Rahoitus

Mistä Vantaan Vihreät saa rahaa toimintaan ja vaalikampanjointiin?

Myös kunnallisella tasolla olevat kytkökset puolueiden ja erilaisten yritysten tai yksityisten henkilöiden välillä on saatava avoimiksi. Kunnallisessa päätöksenteossa on paljon sellaisia asioita, joihin eri intressiryhmillä on halua vaikuttaa, kuten kaavoitus tai päätökset isoista tilauksista tavarantoimittajilta. Avaamalla kunnallistason toimintamme rahoituksen, haluamme näyttää, ettei toimintaamme ohjaa raha yksityisiltä rahoittajilta tai yrityksiltä.

Suurin osa perusrahoituksesta saadaan luottamushenkilömaksuista kertyvien maksujen kautta. Luottamushenkilöt maksavat Vantaan Vihreille 25% saamistaan kokouspalkkioista. Näistä kertyy vuodessa runsaat 40 000 euroa tuloa. Tätä rahaa käytetään mm. vaalikampanjointiin. Toiseksi suurin tulon lähde on Vantaan kaupungin eri puolueille jakama koulutustuki. Vuonna 2011 tuki Vantaan Vihreille oli n.13 000 euroa. Tällä rahalla Vantaan Vihreät muun muassa pitää palkattuna yhtä osa-aikaista työntekijää ja järjestää sisäisiä koulutuksia, jotta valtuustoryhmällä ja muilla luottamushenkilöillä on parhaat mahdolliset toimintaedellytykset hoitaa tehtäviään. Vantaan Vihreät saa myös jonkin verran tukea Vihreältä liitolta. Tuki annetaan työntekijän palkkaukseen ja se on 7000 euroa vuodessa.

Jäsenmaksuista Vantaan Vihreät saa tuloja n. 2000 euroa vuodessa. Lisäksi järjestö tekee jonkin verran omaa varainhankintaa mm. tapahtumissa puffetti- ja kirpputorimyynnillä. Oman varainhankinnan osuus tuloista on kuitenkin hyvin pieni, vajaa tuhat euroa vuosittain. Vaalikampanjoita Vantaan Vihreät rahoittaa pääosin luottamushenkilömaksuista saatavin tuloin. Lisäksi tuloja saadaan ehdokkailta kerättävistä maksuista. Vuoden 2008 kunnallisvaaleissa yhdistys otti myös vaalilainaa n. 20 000 euroa vaalikampanjakulujen kattamiseksi. Vantaan Vihreät ei ole saanut tuloja ulkopuolisista lähteistä tai yksityisiltä rahoittajilta.

VAALIBUDJETIT

2012 KUNTAVAALIT

TUOTOT

Saadut vaaliavustustukset 60
Ehdokasmaksut 6850,00
Ehdokaille myydyt mainospaketit 9536,00
Puolueveroista 45762,62

Tuotot yhteensä 62208,62

KULUT

Vaalilehti (painatus ja jakelu) 14513,44
Lehtimainokset 23788,99
Joukkoliikennemainokset 6055,50
Vaalijulisteiden painatus 1230,00
Siltabanderollit 1123,67
Muut painotuotteet 3367,49
Ehdokaskuvaus 4742,88
Kangaskassit 4538,70
Muut vaalikulut 1983,01
Vaalimökit 864,94

Kulut yhteensä 62208,62

 

2011 EDUSKUNTAVAALIT

TULOT:
Vaalilahjoitukset 87,75 e (käteislahjoituksia lippaaseen)
Vaalituotot 1380,59 e (ehdokkailta kerättyjä mainosmaksuja)

Luottamushenkilömaksuista kampanjaan käytettiin 9469,59e

yht 10 928,93

MENOT:
Annetut vaaliavustukset 200 e
Vaalien yleisötapahtumat 440,66e
Vaaliruokailut 550,47
Vaalipostitukset 6010,08
Lehti-ilmoitukset 1388,22
Muu mainonta 453,44
Muut vaalikulut 883,22
Vuokrat 1002,84

Yht 10 928,93

2009 EUROVAALIT (arvio)

TULOT: Luottamushenkilömaksut 2000 e

MENOT: Työntekijän palkka: 1000e
Tapahtumailmoitukset Vantaan Sanomissa: 700 e
Kahvitus, bensat yms. kulut: 200 e
Julisteet ym. mainonta 100e

2008 KUNNALLISVAALIT

KULUT € Mainonta
Yhteinen lehtimainonta 12 600,00
Internetmainonta 1500,00
Ehdokkaiden mainonnan tuki 5800,00
Yht: 19 900

Painotuotteet:
Vihreä Vantaa-lehti:
Painatus 70 tuhatta ja jakelu 16 500,00
Toimitus, taitto ja kuvaus 4000,00
Vaalijuliste (painatus ja taitto) 900,00
Muut lehtiset 1100,00
Yht: 22 500

Kampanjointikulut
Teltta ja kalustuskulut 450
Kontti- ja biomajavuokrat 780,00
Tori- ja markkinamaksut ja muut luvat 440,00
Siltabanderollit ja liput 2200,00
Kampanjointimateriaalit 7700,00
Tilavuokrat 1150,00
Tarjoilut 530,00
Kuljetus- ja matkakustannukset 800,00
esiintyjät 900,00
Yht: 15 250

Muut vaalitoiminnan kulut
Ehdokasvalokuvaus 2200,00
Ehdokaskoulutus (tilavuokra ja tarjoilut) 900,00
Henkilöstökulut 9000,00
Postitus, viestintä 1050,00
Yht: 13 150

Kulut yhteensä 70 500,00

TULOT €
Säästöt aiemmilta vuosilta 15000,00
Puolueverot 2008 (kokouspalkkioista kerätyt varat) 15000,00
Vihreän Liiton vaalituki 5600,00
Ehdokasmaksut 7200,00
Läpimenomaksut 1200,00
Ehdokkaille myytävä kampanjointimateriaali 450,00
Internet-mainostilojen myynti ehdokkaille 1200,00
Tapahtumamainosmyynti ehdokkaille 2200,00
Ilmoitusmyynti Vihreä Vantaa-lehteen 1100,00
Tapahtumien tuotot 600,00
TULOT yht 49 550

Riikka Åstrand