Diafouka Porelela

Diafouka Porelela

Minut on asetettu Vihreiden ehdokkaaksi Vantaan kaupunginvaltuustoon kuntavaaleissa 2017. Politiikassa haluan toimia vaalisloganini mukaan "Ihmisten ja monikulttuurisuuden puolesta". Valtuustossa tehdään päätöksiä nimenomaan kuntalaisia ajatellen. Siellä ei pidä ajaa pelkästään omaa tai oman viiteryhmän etua vaan sitä, mikä on kaikille kaupunkilaisille hyväksi. Tähän ajatteluun olen pyrkinyt ja pyrin jatkossakin perustamaan kaikki päätökseni.

Haluan olla tekemässä myös sellaista politiikkaa, joissa inhimillisyys on aina mukana. Siksi vaaliteemani käsittelevät koulutusta,monikulttuurisuuden kehittämistä, maahanmuuttajien kotouttamista, vanhuksien hyvää hoitoa, terveellistä rakentamista sekä virkistävää ympäristöä. Nämä kaikki ovat asioita, jotka koskevat meitä kaikkia tavalla tai toisella, eikä inhimillisyyden näkökulmaa pidä niissä missään unohtaa. Ei edes tiukan talouden aikana.

Jos koet, että minun hankkeeni yhteiskunnan hyväksi ajaa myös sinun etujasi, voit halutessasi tukea myös kampanjaani. Näiltä sivuilta löytyy linkki myös siihen.