Bulut Emil

Bulut Emil

Olen 23-vuotias opiskelija Myyrmäestä. Olen ehdolla, koska haluan rakentaa inhimillistä ja hyvinvoivaa Vantaata. Maamme hallitus on leikkauspolitiikallaan lisännyt kurjuutta ja heikentänyt ihmisten välistä tasa-arvoa. Tämän politiikan sijasta haluan edistää toivoa ja hyvinvointia.

Joukkoliikenteen tulee olla edullisempaa, luotettavampaa ja kattavampaa vuodenajasta riippumatta. Tarvitsemme lisää Vantaan sisäisiä bussilinjoja, jotta asukkaat ympäri kaupunkia pääsevät asuinalueiltaan määränpäähänsä sujuvasti. Kehäradan tarjoamaa poikkiliikennettä hyödynnetään paremmin, jos ihmiset pääsevät nopeammin kotioviltaan lähimmälle juna-asemalle.

Yhdenvertaisuus, vapaus ja moninaisuus ovat minulle tärkeitä arvoja. Meidän tulee tarjota palveluita tasa-arvoisesti kaikille asukkaille ja huomioida samalla kaikkien moninaisuus. Rasismin vastustaminen on politiikkani lähtökohtia. Ihmisiä ei tule yllyttää toisiaan vastaan, vaan keskustelun pitää olla asiallista ja pohjautua faktoihin – ei ennakkoluuloihin tai uhkakuviin.

Vantaan tulee olla entistä viihtyisämpi asuinympäristö tulevaisuudessa. Rakentamisessa on huomioitava kestävyys ja energiatehokkuus, jotta voimme kamppailla ilmastonmuutosta vastaan. Kasvavan kaupungin uudet asuinalueet tulee suunnitella kestävästi, painottaen pääsyä joukkoliikenteeseen. Kaavoituksessa on myös huomioitava virkistysalueet ja luonnon hyvinvointi.