Hartikka Riitta (sit)

Hartikka Riitta (sit)

Koska haluan vaikuttaa asuinympäristöni kehittämiseen, päätin asettua ehdolle Vantaan kunnanvaltuustoon. Olen 49-vuotias kahden lapsen äiti, vaimo ja koiran omistaja. Koulutan työkseni asiantuntijaohjelmiston käyttäjiä sekä autan heitä erilaisissa järjestelmän käyttöön liittyvissä pulmatilanteissa. Ohjaan vapaa-ajallani joogaa ja ulkoilutan pientä koiraani Vantaan ihanassa luonnossa. Opiskelen hyvinvointivalmentajaksi, koska haluan edistää ihmisten onnellisuutta ja hyvää elämää.

Minusta Vantaa on mainettaan paljon parempi kaupunki elää. Siksi kaupunkia tulisi tietoisesti markkinoida ja myös kehittää siten, että Vantaalle muuttaminen tulisi haluttavaksi vaihtoehdoksi pääkaupunkiseudulla.

Ihmisten asuinympäristöllä voidaan vaikuttaa paljon ihmisten hyvinvointiin ja siksi minusta kaupungin tulisi kehittää asuinympäristöä siten, että se palvelisi parhaimmalla mahdollisella tavalla asukkaita. Joukkoliikenteen tulisi olla niin toimivaa, että se olisi todellinen vaihtoehto myös muille kuin juna-aseman välittömässä läheisyydessä asuville. Juna-asemia tulisi rakentaa sinne, missä asukkaita on. Esimerkiksi Lapinkylän asema tulisi rakentaa, koska se palvelisi paitsi sen välittömässä läheisyydessä asuvia, myös Seutulan ja Riipilän suunnasta kulkevia.
Kaupunkikulttuuria ja ihmisten yhteisöllisyyttä tulisi tukea erilaisin tapahtumin ja palveluin. Syrjäytymistä tulisi ehkäistä mahdollistamalla ihmisten tutustumisen toisiinsa paitsi tilaratkaisuilla myös järjestettävällä toiminnalla.

Kevyen liikenteen väylät tulisi suunnitella siten, että ihmisillä olisi esteetön kulku palvelujen äärelle sekä asuinalueille. Ikiaikaiset kulkureitit tulisi huomioida kevyenliikenteen väyliä suunnitellessa. Esimerkiksi Ruusumäentien yhteys Tikkurilan tielle ja pyöräilybaana Kivistöstä Myyrmäkeen tulisi toteuttaa ja Kivistön asemalle tulisi toteuttaa pyöräparkki, joka palvelisi myös baanaa pitkin kulkevia.

Vantaanjokivarren luonto tulisi nähdä rikkautena, jota tulisi vaalia. Sen varteen tulisi rakentaa kevyellä toteutuksella kulkureitit, jotka säästäisivät mahdollisimman hyvin luonnon monimuotoisuutta. Mallia voisi ottaa Vantaankosken ympäristöön rakennetuista poluista.