Kuntavaalit 2021

Yhdessä teemme Vantaasta vihreän!

Kuntavaaleissa valitaan Vantaan kaupunginvaltuuston 67 valtuutettua. 2017 kuntavaaleissa valtuustoon valittiin 12 vihreää valtuutettua ja olemme valtuuston kolmanneksi suurin ryhmä.

Valtuustossa, lautakunnissa ja muissa toimielimissä tehdyn väsymättömän työn ansiosta moni meille tärkeä tavoite on edennyt merkittävästi. Tällä valtuustokaudella olemme mm. ajaneet kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, neuvotelleet lisäresursseja lastensuojeluun, vaikuttaneet kaavoitukseen ja puolustaneet oikeutta laadukkaaseen opetukseen kaikilla asteilla. Aloitteestamme on käynnistetty terapeuttinen vauvaperhetyö, tuotu psykologeja varhaiskasvatuksen tueksi ja lisätty ruiskuroskisten määrää eri puolilla kaupunkia.

Vihreiden ehdokkaat Vantaalla

Kaikki nimetyt ehdokkaamme löydät täältä.

Vihreitä ehdokkaita tavattavissa

Vantaan vihreitä ehdokkaita pääsee tapaamaan aina vaalipäivään asti eri puolilla kaupunkia! Täältä löydät kootun listauksen kaikista tapahtumista. Osallistuvien ehdokkaiden nimet lisätään aina muutama päivä ennen kyseistä tapahtumaa.

Mihin vaikutat kuntavaaleissa äänestämällä?

Kaupunginvaltuusto on tärkeä päätöksentekoelin: kunnissa tehdään suomalaisten arkeen kaikkein suorimmin vaikuttavat päätökset.

Kunnissa ratkaistaan, millä tavoin lähivuosina ratkotaan ilmastonmuutosta, suojellaan luontoa, kehitetään terveydenhuoltoa, varhaiskasvatusta, ikäihmisten palveluita, peruskoulutusta ja liikunta- ja kulttuuripalveluita.

Kuka saa äänestää?

Kuntavaaleissa äänioikeus on muita vaaleja laajempi.

Saat äänestää kuntavaaleissa, jos olet Suomen tai jonkin muun Euroopan unioniin kuuluvan maan, Islannin tai Norjan kansalainen ja täytät seuraavat edellytykset:

  • täytät viimeistään vaalipäivänä (13.6.2021) 18 vuotta
  • sinulla on kotikunta Suomessa viimeistään 23.4.2021

Jos olet jonkin muun maan kansalainen, saat äänestää kuntavaaleissa, jos

  • täytät viimeistään vaalipäivänä (13.6.2021) 18 vuotta
  • sinulla on ollut kotikunta Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan ennen 23.4.2021