Kari Antti

Kari Antti

Olen 39-vuotias 2 lapsen isä Vantaan Hakunilasta, Sotungista. Olen asunut perheeni kanssa Vantaalla vuodesta 2006 lähtien. 2008 löysimme uuden asuinpaikan pienen Sotungin kylän idyllisistä maalaismaisemista, Sipoonkorven kansallispuiston vierestä.

Vastaan Senaatti-kiinteistössä valtion kiinteistöomaisuuden kehittämisestä. Vastuullani on myös mm. Keski-Pasila asemakeskuksineen, asuin- ja tornialueineen, Hakunilassa tienpidon varikko, joka muuttuu kodiksi 900 uudelle asukkaalle ja Jokiniemen Keravajoen varren historiallinen osin suojeltu uusi asuinaluehanke. Kaupunkirakenteen muutosta asukkaiden hyväksi.

Lähdin ehdokkaaksi, koska olen huolissani valtuuston lapsiin kohdistuneista koululeikkauspäätöksistä ja niiden vaikutuksista lasten yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin ja koulurakennusten kuntoon. Tämä kehitys on nähtävissä mm. Hakunilan alueella, jossa olen toiminut asukas-/kouluaktiivina vuodesta 2013 puolustaen alueen lähikouluja, -palveluja ja alueen eheyttä. Arvostan suuresti ruohonjuuritason asukastoiminnan alueelle luomaa yhteisöllisyyttä. Itse toimin aktiivisesti myös mm. Sotungin kyläyhdistyksessä, jossa toimin puheenjohtajana kyläläisten hyväksi ja teen laaja-alaisesti yhteistyötä eri toimijoiden mm. Vantaan luontokoulun kanssa.

Vantaalla alueiden eriarvoisuus on kasvamassa. Kehäradan ja Aviapoliksen myötä kaupungin investoinnit ovat keskittyneet ymmärrettävistä syistä radan varteen ja sen uusien asuinalueiden rakentamiseen. Jatkossa alueiden eriarvoistuminen tulee pysäyttää ja ottaa erityisesti huomioon myös muut kuin radanvarsien alueet. Potentiaalia vanhojen alueiden kestävän taloudenpidon mukaiseen kehittämiseen kuitenkin löytyy huomattavasti.

Yhdessä pystymme tekemään Vantaasta paremman kaupungin kaikille asukkaille, panostamaan perheiden, lasten ja asuinalueiden hyvinvointiin kunnioittaen samalla luontoa ja alueellista historiaa. Erityisesti koulutuksen puitteisiin ja tasa-arvoon panostamalla luodaan pohjaa kaupunkimme kestävälle pitkäjänteiselle taloudenpidolle.