Jormola Jukka

Jormola Jukka

Olen Jukka Jormola, maisema-arkkitehti Korsosta. Haluan edistää Vantaan kehitystä yhtenä Suomen ympäristömyönteisimmistä kaupungeista, esimerkiksi hulevesien hallinnassa. Olen voinut jo osaltani vaikuttaa siihen toimiessani kaupunkisuunnittelu- ympäristö- ja teknisessä lautakunnassa.

Ympäristörakentamisen laatua olisi kaupungissa kehitettävä luonnonmukaisemmaksi, jotta puroista ja joista saadaan entistä parempia kaloille ja asukkaille. Käynnissä olevassa Korson keskuspuiston kunnostuksessa on huolehdittava myös uhanalaisen meritaimenen elinoloista. Tikkurilan padon purkamisella voidaan myös Keravanjoesta saada arvokas vaelluskalajoki ja Vantaasta samalla kansainvälisesti tunnettu jokikaupunki. Joki-ja puronvarsia on kehitettävä viherkäytävinä, jotka mahdollistavat sekä eliöiden kulkemisen että kaupunkilaisten kävely- ja pyöräily-yhteydet.

Vantaan katurakennusohje tulee uusia siten, että kaikki katuvedet saadaan puhdistukseen kadunvarsien viherkaistoilla. Lentokentän tulee kiirehtiä siltä vaadittujen käsittelykosteikoiden rakentamista ja purojen kunnostusta. Teollisuus- ja liikealueille tarvitaan viivytyskosteikkoja, joilla estetään virtaamalisäykset puroissa. Kuntayhteistyöllä on huolehdittava, että naapurikaupungeista tulevat valumat eivät haittaa Vantaan vesistöjä.

Vantaan energian tulisi olla vastuullinen omistamansa vesivoimalaitoksen kehittämisessä Hiitolanjoella. Laatokan lohen lisääntymisalueiden laajentamiseksi Suomen puolelle tulisi Lahnasenkosken voimalaan rakentaa luonnonmukainen kalatie yhtiön esittämän teknisen kalatien sijaan tai luopua vähätuottoisen voimalan käytöstä osana kahden muun voimalan ratkaisuja.

Koulujen sisäilmakysymysten ratkaisemiseksi olisi tutkittava kokonaan muita ratkaisuja, jollainen voisi olla luonnonmukainen, painovoimainen ilmanvaihto. Sellainen on hyvällä menestyksellä käytössä Suomessa muutamassa koulussa, kuten Tampereen ja Tammisaaren steinerkoulussa. Myös Vantaan seudun steinerkoulun uudisrakennukseen sellainen on suunnitteilla. Vantaan kaupungin tulisi ennakkoluulottomasti tutkia vastaavan tekniikan soveltamista yhteistyössä steinerkoulun kanssa.