Juurikkala Timo

Juurikkala Timo

Olen ollut mukana Vantaan kuntapolitiikassa 25 vuotta, kaupunginvaltuutettuna, ryhmäpuheenjohtajana ja monissa muissa tehtävissä. Taustaltani olen erityisopettaja, mutta nykyään töissä vihreässä eduskuntaryhmässä poliittisena sihteerinä. Vuosina 2009-2011 toimin kansanedustajana.

Keskeiset vaaliteemani ovat luonnon- ja ilmastonsuojelu, lasten ja nuorten palvelut, syrjäytymisen ehkäisy ja Vantaan tulevaisuus.

Alkavalla vaalikaudella kunnat ovat suuressa muutoksessa, kun maakunnat (tällä näkymin) aloittavat toimintansa ja sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pois kuntien vastuulta. Kunnille jää tärkeitä koulutukseen, kaavoitukseen, kulttuuriin, liikuntaan ja elinvoimaan liittyviä tehtäviä.

Vantaan on huolehdittava siitä, että meidän varhaiskasvatuksemme, peruskoulumme ja toisen asteen oppilaitoksemme ovat laadukkaita. Koulutus tarvitsee puolustajansa. Varhaiskasvatusta on vahvistettava, peruskoulua on puolustettava ja amiksen keskeyttämisprosenttia alennettava. Kaikkein parasta syrjäytymisen ehkäisyä on se, että tärkeät peruspalvelut kuten koulutus ovat hyvällä tolalla.

Vantaalla vietetään 2017 lähimetsien vuotta. Metsät ja ylipäätään luontoympäristö ovat tärkeitä viihtyisyyden kannalta, ja siksi teemavuosi on hyvä ja tärkeä. Vantaa on tunnettu luonnonläheisyydestään, ja tästä vahvuudesta on pidettävä kiinni. Se tarkoittaa myös luonnon monimuotoisuuden vahvistamista.

Ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan toimenpiteitä kaikilta ja erityisesti kunnilta. Vantaalla keskeisiä asioita ovat Vantaan Energian hiilenpolton lopettaminen ja joukkoliikenteen sekä pyöräilyn ja jalankulun edellytysten parantaminen. Lipunhintoja alas ja lisää laadukkaita kevyen liikenteen väyliä!

Vantaa on tärkeä osa Helsingin metropolia, joka on Suomen vetovoimaisin alue. Kehäradan avaamisen jälkeen Vantaan kasvu on ollut nopeaa ja minusta niin pitää jatkuakin. Täällä tarvitaan paljon lisää asuntoja, jotta asumisen kalleus ei estä työpaikkojen täyttymistä. Kasvun hallinta on kuitenkin vaikea laji, ja haluan olla viemässä Vantaan tulevaisuutta ihmis- ja ilmastoystävälliseen suuntaan.