja harrastuksille. Sujuva arki kuuluu kaikille; joukkoliikenteen toimivuus, päivähoitoaikojen joustavuus, kauppa- ja kunnallisten palveluiden saatavuus kuuluvat sujuvan arjen kulmakiviin. Kunnan tulee huolehtia, että myös pätkätyöläisillä ja epäsäännöllistä työaikaa tekevillä on mahdollisuus kaikkiin palveluihin, merkittävimpänä lasten subjektiivinen ja joustava päivähoito-oikeus.

Haluan edesauttaa kaikkien ihmisten tasavertaista kohtelua ja mahdollisuuksia hyvään elämään. Meidän kaikkien on huolehdittava heikommista ja vähempiosaisista. Haluaa tehdä töitä sen hyväksi, että mahdollisimman moni suomalainen pääsisi nauttimaan kulttuurista ja että taidealan toimijoille saataisiin uusia työmahdollisuuksia niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Kunnan tulee huolehtia siitä, että kaikilla tulotasosta riippumatta on mahdollisuus nauttia kulttuurista eri muodoissaan. Sama pätee muuhunkin harrastustoimintaan, eikä näitä saa jättää yksin kolmannen sektorin vastuulle. Harrastan itse juoksemista ja maastopyöräilyä. Lisäksi nautin suuresti kaikesta luonnossa liikkumisesta retkeillen tai kameran kanssa kulkien. Jos perheeltä ja urheilulta jää vielä vapaa-aikaa, käytän sen kansanmusiikkiin, kirjoihin tai käsitöihin. Oman sujuvan arjen suunnittelussa myös ruoanlaitto ja ruokahävikkiin liittyvät asiat ovat lähellä sydäntä.

AlueNikinmäki
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä38
Kielisuomi
Lahtinen Pekka
Vientipäällikkö, agronomi (MMM); Martinlaakso
179

Lahtinen Pekka

179

Vientipäällikkö, agronomi (MMM)

Olen 36-vuotias maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja agronomi Vantaan Martinlaaksosta. Työskentelen globaaleilla markkinoilla vientipäällikkönä maatalouskomponenttien parissa.

Edustan puolueessa oikeistovihreää linjaa, ja olen ollut Vihreiden ja Agronomiliiton (Akava) jäsen jo useamman vuoden ajan. Minulle tärkeitä asioita ovat luonto, kestävä kehitys ja talouden tasapainotus pitkällä aikavälillä.

AlueMartinlaakso
Teemat Talous ja työ
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä38
Kielisuomi
Laitinen Elisabet
Kätilö, äiti; Jokiniemi
180

Laitinen Elisabet

180

Kätilö, äiti

Olen 31-vuotias vantaalainen, kätilö ja äiti. Lähdin mukaan kuntavaaleihin varmasti samasta syystä kuin moni muukin – haluan olla mukana uudistamassa vanhaa, luomassa parempaa, tuomassa toivoa!

Tärkeimpinä teemoinani on luoda entistä kattavampia ja monipuolisempia palveluita lapsiperheille sekä vauvaa odottaville perheille. Erityisesti matalan kynnyksen tukipalvelut lapsiperheille ovat se osa-alue, jota haluan parantaa ja laajentaa. Erittäin tärkeänä koen myös vauvaa vasta odottaville tai juuri lapsen saaneille suunnatut palvelut ja valmennukset – tästä yksityiskohtana esimerkiksi aiempaa laajemmat synnytys- ja perhevalmennukset sekä vauvaperheelle suunnattu, helposti ja nopeasti saatavilla oleva laadukas imetysohjaus.

Haluan tuoda lisää resursseja varhaiskasvatukseen ja turvata lasten hyvinvointia. Lasten hyvinvointi on asia, josta ei saa koskaan pihistää! Päiväkotiryhmiä tulisi pienentää ja sisäilmaongelmaiset päiväkodit ja koulut kunnostaa perusteellisesti. Lastenhoidontuen kuntalisää pitäisi myös edelleen maksaa siihen asti, että lapsi täyttää 3 vuotta, lisäksi subjektiivinen päivähoito-oikeus tulisi palauttaa. Kokopäiväisen päivähoitopaikan puute ei saa olla esteenä työ- tai opiskelupaikan vastaanottamiselle.

Haluan myös suojella ympäristöämme, jotta se säilyisi myös tuleville sukupolville. Haluan paremmat pyörätiet ja niille hyvän talvikunnossapidon. Haluan tasa-arvoa ja kaikille yhtäläiset mahdollisuudet seurata unelmiaan ja toteuttaa itseään, oli lähtökohta mikä tahansa. Haluan vihreämmän ja valoisamman tulevaisuuden, mieluiten jo tänään.

AlueJokiniemi
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä33
Kielisuomi
Laitinen Hanna-Leena
Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä; Koivuhaka
181

Laitinen Hanna-Leena

181

Yhteiskuntatieteiden maisteri, sosiaalityöntekijä

Olen
• syntynyt Kuopiossa 1985
• Tikkurilan ja Aviapoliksen Vihreiden jäsen
• yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaine sosiaalityö, sivuaineina yhteiskuntapolitiikka & hyvinvointi, sekä työelämä & johtaminen)
• suorittanut opintoja ulkomailla (University of Hertfordshire, Iso-Britannia, 2007)
• opiskellut liiketaloutta (Savonia-amk 2004-2005)
• sosiaalityöntekijä (Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys)
• aiemmin työskennellyt asiantuntijana kriisikeskuksessa sekä aikuisten, lapsiperheiden, rikoksilla oireilevien nuorten, vanhusten sekä pakolaisten- ja maahanmuuttajien parissa
• vapaaehtoissovittelija (rikos- ja riita-asiat, Vantaan sovittelutoimisto)
• entinen opiskelija, kahvilatyöntekijä, fotomyyjä ja promootiotyöntekijä
• veneilijä, mökkeilijä, kalastaja
• aktiivinen median ja etenkin somen seuraaja
• innokas reissaaja ja ruokakulttuurin ystävä (kala-kasvissyöjä vuodesta 1998)
• vaimo, kolmen kissan omistaja, ystävä, työtoveri

Olen hyvä tuleva kaupunginvaltuutettu, koska
- edistän tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta
- sosiaalialan ammattilaisena tiedän mitä ihmisille oikeasti kuuluu
- ajattelen, että jokainen kuntalainen on tärkeä ja jokaisen tarpeet vauvasta vaariin tulee ottaa huomioon päätöksenteossa
- luonto on minulle henkireikä; luonto sekä virkistysalueet pitää huomioida kaupunkisuunnittelussa
- haluan, että kuntalaiset saavat tukea varhain ja mahdollisuuksia annetaan
- toimintani perustana on perus- ja ihmisoikeudet sekä eettiset periaatteet (http://www.talentia.fi/files/558/Etiikkaopas_2013_net.pdf)
- olen diplomaattinen ja keskusteleva
- perehdyn asioihin ja olen aktiivinen
- Vantaa on kotini; täällä asun ja käyn töissä
- haluan kotikuntani kehittyvän parhaaksi kunnaksi asua ja elää!

Antamalla äänesi minulle, annat äänen:
1.) Hyvinvoivalle Vantaalle
2.) Varhaiselle tukemiselle ja uusille mahdollisuuksille
3.) Subjektiiviselle päivähoito-oikeudelle; Olen mukana #äänilapselle – kampanjassa.
4.) Oikeudenmukaiselle ja eettiselle päätöksenteolle
5.) Puhtaille metsille, viihtyisille virkistysalueille ja toimiville asuinalueille
6.) Hiilivapaalle Vantaalle: Allekirjoitin sitoumuksen (www.hiilivapaasuomi.fi )
7.) Innokkaalle ja tarmokkaalle kuntavaikuttajalle, jolla on arvot ja kokemus kohdillaan.

AlueKoivuhaka
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä33
Kielisuomi
Lindblad Christina
Yrityspalveluneuvoja, tradenomi; Hiekkaharju
182

Lindblad Christina

182

Yrityspalveluneuvoja, tradenomi

Vapaa-ajan lautakunnan jäsen, varavaltuutettu

Vantaalainen, ja ylpeä siitä! Päiväkumpu, Korso, Koivukylä, Hiekkaharju, Tikkurila: Olen kasvanut, opiskellut, tehnyt töitä sekä kasvattanut omia lapsiani näillä kulmin. Nämä rakkaat tienoot tunnen kuin omat taskuni.

Aikuisena ja 3 lapsen äitinä olen politiikassa mukana niiden puolesta, joilla ei äänioikeutta vielä ole.

Urheilu ja liikunta ovat aina olleet osa elämääni. Varavaltuutettuna ja vapaa-ajan lautakunnan jäsenenä olen saanut vaikuttaa alueen liikuntamahdollisuuksiin ja uudistanut liikuntajärjestöille annettavien avustusten ehtoja. Kaupungin varoja ohjataan entistä enemmän niin, että mahdollisimman moni lapsi voi harrastaa liikuntaa ympäristössä, joka inspiroi koettelemaan motorisia taitoja, hengästymään ja kokemaan liikkumisen riemun. Näin tulee olla jatkossakin.

Meidän vantaalaisten - sinun ja minun - tehtävä on turvata lapsille ja nuorille yhdenvertaiset palvelut lähtökohdista riippumatta. Vantaan tähänastiset varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja sosiaalipalveluihin, kuten lastensuojeluun tehdyt leikkaukset ovat arvovalinta, joka syrjäyttää osan lapsista jo elämän alussa. Kunnan päätösten on perustuttava pitkällä tähtäimellä hedelmää kantaviin ja säästöjä tuoviin tavoitteisiin, tutkimustietoon sekä lapsivaikutusarviointiin, ei tasetta kaunisteleviin pikaratkaisuihin, jotka paljastavat karun arvomaailman.

Teen työtä pääkaupunkiseudun taloyhtiöiden peruskorjausrahoituksen parissa. Vantaan rakennuksiin kohdistuu paljon korjausvelkaa, jota tiukassa taloustilanteessa koitetaan kiriä kiinni. Kiinteistökannassa on hyvin eri kuntoisia rakennuksia, joista osassa käyttäjät oireilevat voimakkaasti. Korjausmäärärahat tulee kohdistaa ensisijassa niihin rakennuksiin, joissa oirehditaan, kuten homekouluihin. Kuntalaisten, varsinkin pienimpien, terveys ja hyvinvointi on tärkeysjärjestyksessä ensimmäisenä.

Avoin päätöksenteko ja hyväveli-verkostojen romuttaminen tekee tulevaisuuden Vantaasta houkuttelevan ja menestyvän yhteisön, aktiivisen, iloisen ja tasapuolisen jokaiselle.

Christina: 6-, 9- ja 16-vuotiaiden lasten vanhempi, tradenomi, yrityspalveluneuvoja, varavaltuutettu, vapaa-ajanlautakunnan jäsen, Vantaan kirkkovaltuutettu, Tikkurilan seurakuntaneuvoston jäsen

AlueHiekkaharju
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä39
Kielisuomi
Lindfors Tuija
Kuvataideopettaja, ympäristötaiteilija; Rekola
183

Lindfors Tuija

183

Kuvataideopettaja, ympäristötaiteilija

Olen kolmen nuoren miehen äiti, kuvisopettaja ja aktiivinen ympäristötaiteilija Rekolasta. Asun vanhassa puutalossa ja olen perehtynyt pakonkin sanelemana kestävään rakentamiseen, sillä talomme on hirsitalo. Luonnonmukaiset rakennusmateriaalit ovat kestäneet jo lähes sata vuotta ja talossa on helppo hengittää. Olen opettajana huolissani kouluista, joissa sekä oppilaat että opettajat kärsivät sisäilmaongelmista. Voiko kestävä rakentaminen tuoda turvallisuuden takaisin kouluihin?

Olen huolissani koulusäästöistä, jotka käytännössä näyttäytyvät myös suurina luokkakokoina. Tällöin ei jokainen oppilas saa tarvitsemaansa yksilöllistä ohjausta riittävästi. Erityisiä oppijoita tulee tukea, sillä jokaisella oppijalla pitää olla oikeus kokea onnistumisia. Syrjäytymistä voi ehkäistä riittävällä kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä ja kunnan tulee ohjata riittävästi rahaa lasten ja nuorten tukipalveluihin.

Koulunsa päättävä nuori on elämänsä käännekohdassa. Tämä on mielestäni se vaihe, jolloin tukiverkoston pitää olla aukoton. Jatko-opiskelupaikkojen, tuetun työpaikan, pajamuotoisten opintojen ja kurssien on tavoitettava nuoret. Tuetut harrastusmahdollisuudet taiteen ja kulttuurin parissa lisäävät hyvinvointia ja voivat luoda yhteisöllisyyttä yhteisten projektien äärellä. Kannatan positiivista diskriminaatiota eli suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulee tukea heikompiosaisia siellä, missä on vaarana syrjäytyminen ja eriarvoisuus. Kannatan myös maksutonta joukkoliikennettä lapsille ja nuorille koulupäivän aikana.

Ympäristötaiteilijana kiinnitän huomioni luonnon monimuotoisuuteen ja haurauteen ja tarvittaessa otan kantaa teoksillani suojellakseni luonnon monimuotoisuutta. Pyrin pitämään hiilijalanjälkeni pienenä liikkumalla mahdollisimman paljon pyörällä tai kävellen.

AlueRekola
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä58
Kielisuomi
Linnainmäki Joel
Projektikoordinaattori; Pakkala
184

Linnainmäki Joel

184

Projektikoordinaattori

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, varavaltuutettu

Jokaisella on oltava perhetaustasta riippumatta tasavertaiset mahdollisuudet hyvään elämään. Tämä on politiikan tärkeimpiä tehtäviä. Olen Vantaan varavaltuutettu ja sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, sekä entinen Pekka Haaviston eduskunta-avustaja. Ajatuksia ja palautetta voit lähettää somessa tai sähköpostitse. Kadulla tavataan!

AluePakkala
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Ikä27
Kielisuomi
Luodeslampi Juha
Asiantuntija, taiteilija; Korso
185

Luodeslampi Juha

185

Asiantuntija, taiteilija

Olen korsolainen erilaisten ihmisten hyvinvointia kannattava monen eri elämänalueen kokemusasiantuntija. Haluan edistää kaikkien vantaalaisten hyvää elämää. Elämä sinänsä on monipuolista ja eri tavoin vaativaa, joten sellaista ymmärrystä tarvitaan hyvän elämän rakentamiseksi myös niissä asioissa joista kuntatasolla voidaan päättää.

AlueKorso
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä49
Kielisuomi
Luukkanen Kari
Merkonomi, työtön; Myyrmäki
186

Luukkanen Kari

186

Merkonomi, työtön

AlueMyyrmäki
Teemat Laadukkaat palvelut
Talous ja työ
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä39
Kielisuomi
Majanto Annukka
Senior Financial Controller, sisäilma-aktiivi; Leppäkorpi
187

Majanto Annukka

187

Senior Financial Controller, sisäilma-aktiivi

Vapaa-ajan lautakunnan varajäsen

Olen 40-vuotias taloushallinnon tradenomi Leppäkorvesta. Työskentelen controllerin tehtävissä ja perheeseen kuuluvat 3- ja 5-vuotiaat lapset, mies ja eläkeläiskissaneito. Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska uskon siihen, että yhteiskuntamme on juuri niin vahva, kuin sen heikoin lenkki. Siksi vahvempien tulee pitää huolta heikommista, erityisesti lapsista ja vanhuksista.

Lasten etu tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa, niin perheissä kuin julkisissa lainsäädäntö- ja hallintoelimissä. Lapsivaikutusten arviointi tulee ottaa osaksi päätöksentekoprosessia sekä kunnissa että valtakunnallisella tasolla. Lapsilla on oikeus terveeseen ja turvalliseen kasvuympäristöön, joten sisäilmaongelmat on saatava hallintaan kouluissa, päiväkodeissa ja liikuntapaikoissa. Lastensuojelun resurssit on turvattava. Investointi lasten hyvinvointiin on sijoitus kaikkien tulevaisuuteen.

Minulle tärkeää on yhdenvertaisuus ja se, että kaikella - ihmisillä, eläimillä ja ympäröivällä luonnolla - on yhtäläinen elämän arvo. Toisten kunnioitus ja elämän arvostus tulee näkyä niin kuntapolitiikassa kuin arkipäivän pienissä teoissa, kuten kierrätys, kulutuksen kohtuullistaminen, hajuste- ja kemikaalikuorman vähentäminen, hädässä olevan auttaminen – oli kyseessä sitten naapuri, tuntematon vastaantulija, yksinäinen eläkeläinen tai kovia kokenut maahanmuuttaja.

Vanhuksia ei saa hylätä laitoksiin tai koteihinsa selviytymään ilman riittävää ja ihmisarvoa kunnioittavaa hoitoa, vaan vanhuspalvelut on turvattava. Yhteisöllisyys estää syrjäytymistä, joten eri-ikäisten yhteisöasumista tulee tukea. Vanhuksilla on myös aikaa nuorille, joista monet saattavat jäädä nykypäivän kiireessä vaille kuuntelijaa.

Tärkein ohjenuorani elämässä on, että vähemmän enemmälle on parempi kuin enemmän vähemmälle. Hyvinvointi ei saa kasautua vain pienelle joukolle. Kohtuullisen hyvä elämä mahdollisimman monelle tuo tasapainoa, turvaa ja iloa yksilöille ja on myös yhteiskuntarauhan kannalta ainoa oikea vaihtoehto.

AlueLeppäkorpi
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä41
Kielisuomi
Mäkelä Mikko
Lastentarhanopettaja, kasvatustieteen maisteri; Varisto
192

Mäkelä Mikko

192

Lastentarhanopettaja, kasvatustieteen maisteri

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen, varavaltuutettu

Olen 42-vuotias paljasjalkainen vantaalainen ja työskentelen varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkönä Helsingin kaupungilla. Olen tehnyt pitkän uran lastentarhanopettajana ja minulla on kokemusta myös lastensuojelun tehtävistä. Olen aiemmin toiminut Vantaalla kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä ja jäsenenä vapaa-ajan ja asukaspalveluiden lautakunnassa sekä kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Tärkeimmät teemani liittyvät lasten ja perheiden hyvinvointiin, oikeudenmukaisuuteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn sekä elävän kaupungin rakentamiseen, jossa ihmisillä on hyvä olla ja jossa palvelut toimivat. Minusta on myös tärkeää, että nuorille taataan hyvät mahdollisuudet harrastaa ja toteuttaa itseään, myös muuten kuin vakiintuneiden toimijoiden, kuten urheiluseurojen, järjestämässä toiminnassa. Kaupungissa tulee olla monipuoliset kulttuuripalvelut ja myös ihmisten itse tuottamaa toimintaa. Perheeseeni kuuluu perulaissyntyinen vaimo sekä 7- ja 13-vuotiaat lapset.

AlueVaristo
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä44
Kielisuomi
Mäkinen Hanna
Insinööriopiskelija; Leppäkorpi
193

Mäkinen Hanna

193

Insinööriopiskelija

Olen Hanna Mäkinen, 28, ja asun Leppäkorvessa mieheni, kahden koiramme ja kissamme kanssa. Minulle tärkeitä arvoja ovat eläinten hyvinvointi, ihmisten välinen tasa-arvo ja vähemmistöjen oikeudet, lasten ja nuorten oikeudet, laadukas terveydenhoito ja koulutusjärjestelmä. Tavoitteeni on vaikuttaa oikeudenmukaisemman Vantaan puolesta.

Päätöksenteon on oltava läpinäkyvää. Kuntalaisten toiveita tulee kuulla herkin korvin ja heidän kannanottomahdollisuuksiaan parantaa entisestään. Tässä internetin keskustelupalstat ja sosiaalinen media tarjoavat hyviä mahdollisuuksia.

Palveluiden tulee olla lähellä ihmistä ja kaikkien saatavilla. Nykyistä terveyskeskus- ja kouluverkkoa ei tule karsia ja koulujen kunnostamiseen tulee panostaa. Mielenterveyspalveluiden tulee olla niitä tarvitsevien saatavilla.

Erityisryhmien, kuten vammaisten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen, sekä maahanmuuttajien erityistarpeet tulee huomioida päätöksenteossa. Myös eri ikäryhmät tulee huomioida tasapuolisesti.

Eläinten hyvinvointi tulee huomioida päätöksenteossa. Tuen koirapuistoista tehtyjä kuntalaisaloitteita ja julkisiin ruokailuihin lisää kasvispainotteisuutta ja kotimaista eläinystävällisempää tuotantoa.

Julkista liikennettä tulee parantaa ja tehdä siitä hyvä vaihtoehto jokaiselle liikkujalle. Poikittaisliikennettä Sipoon ja Espoon suuntiin tulee kehittää. Kannatan lämpimästi myös hiilivapaata Vantaata.

Vantaan talouteen ja työllisyyskehitykseen kaivataan uudenlaisia ratkaisuja ja toimintamalleja. Kunnan tuloja tulee pyrkiä lisäämään muulla tavoin kuin veroja nostamalla, esimerkiksi lisäämällä rahaa kunnalle tuottavien investointien ja toiminnan määrää. Samalla tulee hyödyntää tehokkaasti mahdollisuudet saada useampi vantaalainen palkkatyöhön tai yrittäjäksi.

AlueLeppäkorpi
Teemat Laadukkaat palvelut
Talous ja työ
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä30
Kielisuomi
Mäkynen Leila
Maskeeraaja, omaishoitaja; Havukoski
194

Mäkynen Leila

194

Maskeeraaja, omaishoitaja

Olen Leila Mäkynen ja haluan vaikuttaa kuntatasolla yhteisten asioiden kehittämiseen ja hoitamiseen. Kunnalliset päätökset, jotka koskevat lapsia, ikäihmisiä ja yhteiskunnan marginaalissa olevia, ovat minulle tärkeitä. Mielestäni Vantaan tulisi tarjota asukkailleen myös taloudellisesti toimivia palveluita ja puhtaan asuinympäristön. Uusiutuvaa energiaa tulisi hyödyntää ja kehittää. Lähimetsistämme tulee huolehtia ja jättää ne tuleville sukupolville asianmukaisesti hoidettuina ja arvokkaina virkistysalueina.

Olen ylpeä vantaalaisuudestani ja haluan oppia kuinka yhteisiä asioita hoidetaan. Yhteiskunnalliset asiat kiinnostavat varsinkin omien lasteni kautta. Monikulttuurinen ja erilaisuuden hyväksyvä kaupunki jossa kaikkien on hyvä ja turvallista asua on minulle tärkeää. Siksi haluan omalta osaltani olla Vantaasta sellaista tekemässä.

AlueHavukoski
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä54
Kielisuomi
Männikkö Ari
Myyntijohtaja; Ylästö
195

Männikkö Ari

195

Myyntijohtaja

Olen 43–vuotias sinivihreä kuntalainen ja katsellessani seuraavan sukupolven kasvua päätin tehdä jotain konkreettista Vantaan hyväksi. Näin voin joskus tulevaisuudessa sanoa lapsille yrittäneeni vaikuttaa asioihin tapahtumien vierestä katselemisen sijaan. Haluan myös näyttää esimerkkiä jälkikasvulle.

Itse uskon kestävän kehityksen tulevaisuuteen myös liiketoiminnassa ja mitä nopeammin otamme tämän tarkastelukulman mukaan myös kuntatalouteen, sitä nopeammin toivumme myös nykyisestä taloustilanteesta.

Vastustan voimakkaasti säästöjä esimerkiksi koululaisten kohdalla, koska se on meidän kaikkien yhteinen investointi tulevaisuuteen, missä seuraavien sukupolvien osaajat varmistavat puolestaan hyvinvointiyhteiskuntamme jatkumisen.

Vantaa on hyvä paikka asua ja ainaisen valittamisen sijaan pitäisi korostaa myös hyviä puolia. Se on myös halpa keino lisätä kunnan viihtyvyyttä. En usko verojen kiristykseen, koska kyllä 1,2 miljardin taloutta pyörittävän kunnan pitää sillä rahamäärällä kyetä huolehtimaan peruspalveluista.

Tarjotaan nuorille kuntalaisille hyvää suomalaista ruokaa ja asutaan kaikki viihtyisästi Vantaalla ja suunnataan yhdessä kohti tulevaisuutta.

Edelliset lauseet ovat ikää lukuunottamatta kopioita viime kuntavaalien esittelystä reilu neljän vuoden takaa. Viime kuntasvaaleissa vantaalaiset ääniharavat vaativat markkaa takaisin, eroa EU:sta ja maahanmuuton rajoittamista. Toivottavasti nyt äänestäjät ovat valveutuneempia ja äänestävät ehdokkaita, jotka tietävät asiat, joihin kuntavaaleissa voi vaikuttaa ja huolehtivat vaikkapa koulutus- ja terveyspalveluiden säilymisestä lähelläsi.

Asioiden tarkastelu myös hiukan pidemmällä tähtäimellä kuin viimeisen vihaisen twiitin tai somepäivityksen julkistamisen jälkeen varsinkin kuntataloudessa on valtuutettujen velvollisuus minkä pitää ulottua yli vaalikausienkin. Suurin osa asioista on hyvin ja mitään ei varsinaisesti ole rikki, päinvastaisesta lietsonnasta huolimatta. Keskitytään omaan kuntatalouteen ja asukkaiden hyvinvointiin ja jätetään kunnan ulkopuoliset asiat sitten valtakunnanpolitiikkaan mistä on taas omat vaalinsa tulossa parin vuoden kuluttu ja ollaan ylpeitä ja elämänmyönteisiä vantaalaisia!

AlueYlästö
Teemat Talous ja työ
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä44
Kielisuomi
Mannola Maximilian
Diplomi-insinööri, liikennesuunnittelija; Martinlaakso
188

Mannola Maximilian

188

Diplomi-insinööri, liikennesuunnittelija

Svenska kommittén (medlem)

Olen 46-vuotias, Helsingissä syntynyt, mutta vuodesta 2004 Vantaan Martinlaaksossa asuva kaksikielinen perheenisä ja diplomi-insinööri tie- ja liikennesuunnittelun alalta.

Olen toiminut pari vuosikymmentä liikennesuunnittelun konsulttina, kuten myös joukkoliikenteen ja pyöräilyn edistämisen parissa. Olen perehtynyt kestävien liikennemuotojen edistämiseen, eli liikkumisen ohjaukseen (engl. Mobility management) ja harjoittaisin sitä mielelläni myös päättäjätasolla. Autoilijatkin hyötyisivät siitä, että yhä useampi liikkuisi kestävämmillä liikennemuodoilla eikä ruuhkauttaisi pääteitä henkilöautoillaan.

Niille, joiden oma ääni kuuluu heikommin, on keskustelussa annettava tilaa. Luonnolla ei ole omaa ääntä, joten se on yksi tärkeimmistä tahoista, joita Vihreiden on puolustettava ja suojeltava. Samoin energiaratkaisujemme on oltava mahdollisimman ympäristöystävällisiä taistellaksemme ilmastonmuutosta vastaan. Vihreät pystyisi suuremmalla valtuustoryhmällä paremmin puolustamaan Vantaalla myös esim. päivähoito-oikeutta ja kouluja.

Jag är också en liberal kyrkopositiv kristen. Just nu är jag medlem i Vanda svenska församlings församlingsråd. Inom kyrkan förespråkar jag allmän reformvänlighet och vill förbättra särskilt sexuella minoriteters ställning. Därför är jag aktiv också i Kom alla -rörelsen (Tulkaa kaikki -liike).

Luonnossa liikkumisen lisäksi harrastuksiini kuuluvat esimerkiksi kaikenkielinen kevyt musiikki, Euroviisut ja karaokelaulanta. Samoin minua kiinnostavat historia ja poliittinen maantiede.

Jag är en stor språkvän, förutom svenska och finska talar jag flytande franska och engelska, god tyska och kan även grunder till vissa slaviska språk och spanska. I min barndom gick jag i fransk skola i både Helsingfors och Luxemburg.

Svenska och finska borde båda räknas som mina modersmål. Inom Vanda stads förtroendeuppdrag sitter jag i Svenska kommittén, som behandlar svenskspråkiga och tvåspråkiga ärenden.

AlueMartinlaakso
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä48
Kieliruotsi
Marjomaa Henri
Kriisinhallintaveteraani, sateenkaariperheenisä; Martinlaakso
189

Marjomaa Henri

189

Kriisinhallintaveteraani, sateenkaariperheenisä

Olen kolmekymppinen yhden lapsen ja kahden koiran sateenkaariperheenisä ja asun Vantaalla englantilaisen avopuolisoni kanssa. Opiskellessani yliopistossa Skotlannissa opin arvostamaan suomalaista osaamista ja tahdon olla mukana pitämässä yllä Vantaan hyvinvointia. Mottoni on " Yhdessä puhumme samaa kieltä". Vantaan väestö koostuu useasta sosioekonomisesta ryhmästä, perhetyypistä, kielitaustasta ja etnisyydestä. Kunnan tulevaisuuden kannalta on tärkeää taata kaikille ryhmille tasavertaiset palvelut: esimerkiksi varhaiskasvatuksen tarjonta on erityisen tärkeää pienituloisille- ja maahanmuuttajaperheille ja eläkeläiset jäävät usein perheellisten ja nuorten varjoon. Jokainen kuntalainen on tärkeä. Vantaa kaipaa pikaisesti uutta brändäystä joka houkuttelee etenkin työssäkäyviä nuoria. MyyrYork (Myyrmäki) on tässä jo edistynyt ja tämän kaltaista yhteisöllisyyttä kaipaa myös Korso ja muut kaupunginosat. Vain vantaalaiset voivat näyttää mitä kaupungilla on tarjota.

AlueMartinlaakso
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä31
Kielisuomi
Mattila Heli
Sosionomi AMK, lastentarhanopettaja; Kivistö
190

Mattila Heli

190

Sosionomi AMK, lastentarhanopettaja

Olen 31-vuotias nainen ja äiti Vantaan Kivistöstä. Olen koulutukseltani Sosionomi AMK ja työskentelen Helsingin kaupungilla lastentarhanopettajana. Perheeseeni kuuluu aviomies, vuoden ikäinen lapsi ja villakoira. Politiikka on kiinnostanut minua yli kymmenen vuoden ajan, josta kuusi vuotta olen ollut Vihreiden jäsen. Koen, että kaikessa toiminnassa tulisi kiinnittää huomiota ekologisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Olen ollut neljä vuotta paikallisen ammattiyhdistyksen hallituksen jäsen ja viime syksystä asti ammattiliitto Talentian valtuustossa. Vaikuttaminen on minulle tapa olla ja elää, sekä pysyä ajan tasalla yhteiskunnallisista asioista. Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan tehdä Vantaasta paremman kunnan elää. Minulle tärkeitä asioita ovat lähipalveluiden toimivuus, varhaiskasvatuksen laatu, sekä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien turvaaminen. Lähipalveluiden tulee helpottaa ihmisten elämää ja olla saavutettavissa ilman autoa. Joukkoliikennettä tulee kehittää kattavammaksi. Varhaiskasvatuksessa ryhmäkokoja ei saa kasvattaa, sijaisten saatavuus täytyy varmistaa, sekä päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmat kartoittaa ja korjata. Lapsille ja nuorille pitää järjestää mieluisia sekä kohtuuhintaisia harrastusmahdollisuuksia ja ajanviettotapoja.

AlueKivistö
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä32
Kielisuomi
Miessmer Petra
Restonomi, hostellijohtaja; Varisto
191

Miessmer Petra

191

Restonomi, hostellijohtaja

Olen 35-vuotias restonomi, 3-vuotiaan lapsen äiti ja yrittäjäperheen kuopus. Asun Vantaan Varistossa mieheni ja 3-vuotiaan poikamme kanssa. Minulle yhteisistä asioista välittäminen ja vaikuttaminen kasvoivat merkitykselliseksi jo lapsuudenkodissani. Tärkeimpiä arvoja minulle ovat yhteisöllisyys, heikompiosaisista huolehtiminen, osallisuuteen kannustaminen, sivistys ja tasa-arvo. Uskon, että toisistamme välittämällä ja yhdessä tekemälle voimme muuttaa Vantaata paremmaksi.

Tärkein tehtävä kunnilla on jatkossa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen toteuttajina. Varhaiskasvatukselle ja koulutukselle on annettava niiden ansaitsema arvo. Vantaasta on tehtävä houkutteleva investointikohde ja kotikunta taloutemme vahvistamiseksi ja laadukkaiden palveluiden rahoittamiseksi.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus on palautettava. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella voimme ehkäistä eriarvoistumista ja tukea elämässä tärkeitä sosiaalisia taitoja. Pienet ryhmäkoot on säilytettävä ja aikuisten suhde lapsiin laskettava ryhmäkohtaisesti niin, että suhdeluku pysyy koko päivän. Osa-aikatyön tekemiseen tulee kannustaa ja siten työn ja perhe-elämän yhteensovittamista helpottaa. Osa-aikaisuuden on oltava myös lasten päivähoidossa laadukasta.

Ennaltaehkäiseviin matalan kynnyksen palveluihin on taattava riittävät resurssit. Ongelmien ratkominen on kannattavampaa varhaisessa vaiheessa, kuin antamalla niiden kasautua ylitsepääsemättömiksi. Mielestäni lastensuojelusta leikkaaminen on lyhytnäköistä. Siihen on saatava riittävät resurssit ja toimintaa on tehostettava.

Vantaan palveluita tulee kehittää niin, että kunta houkuttelee yrityksiä ja osaajia asumaan, yrittämään ja investoimaan. Verotuloja on saatava lisää palveluidemme rahoittamiseksi. Pienyrittämistä ja itsensä työllistämistä kannattaa tukea.

Vantaan kunnallispolitiikasta tulee tehdä huomattavasti läpinäkyvämpää. Turhaa byrokratiaa tulee karsia ja prosesseja tehostaa kunnan hallinnon kulujen karsimiseksi.

AlueVaristo
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Ikä36
Kielisuomi
Nieppo Lauri (sit)
Muusikko, sijoituspäällikkö; Tikkurila
196

Nieppo Lauri (sit)

196

Muusikko, sijoituspäällikkö

Olen 32-vuotias syntyperäinen vantaalainen mies. Minulla on kaksi alakouluikäistä lasta, jotka asuvat luonani vuoroviikoin. Olen syntynyt Tikkurilassa, mutta kotoa muuttamisen jälkeen olen käynyt haistelemassa meininkiä monessa kaupunginosassa. Ensin Koivukylässä, sitten Korsossa ja lyhyempiä pätkiä ympäri Itä-Vantaata. Olen koulutukseltani ääniteknikko ja tein musiikkialan töitä vuosia omalla yritykselläni. Nykyisin olen päivätöissä vakuutusyhtiössä, mutta mielenkiintoisia musiikkiprojekteja teen edelleen jatkuvasti.

Minua häiritsee jatkuvasti koveneva ja kylmenevä asenneilmapiiri Suomessa, inhimillisyys pitää palauttaa päätöksentekoon!

Asetun ehdolle Vantaan Vihreiden riveistä sitoutumattomana. Minulle tämä tarkoittaa sitä, että allekirjoitan puolueen ohjelman ja suunnan, mutta toimin kuitenkin oman agendani mukaan ja tulen aina äänestämään omatuntoni, en puolueen linjan mukaan.

Olen kirjoittanut Facebook-sivuilleni (https://www.facebook.com/LauriNieppoVantaa/) pidemmän kirjoituksen ajatuksistani, käy lukemassa sieltä lisää!

AlueTikkurila
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä34
Kielisuomi
Niskakangas Touko
Opiskelija, siviilipalvelusmies; Päiväkumpu
197

Niskakangas Touko

197

Opiskelija, siviilipalvelusmies

Olen 18-vuotias, paljasjalkainen vantaalainen, joka on juuri valmistumassa lukiosta ja siirtymässä siviilipalvelukseen. Politiikka on kiinnostanut minua koko lyhyen elämäni ajan, ja ensisijaisena tavoitteenani on saada kaupunkimme nuoret osaksi julkista päätöksentekoa. Uskon, että meillä kaikilla on jotain arvokasta ja tärkeää sanottavana kaupunkiimme liittyen riippumatta siitä, kuinka vanhoja tai nuoria olemme.

Muita minulle tärkeitä asioita ovat muun muassa ympäristön hyvinvointi ja eläinten oikeudet. Julkisia päätöksiä tehdessä edellä mainittujen asioiden kunnioittamisen tulisi aina itsestäänselvyys. Luonnon lisäksi kaupungin tulee pitää huolta myös ihmisistään. Kaupunginosien epätasa-arvoistuminen on todellinen ongelma, johon tulee puuttua. En halua, että tulevaisuudessa hyvinvointi on Vantaalla kasautunut vain tietyille alueille toisten alueiden kärsiessä. Tätä tulee ehkäistä panostamalla tarjoamalla muun muassa nuorille monipuolisia ja helposti saatavilla olevia harrastusmahdollisuuksia.

Unelmieni Vantaa on siis ystävällinen luonnolleen ja tasa-arvoinen asukkailleen. Haluaisin myös, että Vantaan kulttuuritarjonta monipuolistuisi ja tulisi vielä helpommin asukkaiden saataville. Uskon, että tarjoamalla lisää mahdollisuuksia sekä taiteen tekemiseen ja siitä nauttimiseen kaupunki lisää sekä elinvoimaisuuttaan että asukkaidensa onnellisuutta.

Kaiken kaikkiaan uskon, että minulla on paljon annettavana Vantaan päätöksentekoon. Olen asunut Vantaalla koko elämäni ja nähnyt läheltä sen kauneuden joka kaupungissamme asuu ja ne ongelmat, joista Vantaa kärsii. Haluan, että tulevaisuudessa Vantaa on sellainen moderni, ympäristöystävällinen ja tasa-arvoinen kaupunki, josta voimme olla yhdessä ylpeitä.

AluePäiväkumpu
Teemat Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä20
Kielisuomi
Norrena Vaula
Pienyrittäjä, valtiotieteiden maisteri; Korso
198

Norrena Vaula

198

Pienyrittäjä, valtiotieteiden maisteri

Kaupunginvaltuutettu, valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja, opetuslautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan jäsen

Kouluaktiivi, koirankävelyttäjä, puutarhanhoitaja, joukkueenjohtaja, vaimo, äiti.

Aika tyypillinen äiti, vai mitä? Touhuaa kaikkea, minkä ajattelee olevan hyväksi seuraavalle sukupolvelle.

Olen tehnyt yhden uran markkinoinnissa, toisen lasten kanssa ja urheiluseurojen vapaaehtoistyössä, ja nyt kolmatta 'uraa' kuntapolitiikassa ja perheyrityksen hoidossa. Vihreissä olen pyörinyt Helsingissä 1990-luvulla ja Vantaalla 2008 alkaen. Kuntapolitiikkaan minut toi kiukustumiseni koulusäästöihin ja kehnoon talouden hoitoon kunnassa. Perustin Näpit irti koulusta- liikkeen 2012, kun Vantaalla aiottiin irtisanoa 100 koulunkäyntiavustajaa. Kuntalaispainostus toi tulosta silloin ja irtisanominen peruttiin.

Koko valtuustokauden on koulutaistelu jatkunut, epäonnistuneiden koulunlakkautusten ja huonosti hoidettujen sisäilmaongelmien takia.

Muita minulle tärkeitä teemoja ovat kaupungin taloudenhoito (ei mieluusti enää lisää velkaa, kiitos), palvelut ja yhteisöllisyys lähiöissä (kirjastot, kaupat, nuorisotalot jne) sekä kaupunkisuunnittelu – millainen on tulevaisuuden Vantaa? Koulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri.

Mieluusti jatkaisin työtä Vantaan valtuustossa. Äänestäjä saa minusta ahkeran, asioihin perehtyvän ja kantaa ottavan valtuutetun.

AlueKorso
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Ikä59
Kielisuomi
Nylén Tiina
IT-tradenomi, sovelluskehittäjä; Vierumäki
199

Nylén Tiina

199

IT-tradenomi, sovelluskehittäjä

Vantaan vihreiden nuorten puheenjohtaja, ympäristölautakunnan varajäsen

Olen 29-vuotias IT-tradenomi Korson alueelta. Teen tällä hetkellä töitä osa-aikaisena sovelluskehittäjänä pienessä ohjelmistoyrityksessä. Toimin tänä vuonna Vantaan vihreiden nuorten puheenjohtajana ja olen Vantaan Vihreiden hallituksessa. Olen myös Vantaan ympäristölautakunnan varajäsen ja Vihreiden nuorten ympäristötyöryhmän jäsen. Olen paljasjalkainen vantaalainen ja asunut Vantaalla lähes koko elämäni.

Valmistuttuani vuonna 2006 Tikkurilan lukiosta ylioppilaaksi opiskelin aluksi bioanalyytikkaa, mutta päätin vaihtaa alaa kiinnostuttuani enemmän IT-alasta. Valmistuin Lahden ammattikorkeakoulusta tietojenkäsittelyn koulutusohjelmasta kesällä 2015. Vapaa-ajallani tanssin balettia, jonka harrastamisen aloitin jo lapsena. Sen lisäksi harrastan chilin kasvatusta, vegaanista ruoanlaittoa ja järjestötoimintaa. Elämääni ilostuttavat kaksi liskoa ja kissa.

Haluan tehdä töitä sen eteen, että Vantaa siirtyisi mahdollisimman pian uusiutumattomista energianlähteistä uusiutuviin ja saavuttaisi hiilineutraaliuden. Vaalien jälkeen laadittavassa valtuustostrategiassa on asetettava tavoiteaikataulu kivihiilestä luopumiselle. Vantaan Energian kanssa pitää myös teettää selvitys uusiutuvien energianlähteiden mahdollisuuksista.

Haluan myös edistää nuorten seksuaaliterveyttä ja tarjota kaikille alle 25-vuotiaille nuorille maksuttoman ehkäisyn. Maksuttoman ehkäisyn on todettu lisäävän ehkäisyn käyttöä ja vähentävän raskaudenkeskeytysten määrää. Se tuo myös taloudellisia säästöjä, sillä ehkäisyn tarjoaminen nuorille on edullisempaa kuin ehkäisyn käyttämättä jättämisestä koituvat kustannukset.

Minulle on tärkeää, että Vantaa tarjoaa lapsille ja nuorille yhdenvertaista ja laadukasta koulutusta. Tämä tarkoittaa mm. vähemmistöjen parempaa huomioimista, moninaisuuden täydennyskoulutusta opettajille, erilaisten oppijoiden tukemista ja koulutuksen varmistamista kaikille nuorille.

AlueVierumäki
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä31
Kielisuomi
Pajunen Emmi
Tradenomi, varhaiskasvatusaktiivi; Kartanonkoski
200

Pajunen Emmi

200

Tradenomi, varhaiskasvatusaktiivi

Olen 34-vuotias kahden lapsen äiti Vantaan Kartanonkoskelta. Koulutukseltani olen tradenomi ja työskentelen järjestösektorilla. Lasten asiat, varhaiskasvatuksen merkitys lasten elämään ja oikeus turvallisiin ja sisäilmaltaan puhtaisiin päiväkoti- ja koulurakennuksiin ovat tulleet sydämen asiaksi. Haluan olla lasten ja varhaiskasvattajien ääni valtuustossa. Vantaan on käännettävä päätöksentekonsa suunta ja ymmärrettävä, että tulevaisuus on lapsissamme. Heiltä säästäminen ja leikkaaminen on lyhytnäköistä ja vahingollista politiikkaa, joka on jatkunut liian kauan. Olen myös huomannut, miten paljon avoimempaa päätöksentekoa vantaalaiset ansaitsisivat. Ei ole oikein, että kuntalaiset joutuvat taistelemaan esimerkiksi puhtaan sisäilman puolesta virkamiehiä vastaan. Kaupungin on oltava ihmisiä varten. Tähän haluan omalta osaltani vaikuttaa. Valitsin Vihreät, koska siellä ymmärretään lasten etu. Vihreät on myös puolue, joka haluaa rakentaa inhimillisempää Suomea, panostaa koulutukseen ja hyvinvointiin. Jos vaihtoehtoina on se, lähdemmekö inhimillisten ja kestävien uudistusten tielle vai jatkammeko kovien arvojen ja epäoikeudenmukaisten leikkausten tiellä, valintani ei ollut kovin vaikea. Keväällä voimme muuttaa päätöksenteon suuntaa yhdessä.

AlueKartanonkoski
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä36
Kielisuomi
Pajunen Sirpa
Toiminnanjohtaja, sairaanhoitaja; Keimola
201

Pajunen Sirpa

201

Toiminnanjohtaja, sairaanhoitaja

Kaupunginhallituksen jäsen, varavaltuutettu

Olen 56-vuotias sairaanhoitaja ja potilasjärjestön toiminnanjohtaja. Asun puolisoni kanssa Keimolassa vanhassa puukoulussa. Kolme aikuista lastani ovat jo lähteneet omille teilleen.

Olen ollut mukana kuntapolitiikassa jo yli 24 vuotta ja matkan varrella useissa luottamustoimissa, CV tältä uralta on pitkä. Tällä hetkellä olen kaupunginhallituksessa ja VAV Asunnot Oy:n hallituksessa.

Minulla on unelma Vantaasta, jossa voi tehdä työtä, tulla toimeen ja voida hyvin. Palveluita ei voi näivettää säästöillä. Erityisesti sydäntäni lähellä ovat heikoimmat, kuten ikäihmiset, lapset ja mielenterveysongelmaiset, ne joiden ääni ei kuulu. He tarvitsevat puolestapuhujan. Tavoitteenani on palveluverkon säilyminen ilman suurempia reikiä, joista ihminen voi pudota. Haastetta asettaa mahdollisen uuden sote-mallin tuleminen. Myös tässä mallissa on löydyttävä ihmisen kuljettava polku.

Vantaalaisen tulevaisuuden rakentavat lapset ja nuoret. On sulaa hulluutta kohdistaa leikkauksia lasten ja nuorten olosuhteisiin, koskevat ne sitten varhaiskasvatuksen tai koulujen henkilöstömitoitusta, ryhmäkokoja tai tilojen kuntoa.

Ikäihmisten ohella mielenterveyshäiriöiset tarvitsevat elämänsä tilanteiden sanottajaa. Tarvitaan turvallinen koti, työtä ja hoivaa. Tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen Vantaaseen kuuluu suvaitsevaisuus ja toisistaan huolehtiminen. Palveluiden ennakkoluuloton kehittäminen vaatii usein asennemuutosta.
Arkeen tulee kuulua ennaltaehkäisy, hoiva, hyvä ja turvallinen ympäristö, hyvin pelaavat joukkoliikenneyhteydet ja monipuolinen turvallinen asuntotuotanto - niiden hiljaisimpienkin arkeen.

Koen vahvuutenani tuoda arjen ääni muutoksen tuulissa.

Vaikuttamisen kohteeni:
- tasa-arvoinen ja yhdenvertainen kohtelu
- ennaltaehkäisy
- hoitoketjujen sujuvuus
- palvelujen asiakaslähtöisyys
- terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
- vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien mahdollisuus saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja
- ikäihmisen ja mielenterveyskuntoutujan mahdollisuuksien vahvistaminen vaikuttaa hänelle järjestettävien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan
- ikäihmisten kotihoidon varmistaminen
- omaishoidon vahvistaminen
- varhaiskasvatuksen ryhmäkoot
- koulujen ja päiväkotien kunto

AlueKeimola
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä57
Kielisuomi
Pentikäinen Henna
Lähihoitaja, MLL: Korso-Koivukylän hallituksen varapuheenjohtaja; Koivukylä
202

Pentikäinen Henna

202

Lähihoitaja, MLL: Korso-Koivukylän hallituksen varapuheenjohtaja

Olen 34-vuotias kahden tytön äiti Vantaan Koivukylästä. Työskentelen varhaiskasvatuksen tehtävissä sekä toimin Mannerheimin lastensuojeluliiton Korso-Koivukylän hallituksen varapuheenjohtajana. Aikaisemmin olen työskennellyt vanhustenhoidossa, vastaanottokeskuksessa ja lastensuojelun puolella. Asioita joita haluan nostaa esiin ovat lasten ja nuorten hyvinvointi, arjen vihreät arvot sekä päätöksenteon palauttaminen lähelle yhteisöämme. Haluan omalla työlläni olla palauttamassa meidän Vantaalaisten hyvinvointia koskevaa päätöksentekoa takaisin lähelle omaa yhteisöämme ja kiinnittää huomion takaisin ihmisiin poliittisen koneiston ulkopuolella. Haluan päätöksenteollani pitää yllä vihreitä arvoja luonnonläheisessä kotikaupungissamme. Haluan turvata omalla työpanoksellani lasten ja nuorten hyvinvointia. Varhaiskasvatus, ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö sekä nuorten mielenterveystyö unohtuvat helposti taloudellisen paineen alla. Nämä tärkeät meitä kaikkia koskettavat asiat tarvitsevat puolustajansa sekä riittävät resurssit.

AlueKoivukylä
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä36
Kielisuomi
Pitkänen Tuuli
Päihdetutkija, filosofian tohtori; Rekola
203

Pitkänen Tuuli

203

Päihdetutkija, filosofian tohtori

Arjen toimintakyky on yhteydessä hyvinvoinnin kokemukseen. Lähiympäristön ja palvelujen laadulla sekä mm. vertaistuen saatavuudella voidaan vaikuttaa toimintakykyyn. Elämänkaaren eri vaiheissa tarpeet ovat erilaisia, joten mm. lapsi- ja vanhuslähtöistä ajattelua tarvitaan päätöksen teossa jatkuvasti. Työssäni eri ikävaiheisiin liittyvien päihde- ja mielenterveysasioiden parissa olen todennut, että ihmisten välisen kanssa käymisen laatuun, erilaisuuden ymmärtämiseen ja toimiviin palveluihin panostaminen on keskeistä. Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perinnössä on paljon vaalittavaa. Digi ja muiden loikkien sijaan eteneminen harkituin askelin voi vähentää eriarvoistumiskehitystä.

Työn nykyistä parempi jakaminen on tärkeää ja erityisesti nuorten työmaailmaan pääsemistä tulee tukea. Niin kauan kuin työttömyysaste on korkea, on vaikea ymmärtää miksi pienten lasten vanhempia patistetaan täyspäivätyöhön. Perheiden pitää voida valita. Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostaminen vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Läheisten hoivaan panostavien vanhempien sekä omaishoitajien on tärkeä saada tukea ja arvostusta.

Huoli Itämeren tilasta toi minut mukaan Vihreään toimintaan kolmekymmentä vuotta sitten. Vantaalla olen asunut kaksi vuosikymmentä. Perheeseeni kuuluu puoliso, kolme teini-ikäistä ja katukoiran jälkeläinen. Perheen musiikki- ja urheiluharrastukset vievät suuren osan vapaa-ajastani. Itse laulan kuorossa ja uin, maauimala Tikkurilaan olisi tervetullut. Harrastuksiani olen joutunut sovittamaan terveyssyistä, isot selkäleikkaukset ovat opettaneet paljon palvelujärjestelmästä ja arjen selviytymisestä.

Kansainväliset asiat kiinnostavat. Olen aiemmin tehnyt opettajan töitä sekä maahanmuuttajatyötä Vantaalla ja asunut useammassa maassa. Erilaisuus on voimavara. Pidetään toisistamme huolta ja panostetaan meidän kaikkien hyvinvointiin.

AlueRekola
Teemat Laadukkaat palvelut
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä54
Kielisuomi
Priha Rauli
Ohjelmistoasiantuntija, digityömies; Rekola
204

Priha Rauli

204

Ohjelmistoasiantuntija, digityömies

(see below for summary in English)

Olen 40-vuotias IT-alalla työskentelevä perheenisä Rekolasta. Perheeseeni kuuluvat vaimo, alakouluikäinen tytär sekä ”Ryhmä Hau"" eli kolme mäyräkoiraa.

Vaaliteemojani ovat työpaikkojen luonti ja elinkeinotoiminta yleisesti, vanhojen lähiöiden kehittäminen sekä ennaltaehkäisevä sosiaalityö.

TYÖPAIKAT JA ELINKEINOTOIMINTA

Kaupungin talous saadaan parhaiten kuntoon luomalla Vantaalle lisää yksityisen sektorin työpaikkoja. Työllisyysasteen kasvaessa työttömyysmenot vähenevät, jolloin niistä säästyvä raha voidaan käyttää vantaalaisten palveluiden parantamiseen koskematta kunnallisveroprosenttiin. Yritysten sijoittumista Vantaalle on edistettävä erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten osalta. Työpaikkaomavaraisuus nousuun!

LÄHIÖIDEN KEHITTÄMINEN

Radanvarren vanhoja asuinalueita on parannettava eriarvoistumiskehityksen katkaisemiseksi ja kaupungin houkuttelevuuden lisäämiseksi.

ENNALTAEHKÄISEVÄ SOSIAALITYÖ

Sosiaali- ja terveyspalveluissa painotusta tulee siirtää ongelmien hoitamisesta ongelmien ennaltaehkäisemiseen, ja resursseja lisättävä. Syrjäytymiseen on puututtava jalkautumalla tekemään sosiaalityötä sinne, missä ihmiset ovat. Erityisesti nuoret ovat kohderyhmä, jossa pienellä lisäpanostuksella voidaan saada paljon hyvää aikaan.

In English:

I’m a 40 year old IT professional from Rekola. Our family consists of wife, daughter and our three dogs.

My campaign themes are the creation of more jobs, improving the older suburbs, and preventive social work.

The economy of the city can be improved best by fostering the creation of more local private sector jobs in Vantaa. With the increasing employment rate the unemployment costs will go down, and the saved money can be spent on improving the services provided by the city without having to increase taxes.

Old suburbs must be improved to stop the growing inequality and to make the city more appealing to new taxpayers.

Social services must place more focus on preventive work.

AlueRekola
Teemat Laadukkaat palvelut
Talous ja työ
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä41
Kielisuomi
Raitanen Taina
Toimistotyöntekijä ; Korso
205

Raitanen Taina

205

Toimistotyöntekijä

Olen kolmen lapsen äiti sekä ihanan 6-vuotiaan Tomas-pojan mummi. Toimin koripalloseura Rekolan Urheilijoiden taloudenhoitajana sekä johtokunnan jäsenenä.

Olen ollut vuosikausia yksinhuoltaja ilman minkäänlaista tukiverkostoa. Joten yksinhuoltajien asiat ovat lähellä sydäntäni. Lisää tukiperheitä/-henkilöitä, kotipalveluita , taloudellista tukea lasten harrastuksiin.

Yksi tärkeä teemani on nöyryyttävien leipäjonojen poisto. On todella hyvä, että kaupat antavat ns viimeisen päivän tuotteet hyväntekeväisyyteen, eivätkä heitä niitä roskiin. Mutta tämän ilmaisen ruoan jakamisen tulisi tapahtua niin. ettei ihmisten tarvitsisi tuntikaupalla jonottaa kadulla säällä kuin säällä.

Lasten harrastustoiminnan kustannukset, ainakin urheiluharrastusten, ovat nousseet vuosi vuodelta. Nyt moni pienituloisen perheen lapsi jää harrastusten ulkopuolelle.Kaikille lapsille pitäisi taata mahdollisuus harrastamiseen.

AlueKorso
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Kielisuomi
Rämö Eve
Perhetyöntekijä; Korso
211

Rämö Eve

211

Perhetyöntekijä

Vantaan Vihreiden puheenjohtaja, opetuslautakunnan jäsen, varavaltuutettu

Sydän. Järki. Tahto.

Olen 33-vuotias vantaalainen, aktiivinen inhimillisyyden ja tasa-arvon puolustaja. Olen koulutukseltani sosionomi-kirkon nuorisotyönohjaaja ja työskennellyt monipuolisesti sosiaalialalla, erityisesti lastensuojelussa, lasten, nuorten ja perheiden parissa. Empatia, toisista huolehtiminen ja oikeudenmukaisuus ovat minussa myötäsyntyisiä ominaisuuksia. Haluan puhua heidän puolestaan, joiden oma ääni ei kanna.

Kampanjani pääteemoja ovat lasten ja perheiden hyvinvointi, lastensuojelun riittävät resurssit, hyvä koulutus ja terveet rakennukset. Varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden rajaus tulee poistaa ja kaikkia lapsia kohdella yhdenvertaisesti. Tämän lisäksi on tärkeää pitää lähiluontomme elävänä ja tarjota riittäviä ja edullisia harrastusmahdollisuuksia niin vantaalaisille lapsille kuin aikuisillekin. Vantaan tulee myös pitää parempaa huolta työntekijöistään ja pitää kiinni hyvistä käytännöistä siirryttäessä soteen.

Päätöksenteossa pidän tärkeänä sitä, että se on aidosti avointa ja demokraattista ja että siihen voi vaikuttaa. Päätöksenteko ei saa karata liian kauas käytännön tasosta. Lautakuntien ja hallitusten kokouksien tulisi olla entistä laajemmin avoimia. Kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia tulee lisätä ja esimerkiksi kuntalaisaloitteiden käsittely siirtää lautakunnista valtuustolle.

Asun Korsossa puolisoni ja kissojeni kanssa. Olen aktiivinen kotikissaharrastaja ja luonnon ystävä, joka viihtyy vapaa-ajallaan metsässä vaeltaen ja sienestäen. Rakastan rinkka selässä matkustamista niin Suomen Lapissa kuin etelän lämmössäkin. Eläinten ja luonnon hyvinvointi ovat minulle luovuttamattomia perusarvoja joiden hyvinvoinnin puolesta haluan taistella.

AlueKorso
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä35
Kielisuomi
Rämö Tuukka
Logistiikkatyöntekijä, luottamusmies; Korso
212

Rämö Tuukka

212

Logistiikkatyöntekijä, luottamusmies

Vähemmän W-mäinen Vantaa. Olen 31-vuotias vantaalainen, ahkera kulttuurin kuluttaja sekä inhimillisyyden puolestapuhuja. Olen koulutukseltani ylioppilas, mutta olen työskennellyt jo 10 vuotta logistiikka-alalla sekä rakennusalalla. Toimin myös tällä hetkellä työpaikallani niin luottamusmiehenä, varapääluottamusmiehenä sekä varatyösuojeluvaltuutettuna.

Parempia puolia minussa ovat suorapuheisuus, objektiivisuus, rationaalisuus sekä loistava huumorintaju. Haluan tuoda kampanjassani esille niiden ihmisten äänet, jotka usein jäävät kuulematta. Tavoitteenani on saada Vantaan päihde- sekä mielenterveyspalvelut vastaamaan nykypäivän tarpeita, koska nykyinen malli ei mielestäni toimi enää 2010-luvulla. Tästä syystä useat päihde- tai mielenterveyskuntoutuksesta pääsevät ihmiset eivät saa tarpeeksi tukea uuden elämän aloittamiseen, ja näin useat heistä päätyvät uuteen kierteeseen. Vaihtoehtoisesti voimme panostaa ihmisen kuntouttamiseen ja näin saada ihminen takaisin työelämään, joka tuottaa veroja kunnalle.

Kampanjoin myös ahkerasti kulttuurin puolesta. Pidän erityisen tärkeänä, että kotikunnallani on riittävästi mahdollisuuksia ja paikkoja kulttuurin tarjoamiselle. Näin ollen pidän kirjastoja, museoita ja teattereita erittäin tärkeinä, kuntalaisilla tulee olla saatavilla kulttuuripalveluja niin ikään, sukupuoleen tai taloudelliseen tilanteeseen katsomatta. Olen kuluttanut suuren osan nuoruudestani kuntani puistoissa ja ulkoilualueilla. Pidänkin erityisen tärkeänä taata kuntalaisille tarpeeksi mahdollisuuksia liikuntaan ja virkistäytymiseen lähialueilla. Ihminen tarvitsee hyvinvoivan lähiympäristön tukemaan omaa hyvää oloa.

Päätöksenteossa minulle merkitsee eniten objektiivisuus, riippumattomuus sekä läpinäkyvyys. Olemme jo liian kauan antaneet poliittisen päätöksenteon karata enemmän oman edun tavoitteluun kuin demokraattiseen keskusteluun ja pohdintaan.

Olen kotoisin Korsosta, jossa olen asunut suurimman osan elämästäni. Harrastuksiini kuuluvat mm. valokuvaaminen, voimailulajit, vinyylilevyjen kerääminen ja kuuntelu sekä videopelaaminen Käyn paljon matkoilla niin Suomessa kuin kauempana. Rakastan tutkia paikallista luontoa ja kulttuuria, oli kyse sitten Lapista tai Laosista.

AlueKorso
Teemat Laadukkaat palvelut
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä33
Kielisuomi
Räsänen Mikko
Kiinteistöhuoltaja; Korso
213

Räsänen Mikko

213

Kiinteistöhuoltaja

Olen 31-vuotias kahden lapsen isä, koulutukseltani kiinteistöhuoltaja. Sydäntäni lähellä ovat lasten ja nuorten hyvinvointi ja lähiluonnon vaaliminen kaupunkialueella. Haluan varmistaa kaikille oikeuden tasa-arvoiseen vanhemmuuteen ja koen tärkeäksi, että kunnat panostaisivat vanhusten ja lasten hyvinvointiin.

Mielestäni meidän tulisi keskittyä huomattavasti enemmän painottamaan kouluille, miten tärkeää on työskennellä myös luonnossa ja nuorille pitäisi ehdottomasti saada enemmän mahdollisuuksia vapaa-ajan aktiviteetteihin. Vanhuksille voitaisiin tarjota enemmän ilmaisia palveluita ja yrittää järjestää myös heille toimintaa. Varhaiskasvatukseen tulisi ehdottomasti lisätä resursseja jatkuvan leikkaamisen sijaan.

Emme voi unohtaa myöskään lähiluonnon tärkeyttä ja rakentamisessa tulee muistaa, kuinka betoni vaikuttaa mieleen. Säilytetään edes hieman puita ja nurmialueita, joita olemme jo niin pitkään saaneet vaalittua.

AlueKorso
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä32
Kielisuomi
Räsänen Minni
Kuorma-autonkuljettaja, kotiäiti; Simonkylä
214

Räsänen Minni

214

Kuorma-autonkuljettaja, kotiäiti

AlueSimonkylä
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä28
Kielisuomi
Räty Minttu
Valtiotieteiden maisteri, lehtori; Hiekkaharju
215

Räty Minttu

215

Valtiotieteiden maisteri, lehtori

Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen

Olen itävantaalainen lehtori ja äiti. Työskentelen ammattikorkeakoulussa kehittämistehtävissä.

Yhteisöllisyys, tasa-arvoisuus ja monikulttuurisuus ovat minulle tärkeitä arvoja. Yhteisöllisyys tarkoittaa toisen huomioimista arjessa, vapaaehtoistyön tukemista ja toisaalta vaikka kirjastoja, puistoja ja kouluja asuinyhteisöjen monipuolisina keskuksina. Tasa-arvoisuus tarkoittaa mahdollisuutta hyvään elämään kaikille sen jäsenille nuorimmasta vanhimpaan. Sitä luodaan muun muassa laadukkailla lähipalveluilla. Kuitenkin ihmiset, yhteistöt ja maailma muuttuvat ja sen vuoksi palveluja pitää kehittää ennakkoluulottomasti. Esimerkiksi digitaaliset palvelut ovat hyvä mahdollisuus, kunhan huomioidaan myös ne asiakkaat, jotka eivät osaa tai pysty niitä käyttämään. Monikulttuurisuus on nykytodellisuutta ja oikein tuettuna voimavara, josta hyötyvät kaikki. Kotouttamistyötä pitää tehdä monella tasolla arjessa, jotta maahanmuuttajat pääsevät lähiyhteisöjen toimiviksi jäseniksi. Minulle hyvät julkiset liikenneyhteydet, kuten kehärata ja viihtyisä asuinalue ovat syitä asua Vantaalla. Viihdyn pienessä puutalossani, kun läheltä löytyy sekä palvelut että luontoa.

AlueHiekkaharju
Teemat Laadukkaat palvelut
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä53
Kielisuomi
Rautavaara Maija
Kasvatustieteen maisteri, lastentarhanopettaja; Myyrmäki
206

Rautavaara Maija

206

Kasvatustieteen maisteri, lastentarhanopettaja

Olen myyrmäkeläinen varhaiskasvatuksen maisteri ja kouluikäisten lasten äiti. Olen ensimmäistä kertaa ehdokkaana kuntavaaleissa. Vastakkainasettelun sijaan haluan tuoda kunnallispolitiikkaan maltillisuutta ja ratkaisukeskeisyyttä. Oikeudenmukaisilla ja kestävillä päätöksillä sekä oikeilla valinnoilla voidaan vaikuttaa kuntalaisten ja kunnan hyvinvointiin. Päätöksenteon tulee toimia avoimesti ja läpinäkyvästi kaikki tekijät huomioon ottaen.

Minulle erityisen tärkeää on lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen laadukkailla varhaiskasvatus- ja opetuspalveluilla, lähiympäristön säilyttäminen mahdollisimman monimuotoisena ja hyvinvoivana sekä terveen ja viihtyisän kaupunkiympäristön rakentaminen ja säilyttäminen. Nämä turvaavat meidän vantaalaisten hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa. Vantaan valttikortteja mielestäni ovat yhteisöllisyyden lisäksi juuri viihtyisä ja monipuolinen ympäristö sekä lapsiperheiden suosiossa olevat kasvukeskukset.

Voidaksemme tarjota vantaalaisille hyviä ja kilpailukykyisiä palveluja on ensiarvoisen tärkeää, että kaikilla vantaalaisilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus hyvään oppimispolkuun varhaiskasvatuksesta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.

AlueMyyrmäki
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä38
Kielisuomi
Rautio Kristiina (sit)
Terveydenhoitaja, kuntoutussuunnittelija; Viertola
207

Rautio Kristiina (sit)

207

Terveydenhoitaja, kuntoutussuunnittelija

Koulutukseltani olen terveydenhoitaja. Asun Tikkurilassa ja olen kotoisin Pohjois-Suomesta. Olen aikuisikään ehtineen pojan äiti ja elän parisuhteessa. Tällä hetkellä työskentelen potilasjärjestössä kuntoutussuunnittelijana. Olen positiivinen ja topakka nainen. Tulen hyvin toimeen eri ikäisten ihmisten kanssa, minua on helppo lähestyä ja uskallan tarttua rohkeasti asioihin.

Minulla on yli 20 v. kokemus terveydenhoitoalan eri tehtävistä ja olen nähnyt miten tehdyt päätökset vaikuttavat sairaan- ja terveydenhoitotyössä. On hyvä muistaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien hoidettavaksi vuoden 2019 alussa, joten siihen asti sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kuntien vastuulla. Julkisuudessa on esitetty epäilyjä siitä, pystytäänkö sotepalvelut siirtämään maakuntien vastuulle vuoden 2019 alkuun mennessä.

Pidän tärkeänä ennaltaehkäisevään toimintaan panostamista terveydenhuollossa, sosiaali- ja nuorisotyössä, sekä ikääntyvien ihmisten tukipalveluiden turvaamisessa. Vaikka sotepalvelut siirtyisivät vuoden 2019 alusta maakunnille, terveyttä ja hyvinvointia edistävät toimet tulisi huomioida edelleenkin kaupungin päätöksenteossa. Esimerkiksi päiväkotien ja koulurakennusten kunnon huolehtimisella, edullisilla liikunta- ja harrastusmahdollisuuksilla, sekä ikääntyvien ihmisten toimintakyvyn tukemisella voimme saavuttaa tulevaisuudessa säästöjä sairaanhoidosta ja syrjäytymisestä aiheutuneiden kulujen vähenemisenä.

Koen tärkeänä palvelujen turvaamisen meille kaikille, kuitenkaan kaupungin taloutta unohtamatta. Ymmärrän hyvin, ettei kukaan pysty hallitsemaan kaikkia päätöksentekoon liittyviä asioita. Itse olen lähtenyt kuitenkin aina siitä periaatteesta, että sitä mitä en osaa, sen opettelen. Näen valtuutetun työn palvelutehtävänä, jonka kautta kaupungin asukkaat voivat tuoda suoraan päättäjien tietoon epäkohtia, parannusehdotuksia, ajatuksia ja toiveita.

Olen viihtynyt hyvin Vantaalla ja haluan olla mukana kehittämässä sitä entistä paremmaksi asuinpaikaksi. Ryhdyin Vihreiden ehdokkaaksi, koska koen puolueen suvaitsevaisuuden ja tasa-arvoisen yhteiskunnan rakentajana -yhdessä saamme aikaan enemmän.

AlueViertola
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä47
Kielisuomi
Rautio Pekka
Lukion opettaja, muusikko; Vapaala
208

Rautio Pekka

208

Lukion opettaja, muusikko

Vapaa-ajan lautakunnan varajäsen

Olen 46-vuotias muusikko ja musiikinopettaja. Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri ja Pop/Jazz-muusikko. Päätyönäni opetan musiikkia Vaskivuoren lukiossa Vantaalla. Musiikin lisäksi tuotan tapahtumia ja suunnittelen sekä toteutan markkinointia. Tunnen töideni kautta sekä julkisen että yksityisen puolen. Musiikin moniottelijana myös yrittäjän ja itsensätyöllistäjän arki on minulle tuttua.

Asun perheeni kanssa Vantaan Vapaalassa ja harrastan luonnossa liikkumista, historiaa ja politiikkaa. Haluan kehittää itseäni ja yhteisöä, jossa elän. Maailma ei ole valmis mutta toisiamme kuunnellen ja yhteistyötä tehden voimme tehdä siitä paremman paikan itsellemme ja tuleville sukupolville. Tämän päivän idealismi voi olla huomisen realismia. Tässä lista minulle tärkeistä asioita:
1. Haluan olla mahdollistaja! Asukkaat tekevät kaupungin ja poliitikkojen tehtävä on auttaa toteuttamaan hyviä ideoita. Toivon, että Vantaa kehittyy entistä urbaanimpaan suuntaan. Kaupunkitapahtumat, festarit, yhteisöllisyys, ruoka, kulttuuri, museot ja yritykset ovat asioita, joista viihtyisä kaupunki on tehty.
2. Lapset ja nuoret! Tämän maailman todellisia sankareita ovat he, jotka pitävät huolta päivittäin jälkikasvustamme. Ilman heitä ei yhteiskuntamme pyöri. Arvostuksen heitä kohtaan täytyy näkyä myös konkreettisesti riittävinä resursseina kouluissa ja päiväkodeissa.
3. Kulttuuri on se perusta, jolla koko yhteiskunta ja sen kehitys lepää. Ilman musiikkia, kuvia ja tarinoita meillä on vain tyhjiä kuoria ja laitteita ilman sisältöä. Kulttuurin harrastaminen ei saa olla lompakosta kiinni.
4. Tasa-arvo on lopulta kaikkien etu! Vantaa voisi olla Suomen tasa-arvoisin kaupunki, jossa jokaisella postinumerosta tai taustastaan riippumatta olisi yhtäläiset mahdollisuudet hyvään elämään.
5. Yhteistyö! Ihmisillä on erilaisia käsityksiä hyvästä yhteiskunnasta. Keskustelemalla ja kuuntelemalla voimme löytää yhteisiä päämääriä. Kyky tehdä yhteistyötä myös niiden ihmisten kanssa, joiden maailmankuva tai kulttuuri eroaa omastamme, on koko ihmislajin menestyksen edellytys. Elämä on joukkuelaji. Yksi voi tehdä maalin, mutta muiden pitää mahdollistaa se.

AlueVapaala
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä48
Kielisuomi
Runstén Suvi
Diplomi-insinööri, toimitusjohtaja; Vestra
209

Runstén Suvi

209

Diplomi-insinööri, toimitusjohtaja

Olen ympäristökonsultoinnin yrittäjä Länsi-Vantaalla, koulutukseltani diplomi-insinööri. Toimin myös roskapoliisina ja pidän esityksiä kierrätyksestä. Ympäristöasiat ovat minulle tärkeitä, mutta myös kaikkien hyvinvointi ja kaikista välittäminen. Olen säästäväinen ja osaan huolehtia talousasioista.

AlueVestra
Teemat Talous ja työ
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä52
Kielisuomi
Ruokonen Inkeri (sit)
Yliopistonlehtori, dosentti; Korso
210

Ruokonen Inkeri (sit)

210

Yliopistonlehtori, dosentti

Olen Inkeri Ruokonen, vantaalainen perheenäiti ja opettajankouluttaja. Haluan työskennellä varhaiskasvatuksen, koulutuksen, harrastusmahdollisuuksien, elinikäisen oppimisen ja kulttuurin edistämisen hyväksi kotikaupungissani Vantaalla. Luonnon, ympäristön sekä kulttuuriperintökohteiden vaaliminen ovat minulle tärkeitä.

AlueKorso
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä61
Kielisuomi
Saari Kari
Diplomi-insinööri, metsän ystävä; Kaivoksela
216

Saari Kari

216

Diplomi-insinööri, metsän ystävä

Olen 62-vuotias perheellinen mies Vantaalta. Jäin eläkkeelle viime kesänä ja siksi minulla on nyt aikaa ja halua panostaa kotikuntani kehittämiseen. Muutin juuri Myyrmäestä Kaivokselan puolelle. Monet sukulaisistani ja tutuistani asuvat eri puolilla Vantaata ja kuulen heiltä paljon toiveita omien asuinalueidensa kehittämiseen.

Olen työskennellyt viimeksi Kemiran Espoon tutkimuskeskuksen johtajana, jossa kehitettiin vesikemikaaleja yhtenä tavoitteena saada mahdollisimman monille puhdasta vettä. Koulutukseltani olen Prosessitekniikan diplomi-insinööri.

Rakastan luonnossa liikkumista ja siksi mielipuuhaani on suunnistus, jossa kilpailen ja järjestän tapahtumia mm. lasten ratamestarina. Ystävilläni ja sukulaisillani riittää myös sieniä ja marjoja pitkin vuotta.

Vantaalla pyrin vaikuttamaan vihreämmän politiikan edistämistä. Kun tehdään valintoja, mihin Vantaa panostaa olisi mentävä ihminen edellä. Itselleni tärkeitä teemoja ovat :
- Palvelujen säilyttäminen ja kehittäminen. Paitsi lasten ja nuorten, myös vanhenevan väestön palveluista on huolehdittava, jotta voimme turvata kaikille ihmisarvoisen, hyvän elämän. Samalla voimme edistää ikääntyvien ihmisten pärjäämistä omassa kodissaan.
- Koulutus on panostus tulevaisuuteen. Hyvä ja laadukas koulutus on varmin tapa varmistaa asukkaiden menestys ja onni. Siten saadaan myös Vantaan tulevaisuus turvattua.
- Turvallinen ja viihtyisä Vantaa. Viihtyisä elinympäristö auttaa ihmistä pysymään paremmassa kunnossa sekä henkisesti attä fyysisesti. Turvallisuutta voidaan parantaa tarjoamalle nuorille mielekästä tekemistä liikunnan tai muun toiminnan avulla. Kaavoituksessa ja rakentamisessa on huomioitava luonto ja lähivirkistysalueet on säilytettävä.

Tehdään yhdessä viihtyisä, elävä Vantaa.

AlueKaivoksela
Teemat Laadukkaat palvelut
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä63
Kielisuomi
Salonen Anni
Datanomi, asukasaktiivi; Jokiniemi
217

Salonen Anni

217

Datanomi, asukasaktiivi

Olen 36-vuotias avoin ja lämmin alkuperäinen vantaalainen. Toimin asukasaktiivina jo kymmenettä vuotta ja olen Jokiniemen koulun vanhempainyhdistyksessä jäsenenä. Perheeseeni kuuluu aviomies ja neljä lasta, joista isommat peruskoulussa ja nuorimmainen päivähoidossa. Harrastan erilaisten käsitöiden tekemistä ja tietokoneet sekä pelaaminen ovat sydäntäni lähellä. Minua pyydettiin ehdokkaaksi ja lähdin mukaan, koska olin sitä jo pidempään pohtinut. Valituksi tuleminen antaisi mahdollisuuden vaikuttaa oman kotikaupunkini asioihin. Vaaliteemoista minua lähimpänä on laadukas koulutus ja varhaiskasvatus. Lasten ja nuorten asioista ei saa missään nimessä tinkiä enää senttiäkään.

AlueJokiniemi
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä37
Kielisuomi
Saloranta Kari (sit)
Kuvataideopettaja, eläkeläinen; Rajakylä
218

Saloranta Kari (sit)

218

Kuvataideopettaja, eläkeläinen

Hakunilan koulun entinen kuvataideopettaja, Rajakylän Pientaloyhdistyksen pj, Vantaan Omakotiyhdistysten keskusjärjestö ry:n pj. Hakunilan aluetoimikunnan jäsen. Kansalaisvaikuttamisen, ympäristön ja pohjaveden tilan parantaminen.

AlueRajakylä
Teemat Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä64
Kielisuomi
Savolainen Maija
Kasvatustieteen maisteri, vs. erityisluokanopettaja; Vallinoja
219

Savolainen Maija

219

Kasvatustieteen maisteri, vs. erityisluokanopettaja

Olen 53-vuotias kasvatustieteen maisteri ja tohtorikoulutettava Vallinojalta. Työskentelen tällä hetkellä vs. erityisluokanopettajana Vantaalla. Kaikki neljä lastani ovat jo aikuisia ja asuvat omillaan. Arkeani ilahduttaa kaksivuotias yliaktiivinen sylikoira Nessu.

Koulutus ja varhaiskasvatus ovat pääteemojani kuntavaaleissa. Tasokas perusopetus edellyttää nykyistä pienempiä ryhmäkokoja ja riittäviä resursseja. Nykyhallituksen koulutukseen suuntaamat leikkaukset saivat minut aktivoitumaan ja lähtemään mukaan vaikuttamaan yhteisiin asioihimme. Tasa-arvoinen ja laadukas koulutus on hyvinvointimme perusta. Koulutuspolitiikka on myös sosiaalipolitiikkaa. Koulutuksesta ei saa enää leikata. Yhtälailla kuntatasolla tulee lisätä laadukkaita harrastusmahdollisuuksia kaiken ikäisille asukkaille.

AlueVallinoja
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä54
Kielisuomi
Sepperi Toni
Diplomi-insinööri, järjestelmäsuunnittelija; Martinlaakso
220

Sepperi Toni

220

Diplomi-insinööri, järjestelmäsuunnittelija

Hei. Olen 35-vuotias kaikkien ihmisten ja tasa-arvon ystävä Martinlaaksosta. Koulutukseltani olen maanmittausalan diplomi-insinööri ja työskentelen tällä hetkellä lähinnä elintarvikevalvonnan kuntajärjestelmiin liittyvien asioiden parissa.

Haluan toteuttaa laadukasta ja läpinäkyvää demokratiaa ja minulle on erityisen tärkeää, että yhteiskunnassa kaikki ihmiset omaavat saman ihmisarvon, oikeudet ja mahdollisuudet erilaisista taustoistaan huolimatta – esimerkiksi koulutusmahdollisuuksien suhteen. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sisältyvät siis perimmäisten arvojeni joukkoon.

Käytännön tasolla haluan tuoreena isänä puolustaa erityisesti kaikkien lasten oikeutta tasavertaiseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatukseen liittyvä kehityksen suunta huolestuttaa, jonka seurauksena ryhmäkoot kasvavat ja lapset joutuvat toisensa suhteen eriarvoiseen asemaan. Esimerkiksi osapäiväisille lapsille ei välttämättä ole tarjoiltu päiväkodeissa aamupalaa tai siitä on esitetty maksullista, kun se muille on ilmainen.

Kunnallisessa päätöksenteossa on vielä mahdollisuus toteuttaa inhimillisiä arvovalintoja maamme koventuneen hallituspolitiikan edessä. Me kunnissa voimme korjata epäihmillisen politiikan mukanaan tuomat virheet ja olla kuntalaisten, ja ennen kaikkea ihmisten, etujen puolella.

AlueMartinlaakso
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä36
Kielisuomi
Sharma Sonja
Maahanmuuttajatyön toimistosihteeri; Korso
221

Sharma Sonja

221

Maahanmuuttajatyön toimistosihteeri

Olen 35-vuotias korsolainen järjestöaktiivi. Oltuani vuosia kunnallispolitiikassa taustalla totesin, että viime aikojen järjettömien poliittisten arvovalintojen muuttamiseksi olen valmis lähtemään itsekin ehdolle.

Hallituksen arvovalinnat ovat olleet kovia, mutta kunnissa on vaihtoehto muuttaa niitä. Leikkaukset koulutukseen ja varhaiskasvatukseen voidaan korvata kunnan rahoituksella; me voimme vielä pitää koulutuslupauksen, jonka hallitus niin törkeästi päätti rikkoa vaalilupauksista huolimatta.

Ilmainen varhaiskasvatus on edellytys työllisyyden ja tasa-arvon lisäämiselle sekä syrjäytymisen ehkäisylle. Nuorilla pitää olla mahdollisuus koulutukseen, eikä maan tilaa varmasti paranneta koulutuspaikkoja vähentämällä ja yhä useamman nuoren joutumisella työttömyyskierteeseen ja yhteiskunnan ulkopuolelle. Hyvinvointiyhteiskunnassa ei pitäisi yhä useampia työntää köyhyysloukkuun ja leipäjonoihin.

Koulutus on myös perusedellytys maahanmuuttajien kotoutumiselle. Kieliopetus mahdollistaa heillekin koulutuksen ja työn ja sitä kautta integroitumisen yhteiskuntaan. Maahanmuuttajat voivat olla voimavara yhteiskunnassa, jos heille annetaan siihen mahdollisuus. Jonot kotoutuskoulutukseen on purettava ja mahdollisuus normaaliin elämään taattava mahdollisimman monelle. Näin ehkäistään parhaiten myös mahdollista radikalisoitumista.

Luonnonsuojelu ruohonjuuritasolla on nyt entistä tärkeämpää, kun maailmalla on vallalla silmienummistuspolitiikka. Työ alkaa kuntatasolla: Voimme suojella lähiluontoa kunta kerrallaan. Panostamalla kestävään rakentamiseen ja kestäviin energiaratkaisuihin pääsemme jo pitkälle. Myös toimiva julkinen liikenne on iso askel kohti kestävämpää kehitystä: Yksityisautoilua on turha yrittää vähentää niin kauan kuin ei ole mitään tarjota tilalle. Lähiruoka ja luomutuotanto ovat myös jotain, mitä kunnilla olisi syytä tukea entistä enemmän.

Inhimillisyydellä voimme luoda paremman huomisen Vantaalle.

AlueKorso
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä37
Kielisuomi
Silvennoinen Sveta
Ympäristötieteiden maisteri, projekti-insinööri; Kaivoksela
222

Silvennoinen Sveta

222

Ympäristötieteiden maisteri, projekti-insinööri

Olen 30-vuotias kaivokselainen ympäristöasiantuntija ja vihreiden arvojen puolustaja. Asun mieheni ja rescue-koiran kanssa, ja teen työtä vesivientiä edistävien projektien parissa. Harrastan liikuntaa, tanssia, kitaransoittoa, lukemista.

Olen syntynyt Pietarissa ja muutin Suomeen vuonna 2002 lähes ummikkona, mutta jo puolen vuoden suomen kielen opiskelun jälkeen aloitin lukio-opinnot. Huolestuneisuus maailman ympäristöongelmista on johtanut siihen, että olen hakenut ympäristöalalle. Laajan monitieteisen koulutuksen ansiosta pystyn katsomaan asioita kokonaisvaltaisesti. Olen opiskellut mm. ympäristönsuojelutiedettä, ympäristöekonomiaa, yhdyskunta- ja kaupunkisuunnittelua, EU-politiikkaa, kehitysmaatutkimusta Helsingin ja Aalto-yliopistossa, ja erikoistuin kaupunkien ympäristöekologiaan.

Minulla on osaamista, energiaa ja haluaa vaikuttaa. Näen Vantaa viihtyisänä, elinvoimaisena ja hiilineutraalina kaupunkina, jossa panostetaan uusiutuvaan energiaan, energiatehokkuuteen ja luonnonsuojeluun. Toimiva, kävelyä ja joukkoliikennettä tukeva kaupunkirakenne sekä lähipalveluiden ja harrastusmahdollisuuksien kehittäminen lisää hyvinvointia, työpaikkoja, saavutettavuutta, vähentää auton käyttöä ja helpottaa arkea. Vihreämpi kaupunki auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Uusien työpaikkojen luominen onnistuu myös parantamalla yrittäjyyden edellytyksiä. Ympäristöalakin tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia. Matalan kynnyksen työpaikkoja tarvitaan lisää – mm. opiskelijoille.

Ulkomaalaisesta taustastani johtuen monikulttuurisuus, toleranssi ja tasa-arvo ovat lähellä sydäntäni. Toivon, että Vantaa on rauhallinen, turvallinen ja mahdollisuuksia tarjoava paikka elää kaikille ihmisille. Monikulttuurisuus on arvokas voimavara, joka tuo kaupunkiin uutta elinvoimaa, kannustaa pienyrittäjyyttä, lisää kulttuurista kanssakäymistä ja avartaa maailmankuvaa. Toimiakseen moitteettomasti, kunnan tulee panostaa maahanmuuttajien kotouttamiseen varhaisessa vaiheessa.

Uskon, että kunta, joka ehkäisee syrjintää ja pitää huoltaa myös heikoimmista - köyhistä, lapsista, pakolaisista, väkivaltaa kokeneista naisista, paperittomista ja myös eläimistä - edistää loppujen lopuksi yhteistä hyvinvointia.

AlueKaivoksela
Teemat Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä31
Kielimuu
Sjöholm Johanna
Toiminnanjohtaja; Vaarala
223

Sjöholm Johanna

223

Toiminnanjohtaja

Ympäristölautakunnan jäsen

Olen 44-vuotias vantaalainen suurperheen äiti.

Olen syntynyt Sipoossa kaksikieliseen perheeseen ja kasvanut Söderkullassa, Haukiputaalla sekä Itä-Helsingin Kontulassa. Nuoruuteni asuin Itä-Helsingissä ja Länsimäessä sekä Hakunilassa, mutta koko aikuisuuteni olen asunut Hakunilan suuralueella lukuun ottamatta muutamaa vuotta Helsingin Käpylässä.
Asun nyt Vaaralassa. Perheeseeni kuuluu 4 lasta ja mies sekä koira. Vapaa-ajallani ulkoilen paljon luonnossa koiramme kanssa.

Valmistuin ylioppilaaksi Helsingin Yhteislyseosta vuonna 1991. Opintoni ovat painottuneet johtamiseen ja yrittäjyyteen. Työhistoriani on hyvin monipuolinen.
Päätoimisesti olen ollut Nicehearts ry:n toiminnanjohtaja vuodesta 2008. Olen perustanut yhdistyksen vuonna 2001. Minulle tärkeää politiikassa on saada vaikuttaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Olen Vihreiden Naisten hallituksen jäsen ja poliittisen työryhmän puheenjohtaja sekä Vantaan Vihreiden Naisten varapuheenjohtaja. Lisäksi olen jäsenenä Vantaan monikulttuurisuusneuvottelukunnassa ja ympäristölautakunnassa, Elävä Tikkurila ry:ssä ja Västersundoms Hem och skola rf:n hallituksissa. Toimin myös Vantaan Yrittäjänaisten puheenjohtajana.

Tärkeimpinä tavoitteinani pidän hyvinvoinnin ja luonnonsuojelun puolustamista sekä eläinten hyvinvoinnin takaamista. Tarvitsemme korjaavia ja erityisesti ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamiseksi. Minulle merkittäviä teemoja ovat työllisyys, kotoutuminen sekä lasten ja nuorten turvallinen ja viihtyisä kasvuympäristö.

Olen rehellinen ja avoin. Haluan kuunnella ja siten oppia uutta. Haluan tarjota äänen ja vaikutuskanavan niille ihmisille, joilla sitä ei ehkä muutoin olisi. Minulle tärkeää on tehdä töitä yhdessä ja rakentaa sekä luottamusta että avointa dialogia kaikkien asukkaiden keskuudessa. Arvostan moninaisuutta. Se on tulevaisuuden voimavara.

AlueVaarala
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä46
Kielisuomi
Sormunen Mari
Sosionomi YAMK, sovelluskehittäjä; Hakunila
224

Sormunen Mari

224

Sosionomi YAMK, sovelluskehittäjä

Olen 35-vuotias kahden lapsen äiti ja sosiaalialan ammattilainen. Teen tällä hetkellä työtä sote-alan ITC-hankkeessa, mutta minulla on vuosien kokemus työskentelystä vantaalaisten lasten ja perheiden hyväksi. Minulle tärkeitä teemoja ovat lasten ja perheiden hyvinvointi sekä ihmisten tasavertaisuus - ympäristöä unohtamatta. Valtuutettuna haluaisin olla vaikuttamassa erityisesti koulutuksen, varhaiskasvatuksen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuun.

Vapaa-ajalla minut löytää usein amerikkalaisen jalkapallon parista, sillä toimin kahden junioriryhmän joukkueen johtajana. Rentoudun lukien, joogaten ja käsitöitä tehden. Silloin tällöin minut voi bongata myös vesijuoksuradalta tai tanssitunnilta.

AlueHakunila
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä37
Kielisuomi
Stassen Pierre
Rakennesuunnittelija; Hiekkaharju
225

Stassen Pierre

225

Rakennesuunnittelija

Olen Hiekkaharjussa asuva rakennesuunnittelija. Vantaalle tulin neljä vuotta sitten belgialaisesta pikkukaupungista, jossa kunnallinen uimahalli on auki arkisin klo 16.00-18.30. Olen asunut Saksassa ja Ranskassa suurkaupungeissa, joissa ainut mahdollisuus asioida oli konttorilla jonottamalla. Kotialueellani Belgiassa ei ole toimivaa joukkoliikenteen reittiopasta, kulkeva bussi on harvinainen näky kaupunkimaisemassa.

Sellaisia asioita huomaa, kuka tulee Suomeen asumaan. Tänne on rakennettu laaja ja laadukas palveluverkosto asukkaille; se tulee säilyttää, ylläpitää ja parantaa kestävällä tavalla sekä talouden että ympäristön kannalta. Toinen ei sulje toista pois.

Yhteiskuntamme tarkoituksena on luoda turvalliset puitteet vapauden kukkimiseen: vapaus liikkua, vapaus perustaa oma firma, vapaus päättää, mitä lukee, harrastaa, syö tai juo, kunhan oma käytös ei loukkaa toisen henkilön vapautta.

Asetun ehdolle, koska mielestäni nämä vapaudet ovat vetäytymässä maailmassa ja Suomessakin. Kuntapolitiikassa vapauksia ja oikeuksia voi puolustaa kansalaisia lähimmältä tasolta alkaen ja varmistaa, että jokaisella on samat oikeudet ja velvollisuudet yhteiskuntaa kohtaan. Vapaus ei ole rajaton, mutta sitä ei saa rajoittaa ennakkoluulon, epäilyksien tai pelon perusteella. Faktat ratkaisevat.

Asetun ehdolle, koska haluaisin Vantaalla toimivia ja tehokkaita asuinrakennuksia, järkevästi remontoituja ja saneerattuja kouluja, säännöllisiä ja luotettavia joukkoliikenneyhteyksiä, innokkaita opettajia lapsille ja läpinäkyvän päätöksenteon.

Ei kannata suhtautua nykytilanteeseen synkästi. Uskon, että suomalaiset ovat saavuttaneet paljon hyvää, on syitä olla ylpeä siitä. Luotan ihmisten kekseliäisyyteen elinympäristömme parantamiseksi. Voimme näyttää, että Vantaalle kannattaa muuttaa ja jäädä!

AlueHiekkaharju
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Ikä29
Kielimuu
Suomela Juha
Eläkeläinen; Tikkurila
226

Suomela Juha

226

Eläkeläinen

Mies 59 vuotta. Yrittäjätaustainen eläkeläinen. Asun Vantaalla Tikkurilassa vaimoni kanssa. Lapset -83 ja -93, lastenlapsia 2kpl. Harrastan vihreyttä ja liikuntaa. Haluan vaikuttaa Vantaan asioihin ja siksi olen ehdolla 2017 kuntavaaleissa. Tärkeitä asioita Vantaalla joita haluan kehittää ovat: Hyvät harraste- ja liikuntamahdollisuudet, ikäihmisten ja eläkeläisten sekä nuorten mahdollisuudet monipuoliseen ja terveelliseen liikuntaan. Olen myös kiinnostunut Vantaan talouden pidosta ja hallinnollisista asioista.

AlueTikkurila
Teemat Talous ja työ
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä61
Kielisuomi
Tawasoli Eva
Terveydenhoitaja, naisaktivisti; Keimola
227

Tawasoli Eva

227

Terveydenhoitaja, naisaktivisti

Minä olen Eva - vantaalainen terveydenhoitaja ja naisaktivisti.

Muutin Suomeen vuonna 2005 äitini, neljän siskoni ja kahden veljeni kanssa. Suomalaiseen yhteiskuntaan sopeutuminen sujui minulta vauhdikkaasti; opin kielen nopeasti, pääsin opiskelemaan unelmieni alaa ja nyt saan tehdä työtä haaveammatissani. Luonteeltani olen päättäväinen ja vastuullinen, mutta ennen kaikkea teen kaiken elämässäni suurella sydämellä. Minä rakastan urheilua ja kaikkea hyvinvointiin liittyvää. Ihmisissä ja elämässä arvostan ennen kaikkea positiivisuutta ja uskon, että jokainen ihminen voi päätöksillään aikaan saada hienoja asioita. Minä uskon, että päätöksenteossa on varmistettava, että päätöksistä seuraa kestäviä ja rakentavia muutoksia. Haluaisin, että tämä otettaisiin huomioon myös valtuuston tasolla tehdyissä päätöksissä jotta ne vaikuttaisivat vantaalaisten arkeen myönteisesti myös pitkällä tähtäimellä. Kotikaupungiltani toivon, että se olisi edelläkävijä maahanmuuttajien integroimisessa työelämään, hyvinvointipalvelujen parantamisessa sekä velkasuunnitelman inhimillisessä toteuttamisessa. Haluaisin myös, että kotikaupungissani naiset eivät joudu kohtaamaan väkivaltaa, nuoret eivät syrjäydy ja perheiden hyvinvointiin kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Haluaisin myös, että kaupungin talousongelmien hoitaminen ei menisi vantaalaisten terveyden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edelle. Näiden asioiden eteen olen valmis käärimään hihani ja tekemään töitä – päättäväisellä asenteella, suurella sydämellä ja ihmisyyttä kunnioittaen saadaan ihmeitä aikaan.

AlueKeimola
Teemat Laadukkaat palvelut
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä29
Kielimuu
Toivonen Pirkko
Lähihoitaja; Vaarala
228

Toivonen Pirkko

228

Lähihoitaja

Olen Pirkko Toivonen 57-vuotias lähihoitaja Vantaalta. Lähdin ehdolle kuntavaaleihin, koska minulle tärkein asia on saattaa vihdoin vanhusten asiat kuntoon. Olen työssäni nähnyt paljon epäkohtia, joihin vanhusten hoidossa täytyy puuttua. Laitospaikat on säilytettävä sillä kotona on paljon vanhuksia joille ei voi taata asianmukaista hoitoa edes kotihoidon turvin, hoitajamitoitus on ehdottomasti saatava koskemaan myös kotihoitoa ja henkilökunnan resursseja on lisättävä kautta linjan. Koulutus ja varhaiskasvatus ovat mielestäni erittäin tärkeitä asioista joihin ei saa kohdistua leikkauksia. Lähiluonnon säilyttäminen sekä viihtyisä kaupunkiympäristö ovat sydäntäni lähellä. Pidän luonnon tarkkailusta ja olen hyvin eläinrakas. Perheeseeni kuuluu avomies, 19-vuotias tytär sekä kaksi kissaa.

AlueVaarala
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä59
Kielisuomi
Tuormaa Ismo
Ympäristötoimittaja; Hiekkaharju
229

Tuormaa Ismo

229

Ympäristötoimittaja

Olen Hiekkaharjussa asuva 63-vuotias yrittäjä ja ympäristötoimittaja, kolmen lapsen isä ja viiden lapsen isoisä. Tunnen hyvin jo ammattinikin takia suomalaisen luonnon kaikkialla maassamme. Niinpä arvostan suuresti Vantaan halua ja kykyä säilyttää kaupungin luontoa myös rakentamisen paineissa.

Yhä rikkaan vantaalaisen lähiluonnon huomaa helposti myös jokamies. Vantaalla on yhä helpompi käydä vaikkapa marjassa, linturetkellä tai lähiretkellä luonnontilaisen kaltaisessa metsässä kuin vaikkapa kesämökkikunnassani Nurmeksessa, jossa luonto on paljon Vantaata rankemmassa ja yksipuolisemmassa käytössä, niin outoa, kuin se onkin. Tämä luonnon monipuolisuus ja viihtyisyys on Vantaalla asumisen asumisen rikkautta, joka sietää säilyttää.

Vantaanjoen vesivoimalapatojen purkaminen ja purojen elvyttäminen ojista taimenpuroiksi ansitsevat nekin kiitoksen sekä kaupungille että yksityisille toimijoille ja tätä työtä on jatkettava.

Odotan innolla myös kävelykeskustojen nousua Vantaalle ja muutenkin Vantaan eri asuma-alueiden viherryttämistä ja tekemistä viihtyisemmiksi rakentamisen tiivistymisestä huolimatta.

Silti vantaalainen lähiluonto tarvitsee yhä puolestapuhujansa. Olen ollut 1980-luvun alusta alkaen mukana eri lautakunnissa (ensin Helsingissä ja nyt Vantaalla), valtion komiteoissa ja työryhmissä ja tietenkin myös toimittajana eri sanoma- ja aikakauslehdissä sekä televisiossa puhumassa ja vaikuttamassa luonnon säilyttämisen, ennallistamisen ja viihtyisän ihmisten elinympäristön puolesta.

Niinpä uskallan sanoa osaavani vaikuttamisen tekniikan ja tarpeellisen yhteistyön muodot ja myös ainakin kaavoitusta ja luontoa koskevan asiasisällön ilman uutta harjoittelua. Olen valmis valtuustotyöhön, niin kuin tämän ikäiseltä sopiikin odottaa.

Lasteni kautta olen oppinut myös ymmärtämään liikunnan ja muun nuorisotyön tärkeyden ongelmien ennaltaehkäisijänä ja ilon ja elämysten antajana viihtyisän ja terveellisen lähiluonnon ohella. Liikuntaan, urheiluun, pyöräteihin ja lähiluontoon pannut eurot maksavat itsensä yleensä nopesti takaisin.

Toimittajana olen myös kaikesta utelias, saan suuni auki, enkä pelkää kuunnella muiden mielipiteitä ja ottaa niistä tarvittaessa myös vaarin puoluekannoista välittämättä. Olen erityisen kiinnostunut kuulemaan muilta poliitikoilta, virkamiehiltä, työnantajilta ja vantaalaisilta asukkailta hyviä ideoita vantaalaisten työllisyyden kohentamiseksi ja syrjäytyneidyyden vähentämiseksi. Näissä asioissa en ole asiantuntija, mutta uskon olevani hyvä kuuntelija ja nopea oppilas.

Toimittajilla on typerä sanonta, jonka mukaan "tarkistaminen pilaa hyvän jutun". Minusta asioista selvää ottaminen on kuitenkin viisautta. Muiden nokittelu ei ole tavoite, vaan avoin toiminta oikeina pitämieni asioiden puolesta. Siinä työssä kannattaa pitää silmät ja korvat auki ja heittää silmälaput ja korvatulpat vaikka harakoille, tai no, mielummin kompostiin.

Vantaalla on hieno tulevaisuus, jos näin päätämme.

AlueHiekkaharju
Teemat Ympäristö ja kestävä rakentaminen
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Elävä kaupunkikulttuuri ja hyvät harrastusmahdollisuudet
Ikä64
Kielisuomi
Tuppurainen Stiina
Arkeologi, kotiäiti; Koivukylä
230

Tuppurainen Stiina

230

Arkeologi, kotiäiti

37-vuotias vihreä arkeologi ja perheenäiti

menneisyyttä arvostaen ja tulevaisuuteen satsaten

Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhden erityistukea vaativan koululaisen äitinä haluan erityisesti vaikuttaa kouluihin satsaamiseen ja erilaisten oppijoiden huomioon ottamiseen kaikilla koulutustasoilla.

Laadukasta varhaiskasvatusta voi aivan hyvin tarjota lapsille myös kotona. Oikeus kokoaikaiseen päivähoitoon kaikille vantaalaisille lapsille tulisi palauttaa, sillä se antaisi perheille vaihtoehtoja. Erityisenä huolena ovat lapset, joiden vanhemmat ovat syystä tai toisesta syrjäytymisvaarassa. Ryhmäkoot ovat puolipäiväisten sopimusten takia nousseet liian suuriksi heikentäen varhaiskasvatusta, jota päivähoidossa tulisi saada.

Muinaisjäännökset ja historialliset kohteet
Ammattini puolesta nostan esiin vantaalaista esihistoriaa ja menneisyyttä. Vantaalla on asuttu jo 10 000 vuoden ajan. Eri-ikäiset elämisen jäljet rikastuttavat tietoamme ja ympäristöämme. Muinaisjäännösten ja historiallisten kohteiden tutkimus, suojelu ja nähtävyysarvot tulee ottaa huomioon kaupunkisuunnittelussa.
Museot, kirjastot ja muut kulttuurilaitokset ovat oppimisen keskuksia, joita on kunnia-asia vaalia. Vantaan kaupunginmuseo räätälöi kouluille erilaisia opetuspalveluita kuten työpajoja, teemaopastuksia ja oppimateriaaleja. Yhteistyötä kunnan eri toimialojen välillä tulee kannustaa ja edistää.

Vähemmistöuskonnot
Vantaa on koti Suomen monikulttuurisimmalle väestölle. Myös kantasuomalaisilla on erilaisia uskonnollisia vakaumuksia. Jokaisella on Suomen lain puitteissa oikeus harjoittaa uskontoaan tai olla harjoittamatta omantuntonsa mukaan.

Koulujen oman uskonnon opetus tulee olla laadukasta ja moninaisuutta arvostavaa. Otettava huomioon, että ev.lut. uskonto- ja elämänkatsomustunneilla on myös lapsia, joiden uskonnon edustajia on koulussa niin vähän, ettei omaa ryhmää voida järjestää.

Unelmieni Vantaalla eri kulttuureiden ja uskontojen juhlapäivät saavat näkyä katukuvassa ja vihapuhe on kitketty yhteistyön ja avoimen keskustelun keinoin.

AlueKoivukylä
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä38
Kielisuomi
Turunen Sari
Lähihoitaja, omaishoitaja; Varisto
231

Turunen Sari

231

Lähihoitaja, omaishoitaja

Olen Sari Turunen. Olen yhden lapsen omaishoitaja ja yhteensä neljän lapsen äiti, joista kolmella erityisen tuen tarvetta tässä yhteiskunnassa. Tukiviidakot ovat tulleet tutuksi vuosien aikana ja erilaiset saatavilla olevat palvelut ja mahdollisuudet ovat lisänneet omaa tietoutta mitä kaikkea meillä on olemassa. Mitään ei kuitenkaan tule tarjottimella, vaan aika monelta eri suunnalta. Tulevaisuudessa olisi hienoa, että tämä tukiviidakoissa rämpininen olisi jotenkin yksinkertaisempaa ja palvelisi lapsen hyvinvoinnin lisäksi myös vanhemman jaksamista palveluita etsiessä ja niiden sisällä toimiessa.

Jokaisella täytyy olla mahdollisuus olla ja osallistua omien kykyjensä mukaisesti!

AlueVaristo
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä40
Kielisuomi
Untamala Eero
Diakoni, perheterapeutti; Koivukylä
232

Untamala Eero

232

Diakoni, perheterapeutti

Olen vantaalaistunut, savolainen harrastajamuusikko (sello ja kontrabasso), jonka tehtävänä yleishyödyllisen asuntoalan toimijan palveluksessa on työllistää 2000 asukasta vuoteen 2020 mennessä. Työn kautta on tullut tutuksi myös asunnottomuus, mielenterveys- ja päihdeongelmat, lastensuojelu ja kirkon kriminaalityö. Toimin aiemmin mm. Kerimäen ja Mikkelin kunnanvaltuustoissa. Perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi lasta (8 ja 5v).

Toimintani lähtökohtana on oikeudenmukaisuus heikomman näkökulmasta. Sitä kaipaa koko luomakunta. Siperian tundra sulaa, eikä metaanipäästöt odota. On toimittava nopeasti, pyrkien kompromisseihin. Siksi olen Vihreä.

Investoinnit ihmisiin

Vantaa on tilanteessa, jossa voidaan voittaa tai hävitä paljon. Eriarvoistuminen on nujerrettava jo päiväkodeissa ja kouluissa. Tarvitaan osaavaa henkilökuntaa ja kyllin pienet ryhmäkoot, alueen eriarvoistumiskehitys huomioiden. Päivähoito-oikeuden rajoitukset on poistettava.

Koti kaikille

Tarvitaan riittävästi kohtuuhintaista asumista, älykkäästi kaavoittaen ja eri asumismuotoja sekoittaen. Asunnottomuudelle nollatoleranssi. Se on myös tutkitusti halvempaa.

Ihminen edellä soteen

Sote-uudistus on hoidettava niin, että ihminen tulee kuulluksi. Tarvitaan osaamista, luodaksemme toimivat palveluketjut. On sovellettava tutkittuja menetelmiä, kuten avoimen dialogin käytännöt. Ilman tätä sotesta tulee katastrofi.

Tulkitaan ihmisen eduksi

Viranomaispäätöksiin tarvitaan tulkintatalkoot. Harkintavara on käytettävä ihmisen eduksi, häntä itseään kuullen ja luottaen. On järjestettävä jokaisen virkamiehen tavoittava eettinen keskustelu- ja koulutuskäytäntö kokemusasiantuntijoineen. Ei enää yhtään epäinhimillistä päätöstä!

Vähemmän yksin

Yksinäisyys altistaa masennukselle. Kotiensa vankeja on liikaa. Tarvitsemme lisää ”yhteisötalkoita”, joissa saatetaan ikäihmiset mm. päivätoiminnan sekä erilaisten kulttuuri- ja harrastustoimintojen kautta yhteen. Myös esim. nuorten ja ikäihmisten yhteisasumista (Omanmuotoinen Koti) tulee kehittää.

AlueKoivukylä
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä49
Kielisuomi
Vainionpää Miikka
Manager, mobility and integrations; Hakkila
233

Vainionpää Miikka

233

Manager, mobility and integrations

Olen 42-vuotias 4 lapsen isä Vantaan Maarinkunnaalta. Vantaalla olen asunut vuodesta 2003 lähtien. Töissä olen globaalissa vesikemian yhtiössä Digital Solutions tiimissä. Vastuullani on mobiili- ja integraatioratkaisut. Vapaa-aikani kuluu melko pitkälti lasten harrastusten parissa. Toimin tiiviisti itä-vantaalaisen salibandyseuran taustajoukoissa.

Minulle tärkeitä asioita ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Itse kaipaan päätöksentekoon ja päättäviin elimiin enemmän eri alojen asiantuntijuutta.
Pääteemani tuleviin kuntavaaleihin on digitalisaatio ja sen mukana tuomat mahdollisuudet kaupungin kehittämisessä.

Digitalisaation ja uusien ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto ei ole vain kaupungin tietohallinnon vastuulla. Uusia ja tehokkaampia tapoja (esim. sähköiset palvelut, sensorit kaupungin infrassa, robotit hoitotyössä) voivat miettiä kaikki kaupunkilaiset ja kaupungin työntekijät. Digitaalisuus on ennen kaikkea ajattelutavan muutos, joka koskee meitä kaikkia.

Perinteisemmistä teemoista lupaan ajaa erityisesti lasten ja nuorten etuja. Koulutus on ainut ala josta ei saa, eikä voi leikata. Erityisen huolissani olen viimeaikaisista ammattikouluihin suunnatuista leikkauksista, jotka uhkaavat romuttaa koko ammattikoulujärjestelmän.

AlueHakkila
Teemat Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä44
Kielisuomi
Valtanen Hanna
Valtiotieteiden maisteri, ICT-asiantuntija; Kartanonkoski
234

Valtanen Hanna

234

Valtiotieteiden maisteri, ICT-asiantuntija

Ympäristölautakunnan jäsen, HSL:n hallituksen jäsen, varavaltuutettu

Olen Hanna Valtanen, vantaalainen pitkäaikainen vihreä aktiivi. Minua erityisesti kiinnostavia aihepiirejä ovat koulut, luonto ja liikenne. Asun Kartanonkoskella peruskoulua käyvän tyttäreni, mieheni ja kissojemme kanssa. Olen koulutukseltani valtiotieteiden maisteri ja työskentelen ICT-asiantuntijana. Olen Vantaan ympäristölautakunnan ja HSL:n hallituksen jäsen. Olen myös koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja, Vantaan Vihreiden Naisten puheenjohtaja ja toimin Nicehearts ry:ssä.

Vantaan kouluasiat kuntoon
Opetuksen laatua ei pidä näivettää säästöillä. Hyvässä koulussa on kohtuullisen kokoiset opetusryhmät. Opettajia ei saa jättää yksin koulujen digitalisaation kanssa. Tarvitaan tukea ja koulutusta, jotta digioppimisen hyöty oppimiseen saadaan toteutumaan koulujen arjessa. Oppimisen apuvälineiden on myös oltava monipuolisia, jotta erilaisilla oppijoilla on mahdollisimman sopivaa oppimateriaali. Käsin tekemistä tarvitaan jatkossakin.

Kävely, pyöräily ja joukkoliikenne
Joukkoliikenne toimivaksi vaihtoehdoksi liikkumiseen. Riittävän tiheät vuorovälit houkuttelevat kulkemaan julkisilla. Bussin kyytiin on myös aamuruuhkassa mahduttava joka pysäkiltä.

Päivittäispalvelujen sijainnilla on iso merkitys sujuuko arki ilman autoakin. Jos esim. lasten päiväkoti on omassa kaupunginosassa, on kulkeminen helppoa. Jos se on 5 kilometrin päässä niin lasten vienti ja haku ilman autoa vie usein kohtuuttomasti aikaa.

Virkistystä lähimetsistä, purojen varret kuntoon, polkuja jokivarsiin
Kaupungissa tulee säilyttää luontoa asutuksen lähellä. Pienikin metsikkö on tärkeä henkireikä.
Vantaan- ja Keravanjoille lisää arvostusta. Uusia laitureita melojille ja uimapaikkoja rannoille. Lisää kävely- ja pyöräreittejä, joita pitkin on helppo päästä jokivarsiin.

Vantaa on paitsi jokien niin myös purojen kaupunki. Puroissamme kutee taimen ja puron varret ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle. Vantaan puroja ja puronvarsia on suojeltava.

AlueKartanonkoski
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä53
Kielisuomi
Varpula Minna
Erityisluokanopettaja; Viertola
235

Varpula Minna

235

Erityisluokanopettaja

Asun uusperheeni kanssa Viertolassa. Perheeseeni kuuluu aviomies sekä neljä lasta: yläkouluikäinen ja kolme täysi-ikäistä, joista kaksi vanhinta asuu omillaan. Suomi on äidinkieleni ja vanhimman lapseni myötä olen saanut ilon opetella viittomakieltä. Viittomakielen ilmaisuvoimaisuus asuu syvällä sielussani, vaikka kieli on minulle edelleen välillä vaikeaa. Viittoessani tunnen olevani yhtä aikaa sekä kotonani että hieman pihalla. Eniten olen ollut pihalla, hämmentynyt, huomatessani näkymättömiä esteitä palveluiden saatavuudessa. Fyysisten ja sähköisten palveluiden on oltava esteettömiä ja saavutettavissa kaikille kunnan asukkaille, eikä ainoastaan kuuleville, sujuvasti suomea puhuville, autoileville tai nopsajalkaisille asukkaille. Ovatko palvelut aidosti myös vanhusten, lasten, nuorten ja vammaisten saatavilla? Palveluiden ääreen on päästävä myös rollaattorilla tai silloin, kun on vaikea elämäntilanne. Kunnan tulee järjestää palvelut laadukkaasti, oikea-aikaisesti ja lähellä asukasta.

Olen työskennellyt pitkään Vantaalla, ensin luokanopettajana ja sittemmin erityisluokanopettajana. Tunnen kouluarjen hyvin. Työni kautta ja vanhemman roolissa tiedän millaisia haasteita ja ilonaiheita lasten koulunkäyntiin liittyy. Kaikilla kouluasteilla on taattava tarvittava tuki erilaisille oppijoille. Tämä tukee myös opettajan työtä.

Työmatkojeni vuoksi pääkaupunkiseudulla liikkuminen reittioppaineen on tullut tutuksi etsiessäni sujuvinta julkisen liikenteen reittiä Vantaalta Espooseen, jossa työskentelen tämän lukuvuoden. Välillä kuljen autolla, jotta ehtisin ajoissa töihin. Päivittäisiin työmatkoihini julkisia käyttäen kuluu yhteensä lähes neljä tuntia - samassa ajassa ehtisi edestakaisin lentäen Tanskaan! Joukkoliikenneverkostoa tulee edelleen kehittää pääkaupunkiseudulla.

Vapaa-ajalla kirjoitan, lenkkeilen Vantaanjoen varrella, käyn kannustamassa Iceheartsin salibandy- ja jalkapallomatseissa ja olen mukana Kuulovammaisten Lasten Tuki Ry:n toiminnassa (varapuheenjohtaja 2016-17).

AlueViertola
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Ikä50
Kielisuomi
Vihma Anu
Viestintäkonsultti, reumaatikko; Päiväkumpu
236

Vihma Anu

236

Viestintäkonsultti, reumaatikko

Vapaa-ajan lautakunnan jäsen

Olen päiväkumpulainen mutsi ja Hesystä hankittujen koirien laumanjohtaja. Ostan vain EKOenergia -ympäristömerkittyä sähköä, luen New Yorkeria sekä kirjoitan viihdenovelleja kolmella pseudonyymilla. Kuluneen vaalikauden olen ollut vapaa-ajan lautakunnan jäsen. Suomalaisen demokratia antaa meille, sinulle ja minulle, mahdollisuuden vaikuttaa onnellisen Vantaan rakentamiseen. Vihreät siksi, että se on ainoa puolue, mikä edustaa omia elämänarvojani. Virkamiehen vahtikoirana voin olla valvomassa myös sinun etuasi, siksi äänioikeuden käyttäminen on tärkeä asia.

Perheeni on asunut Vantaalla kohta 20 vuotta. Meillä on kaksi Hesy-koiraa sekä kissa, jolla on enää kuusi henkeä jäljellä. Minua luonnehditaan lämminhenkiseksi, rehelliseksi ja jalat maassa kulkevaksi kanssatallaajaksi. Arvostan avoimmuutta ja reilua peliä kaikilla elämän osa-alueilla. Videoin, kirjoitan viihdenovelleja sekä käyn salilla. Tykkään punkista ja Kate Bushista. Olen aktiivinen yhteiskunnallisten tapahtumaketjujen seuraaja. Erityisosaamista löytyy maahanmuutosta ja reumasta. Molemmat ovat alussa vaikeita elämäntilanteita, mutta jos apua ja tukea saa ajoissa, itsenäinen, hyvä elämä mahdollistuu ja sitä kautta veromarkat säästyvät. Tällä hetkellä nautin freelancerina olosta. Olen hyvin yrittäjähenkinen ja innostun onnistumisista. Haluan vaikuttaa onnellisen Vantaan rakentamiseen yhdessä, sinun kanssasi.

Sydäntäni lähellä ovat lapset ja nuoret sekä heidän hyvinvointinsa. Haluan palauttaa koululaitokselle riittävät resurssit, vaikka sitten veroprosenttia nostamalla. Lapsilta ei saa ryöstää tulevaisuutta.

Sydäntäni lähellä ovat myös maahamme muuttaneet eri kieliryhmiä edustavat ihmiset. On surkeaa, että jono kielenopetukseen on jatkuvasti kuukausien pituinen. Mitä resurssien haaskausta! Jos Suomi halutaan nousuun, koulutukseen ja yrittäjyyteen pitää antaa rahaa ja rohkaisua. Tämä koskee meitä kaikkia, myös sinua ja minua.

Terveydenhuolto on avain onneen: ilman hyvää ja laadukasta hoitoa me tulemme kaupungille kalliimmaksi kuin ennaltaehkäisevän ja nopeasti reagoivan hoidon kautta.

Kaupunki voi antaa parhaat mahdolliset edellytykset onnistumiseen, niin minulle kuin sinullekin. Äänestysoikeutta käyttämällä olet mahdollistamassa onnellisen Vantaan syntyä. Join me!

AluePäiväkumpu
Teemat Laadukkaat palvelut
Koulutus ja varhaiskasvatus
Talous ja työ
Ikä54
Kielisuomi
Vihunen Jenni
Lähihoitaja; Matari
237

Vihunen Jenni

237

Lähihoitaja

Olen 41-vuotias lähihoitaja. Asun Matarissa kahden tyttäreni, miehen ja koiran kera. Kunnallispolitiikassa olen ollut mukana noin kymmenen vuotta. Välillä aktiivisemmin ja toisinaan taka-alalla elämäntilanteiden mukaan. Tällä hetkellä kuulun Korso-Koivukylän Vihreisiin, johon minut valittiin alkavalle kaudelle varapuheenjohtajaksi. Vantaan Vihreiden hallituksessa toimin varajäsenenä.

Politiikkaan lähdin aikoinaan mukaan halusta vaikuttaa ihmisten ja eläinten hyvinvointiin ja saada meidän jokaisen elämästä inhimillistä ja oikeudenmukaista. Kunnassa on oltava laadukkaat palvelut, joilla voimme taata oikeanlaisen avun, oikeaan aikaan, riippumatta ihmisen elämäntilanteesta. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Vantaalla tarvitsee jatkossa inhimillisempiä ja kestävämpiä päätöksiä. Myös eläinten- ja luonnonsuojelu oli yksi suurimmista syistä lähteä mukaan politiikkaan ja sitä se on edelleenkin. Vantaan metsät, puistot, purot, eläimet ja muu luonto kaipaa puolesta puhujia ja suojelijoita. Meillä on yhteinen vastuu pysäyttää ilmastonmuutos. Yhdessä me onnistumme!

AlueMatari
Teemat Laadukkaat palvelut
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
Lähiluonto ja viihtyisä kaupunkiympäristö
Ikä43
Kielisuomi