Rösta

Gröna Vanda bekämpar klimatförändringen och sköter om den närliggande naturen

Vanda är koldioxidneutral senast år 2030, ökar på byggande med trä och bygger tätt kring järnvägsspår och nära goda kollektiva trafikförbindelser. Samtidigt tryggar Vanda den närliggande naturen i en allt tätare stadsstruktur, ökar på stadsgrönskan, stärker naturens mångfald och ersätter den skada som byggandet orsakar på stadsnaturen och grönområden.

Gröna Vanda satsar på fostran och utbildning

Vanda garanterar varje barn rätten till en högkvalitativ småbarnsfostran och strävar efter att övergå till avgiftsfri småbarnsfostran, reparerar skolor och daghem med inomhusluftsproblem, säkerställer tillräckligt stöd för lärandet från småbarnsfostran till andra stadiet och att alla elever hålls med i undervisningen.

Gröna Vanda ser till välbefinnandet och förebygger ojämlikhet

I stället för korrigerande åtgärder förebygger Vanda uppkomsten av problem, avvecklar köer till hälsovården och säkerställer tillräcklig personal samt en god livskvalitet för äldre. För att bekämpa ojämlikheten säkerställer Vanda att grundläggande tjänster kan smidigt nås gående, med cykel eller kollektivt, stärker sysselsättningen och öppnar dörrar in i arbetslivet, bekämpar bostadslöshet och erbjuder mentalhälsovårdstjänster med låg tröskel.

Rösträtt – vem får rösta

Du får rösta i kommunalvalet om du är finsk medborgare eller medborgare i något annat land i Europeiska unionen, Island eller Norge och uppfyller följande kriterier:

  • du fyller 18 år senast på valdagen (13 juni 2021)
  • du har hemkommun i Finland senast den 23 april 2021

Om du är medborgare i något annat land får du rösta i kommunalvalet om

  • du fyller 18 år senast på valdagen (13 juni 2021)
  • du har haft hemkommun i Finland utan avbrott i minst två år före den 23 april 2021