Happonen Matti (sit)

Happonen Matti (sit)

Terve!

Olen 61-vuotias arkkitehti Rajakylästä Itä-Vantaalta ja ensimmäistä kertaa ehdokkaana kuntavaaleissa. Olen aina pitänyt politiikan seuraamista ja äänestämistä tärkeänä osana kansalaisuutta. Olen viime aikoina havahtunut siihen, ettei kunnan luottamustoimissa päätöksentekoon osallistumista tule jättää vain poliitikoille ja puolueaktiiveille, vaan se kuuluu kaikille, jotka ovat halukkaita käyttämään aikaa yhteisten asioiden hoitamiseen. En ole kokenut itselleni luontevaksi sitoutua mihinkään puolueeseen, mutta olen mielelläni ehdolla Vihreiden listalla. Vihreiden ohjelma ja toimintatapa ovat lähimpänä sitä, minkä itse koen tärkeäksi: kansalaisten osallisuuden, aktiivisuuden, tasa-arvon ja yleisen hyvinvoinnin kehittäminen.

Kuten suuri osa vantaalaisista, olen muuttanut tänne asumaan muualta Suomesta. Olen asunut vaimoni kanssa Vantaalla nyt jo yli 30 vuotta ja saanut nähdä kaupungin kehittyvän harppauksin. Vantaalle on tyypillistä, että sen väestön kasvaa vahvasti, mikä yhdessä kaupungin erikoisen rakenteen kanssa luo haasteita poliittiselle päätöksenteolle. Vantaa on ollut hyvä kaupunki kasvattaa kaksi poikaamme, jotka ovat nyt jo aikuisia. Lapsille ja nuorille oli jo silloin kohtuullisen hyvät mahdollisuudet eri urheilulajien harrastamiseen. Seuroilta perittävät maksut urheilupaikkojen käytöstä on tärkeää pitää alhaisina, jotta urheilusta saatava hyöty ja ilo saadaan täysimääräisesti kaikkien kaupunkilaisten käyttöön.

Oma yksityisyrittäjän elämäni on työn täyteistä, mutta onneksi tarpeellisen irtioton arjesta saa rentouttavissa harrastuksissa. Tällä hetkellä harrastan työväenopistossa kuorolaulua ja italian kielen opiskelua. Työväenopisto on ollut itselleni aivan korvaamaton palvelu ja jokaisella kaupungin asukkaalla on tietysti oma henkilökohtainen suosikkinsa kaupungin harrastustarjonnassa. Harrastusmahdollisuuksia tulee olla laaja-alaisesti ottaen huomioon myös uudet lajit. Panostukset hyvinvointiin säästävät myös kunnan talouden näkökulmasta pitkällä aikavälillä huomattavasti verovaroja sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Pidän omakotitalossamme arkkitehtitoimistoani, jonka tehtävät ovat olleet pääasiassa asuinkerrostalojen, rivitalojen ja korjauskohteiden suunnittelua Vantaalle, Helsinkiin ja Espooseen. Ammattini vuoksi koen itselleni erityisen läheisiksi rakentamisen ja kaupunkirakenteen ongelmien ratkaisemisen, siis kiteytetysti asuinympäristömme viihtyvyyden, terveellisyyden, turvallisuuden ja ekologian kehittämisen, vanhojen lähiöiden virkistämisen ja etenkin lähipuistojen suojelun rakentamiselta sekä lähiliikuntamahdollisuuksien kehittämisen. Tiivistävä kaavoitus on usein välttämätöntä, mutta on harkittava tarkasti, ettei elinympäristön viihtyvyyttä ja toimivuutta uhrata asukaslukutavoitteiden saavuttamiselle. Asuinympäristöä on kehitettävä täällä jo nyt asuville. Kaupungissamme näen erityisen tärkeäksi kaupunginosien eriytymisen estämisen. Tähän voidaan vaikuttaa myös kaavoituksen ja rakentamisen keinoin.

Kaupunkirakenteen muodostuminen yksityisautoilun varaan on ajallemme tyypillinen ilmiö. Kaavoittamisessa tulee kuitenkin määrätietoisesti luoda vaihtoehtoista kehitystä, jossa asuinalueet eivät muutu pelkiksi nukkumalähiöiksi, joista matkataan muualle palveluiden luo. Tontteja muunneltaville monikäyttöisille liiketiloille tulee kaavoittaa tarkoituksenmukaisesti asuinalueille mahdollistamaan palveluja ja yritystoimintaa. Sote-ratkaisun konkretisoituessa on tärkeää, että terveydenhoidon julkiset lähipalvelut turvataan. Terveysasemaverkkoa ei tule karsia, koska palveluiden keskittämisestä saatavat säästöt eivät ole enää sen arvoisia, jos kuntalaiset joutuvat matkustamaan kohtuuttomia matkoja päästäkseen vastaanotolle.

Erityisen surullinen luku nykyrakentamisen historiassa ovat homekoulut. Kaupungin budjetin kannalta tilanne on valitettava, puututaan siihen sitten ennemmin tai myöhemmin. Korjaustarve on joskus hoidettava ja terveysongelmista koituva lisälasku voidaan välttää toimimalla nyt. Kouluissa tehtäviä korjauksia varten on syytä varata kiinteä määräraha budjettiin, jotta rakennustoimet voidaan aloittaa välittömästi. Meillä ei ole varaa rakentaa moneen kertaan, joten rakentamista on kehitettävä: valitaan jatkossa luotettavat urakoitsijat eikä sallita urakoiden ketjuttamista. Tarkennetulla valvonnalla taataan laatu. Väliaikaiset kouluparakit on tuotava koulun pihalle heti, kun ongelmia ilmenee. Terveydellä ei saa pelata!

Vantaan kaupunginvaltuutetut tekivät Vantaan Energian kokouksessa suljettujen ovien takana päätöksen Fennovoimaan sijoittamisesta. Tuen Vantaan Vihreiden ehdotusta siitä, että kaupungin omistamien yhtiöiden päätöksenteosta täytyy tehdä nykyistä avoimempaa, jotta vastaavanlaisia päätöksiä ei tulevaisuudessa tehdä kaupunkilaisten poliittisten vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa.

Fennovoima sisältää liian monia epävarmuustekijöitä. Lopulta vastuun kantajana ja laskujen maksajana toimii vantaalainen veronmaksaja tulevien vuosikymmenien aikana. Sitoutuminen Fennovoimaan tulee purkaa, sillä nopeasti kehittyviin uusiutuviin energiamuotoihin siirtyminen on jo tapahtumassa. Sähköä tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän ja uusiin energiamuotoihin panostaminen antaa uraauurtaville suomalaisille teknologiayrityksille mahdollisuuden kehittää tarvittavia kokonaisratkaisuja. Suomella on jo huippuosaamista älykkäiden sähköverkkojen kehittämisessä ja teknologisissa ratkaisuissa, joilla kulutusjoustoja saadaan tasoittamaan kysynnän huippuja. On surkeaa, jos uusiutuvan energian luomat mahdollisuudet jätetään käyttämättä tukeutumalla vanhaan venäläiseen teknologiaan.

Elämme häkellyttävän teknologisen vallankumouksen aikakautta, jonka haluan otettavan vakavasti myös kaupungin päätöksenteossa. Näistä syistä olen ehdolla tämän kevään kuntavaaleissa.